Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 4711-4725 από 5327 αποτελέσματα
4711 Δημήτριος Ορσόπουλος, "Σχεδιασμός ποιότητας για την οργάνωση - διοίκηση της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων Planning A.E. βάση εφαρμογής του προτυπου ISO 9001", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1998.2014-03-24
4712 Ιωάννης Μαρινάκης, "Διερεύνηση ιδιοτήτων αλγορίθμων μη γραμμικής βελτιστοποίησης", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1999.2014-03-24
4713 Σπυρίδων Πέτρου, "Η μορφή της σύνδεσης CAD/CAM", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1990.2014-03-24
4714 Κωνσταντίνος Οικονόμου, "Εκτίμηση ποσοστού ελαττωματικών προϊόντων με βάση τον συνδυασμό γραμμικής παλινδρόμησης με τη θεωρία των ασαφών συνόλων", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1993.2014-03-24
4715 Ηλίας Πιτσιλαδής, "Θεωρία δυναμικού σύγκλισης πραγματικών συναρτήσεων", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1999.2014-03-24
4716 Παναγιώτης Καρνέσης, "Προσεγγιστική ανάλυση γραμμών παραγωγής με αναξιόπιστες μηχανές και πεπερασμένες αποθήκες", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1992.2014-03-24
4717 Γεωργία Βαρδάκα, "Επεξεργασία δεδομένων και μοντελοποίηση της κυκλοφοριακής ροής", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1997.2014-03-24
4718 Γεώργιος Κωνσταντάκης, "Αυτοματοποιημένη οπτική αναγνώριση αλφαριθμητικών χαρακτήρων σε ψηφιακές εικόνες πραγματικών συνθηκών", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1999.2014-03-24
4719 Βασίλης Χρυσός, "Πλασματική παραγωγή", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1999.2014-03-24
4720 Πέτρος Κατσαμάκης, "Στατιστική ανάλυση και μοντελοποίηση των συνολικών ποσοτήτων των στερεών απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1998.2014-03-24
4721 Δημήτρης Τσιαμίτας, "Στρατηγικές διάγνωσης βλαβών σε βιομηχανικά συστήματα και εκπαίδευση χειριστών", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1999.2014-03-24
4722 Μανώλης Αμυγδαλάς, "Η εξάπλωση του Internet και η ανάπτυξη του ως επιχειρησιακή δραστηριότητα", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1999.2014-03-24
4723 Ιωάννης Κασωτάκης, "Τεχνική ανάλυση εφαρμογή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1999.2014-03-24
4724 Χαράλαμπος Μαυρόπουλος, "Προχωρημένη στατιστική ανάλυση εργατικών ατυχημάτων με πρωτότυπες τεχνικές εξόρυξης και ανακάλυψης γνώσεων από ογκώδεις βάσεις δεδομένων", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1999.2014-03-24
4725 Γιώργος Καραπιδάκης, Παναγιώτης Καλοψικάκης, "Ποιότητα & ασφάλεια στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 1999.2014-03-24
Pages: |...310 |311 |312 |313 |314 | 315 |316 |317 |318 |319 |320 |...