Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 4711-4725 από 5569 αποτελέσματα
4711 Δημήτριος Πάλλας, "Εξοικονόμηση ενέργειας στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση μετασχματιστών υψηλής ενεργειακής απόδοσης", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007.2014-03-24
4712 Ερίων Λίτσος, "Ανάπτυξη μεθοδολογίας και λογισμικού για τη σχεδίαση μετασχηματιστών ισχύος με ελάχιστο αριθμό παραμέτρων εισόδου", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2005.2014-03-24
4713 Σάββας Παρασκευόπουλος, "Επαγρύπνηση - εκτίμηση κινδύνων - αμυντική οδήγηση", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007.2014-03-24
4714 Κυριάκος Αναστασίου, "Σύγκριση, αξιολόγηση και βελτίωση των γλωσσών μοντελοποίησης IDFE0 και e-EPC", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007.2014-03-24
4715 Αναστασία Σπηλιοπούλου, "Έλεγχος ροής οχημάτων σε περιοχή διοδίων αυτοκινητόδρομου", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007.2014-03-24
4716 Αθηνά Παπαγιάννη, "Πρόβλεψη της πτώχευσης στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις μέσα από στατιστικές και νοήμονες τεχνικές-μοντέλα για την εκτίμηση του κινδύνου πτώχευσης", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007.2014-03-24
4717 Χρυσή Μινουδάκη, "Πρόβλεψη κατανάλωσης νερού στο Ν.Χανίων χρησιμοποιώντας το νεύρο-ασαφές σύστημα", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007.2014-03-24
4718 Νικόλας Δημητρουλάκης, "Ενοποίηση διοικητικών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007.2014-03-24
4719 Χρήστος Μπασδέκης, "Έλεγχος υπογείων επιφανειακών και πόσιμων υδάτων περιοχής Γρεβενών", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007.2014-03-24
4720 Μιχαήλ Κατζουράκης, "Εγκατάσταση και λειτουργία πιλοτικής μονάδος διήθησης - αμμοδιύλισης", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2006.2014-03-24
4721 Δημήτριος Κυλερτζής, "Ανάλυση και κατασκευή ενός πολυκριτήριου συστήματος υποστήριξης ομαδικών αποφάσεων", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2006.2014-03-24
4722 Δημήτριος Σπυρόπουλος, "Θεωρητική προσέγγιση της ανάλυσης επικινδυνότητας και των κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στη βιομηχανία τροφίμων-πρακτική εφαρμογή της και παρουσίαση εγχειριδίου ασφάλειας στους χώρους μαζικής εστίασης", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2004.2014-03-24
4723 Χρήστος Λούσκος, "Συστήματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και διαδικασία επιλογής", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2004.2014-03-24
4724 Johnny Bandak, "Κριτήρια αξιλόγησης εφοδιαστικής αλυσίδας", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2004.2014-03-24
4725 Ιωάννης Σφατκίδης, "Συγκριτική πειραματική ανάλυση μεθόδων ταξινόμησης σε διάκριτα δεδομένα", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2004.2014-03-24
Pages: |...310 |311 |312 |313 |314 | 315 |316 |317 |318 |319 |320 |...