Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 526-540 από 5569 αποτελέσματα
526 D. Kenourgios, S. Papadamou, D. Dimitriou, and C. Zopounidis, “Modelling the dynamics of unconventional monetary policies’ impact on professionals’ forecasts,” J. Int. Financial Mark. Inst. Money, vol. 64, Jan. 2020, doi: 10.1016/j.intfin.2019.101170.2022-04-15
527 E. Grigoroudis, L. Noel, E. Galariotis, and C. Zopounidis, “An ordinal regression approach for analyzing consumer preferences in the art market,” Eur. J. Oper. Res., vol. 290, no. 2, pp. 718–733, Apr. 2021, doi: 10.1016/j.ejor.2020.08.031.2022-04-14
528 Παναγιώτα Τετράδη, "Μελέτη προκαταλήψεων και μεροληψιών στη λήψη αποφάσεων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20212022-04-12
529 Y. Politis and E. Grigoroudis, “Defining the weights of the EFQM excellence model criteria for different business sectors - a multicriteria approach,” Int. J. Product. Qual. Manag., vol. 31, no. 3, pp. 295- 318, Jan. 2020, doi: 10.1504/ijpqm.2020.110936.2022-04-08
530 Μαρία Κουγιουμουτζή, "Προκλήσεις στην υιοθέτηση πολιτικής νοοτροπίας δικαίου σε επιχειρησιακές υπηρεσίες αιχμής και οι επιδράσεις της στην ασφάλεια", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-04-07
531 G. S. Atsalakis, E. Bouri, and F. Pasiouras, “Natural disasters and economic growth: a quantile on quantile approach,” Ann. Oper. Res., vol. 306, no. 1, pp. 83–109, Nov. 2021, doi: 10.1007/s10479-020-03535-6.2022-03-30
532 J. F. R. Cañizares, P. V. Galindo, Y. Phillis, and E. Grigoroudis, “Graphical sustainability analysis using disjoint biplots,” Oper. Res. Int. J., vol. 22, no. 2, pp. 1575–1596, Apr. 2022, doi: 10.1007/s12351-020-00573-7.2022-03-29
533 Μισέλ-Τεοντόρ Μανσούρ, "Μορφοποίηση σε τρισδιάστατους εκτυπωτές, κατασκευών τύπου sandwich με πυρήνες νανοσύνθετων εύκαμπτων μεταϋλικών (ιεραρχικές κυψελοειδείς δομές)", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάδα, 2022.2022-03-29
534 Δημήτριος Βαμβακούλας, "Η συμβολή της στρατηγικής και επιχειρησιακής ανάλυσης στην κρίση που αντιμετωπίζει μία κρατική οντότητα, η οποία προέρχεται από τη μετακίνηση αρκετά μεγάλων σε αριθμό πληθυσμιακών ομάδων, συνεπεία ένοπλων συγκρούσεων σε παρακείμενες- γεωγραφικά - περιοχές της", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 20212022-03-28
535 P. Sotirelis and E. Grigoroudis, “Total quality management and innovation: linkages and evidence from the agro-food industry,” J. Knowl. Econ., vol. 12, no. 4, pp. 1553–1573, Dec. 2021, doi: 10.1007/s13132-020-00683-9.2022-03-24
536 K. Stefanakis and M. Doumpos, “A multicriteria approach for rating investments in commercial real estate,” Intl. Trans. in Op. Res., early access, doi: 10.1111/itor.12914.2022-03-22
537 Κωνσταντίνος Τουλίκας, "Τεχνο-οικονομική και περιβαλλοντική μελέτη της χρήσης αμμωνίας (NH3) στη ναυτιλία ως εναλλακτικό καύσιμο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-03-21
538 R. Benkraiem, F. Lakhal, and C. Zopounidis, “International diversification and corporate cash holding behavior: what happens during economic downturns?,” J. Econ. Behav. Organ., vol. 170, pp. 362–371, Feb. 2020, doi: 10.1016/j.jebo.2019.12.016.2022-03-18
539 N. Mylonas, P. Manolitzas, and E. Grigoroudis, “Data on creative industries ventures’ performance influenced by four networking types: designing strategies for a sample of female entrepreneurs with the use of multiple criteria analysis,” Data, vol. 5, no. 1, Mar. 2020, doi: 10.3390/data5010024.2022-03-16
540 M. Doumpos and C. Zopounidis, “Multi-objective optimization models in finance and investments,” J. Glob. Optim., vol. 76, no. 2, pp. 243–244, Feb. 2020, doi: 10.1007/s10898-019-00873-z2022-03-14
Pages: |...31 |32 |33 |34 |35 | 36 |37 |38 |39 |40 |41 |...