Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 61-75 από 5634 αποτελέσματα
61 Στυλιανός Καλογριδάκης, "Μοντελοποίηση και προγραμματισμός μονάδας εμφιάλωσης ελαιολάδου μεταβαλλόμενης ζήτησης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-12-21
62 A. Marinakis, P. Alevras, and A. Antoniadis, “A systematic analysis of the power skiving process using a novel gear manufacturing simulation software,” Simul. Modell. Pract. Theory, vol. 123, Feb. 2023, doi: 10.1016/j.simpat.2022.102711.2023-12-21
63 D. Trachanatzi, M. Rigakis, M. Marinaki, and Y. Marinakis, “A modified Ant Colony System for the asset protection problem,” Swarm Evol. Comput., vol. 73, Aug. 2022, doi: 10.1016/j.swevo.2022.101109.2023-12-21
64 E. Krassadaki, S. Tsafarakis, V. Kapenis, and N. Matsatsinis, “The use of ICT during lockdown in higher education and the effects on university instructors,” Heliyon, vol. 8, no. 11, Nov. 2022, doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e11214.2023-12-20
65 Αργυρώ Αθανασοπούλου, "Στρατηγική ανάπτυξη της Κίνας: Σύγκριση με άλλες βιομηχανικές χώρες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-12-20
66 Αναστασία Παππά, "Προσεγγιστική ανάλυση γραμμών παραγωγής με διάσπαση σε τμήματα τριών μηχανών με εκθετικούς χρόνους παραγωγής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-11-30
67 Βασιλική Κατσίμπαλη, "Ρομποτική σμήνους. Νέες ιδέες, προοπτικές και μελλοντικές εφαρμογές.", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 20232023-11-29
68 Milad Malekzadehkebria, "Έλεγχος εσωτερικού ορίου κυκλοφορίας αυτόματων οχημάτων χωρίς λωρίδες", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-11-15
69 Βασιλική Τάκου, "Ψηφιακό Μάρκετινγκ στις δημόσιες υπηρεσίες-Η περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-11-13
70 F. Tajdari, C. Roncoli and M. Papageorgiou, "Feedback-based ramp metering and lane-changing control with connected and automated vehicles," IEEE Trans. Intell. Transp. Syst., vol. 23, no. 2, pp. 939-951, Feb. 2022, doi: 10.1109/TITS.2020.3018873.2023-11-09
71 Δήμητρα Στριλιγκά, "Αξιολόγηση μοντέλου διοίκηση της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης Χανίων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-11-09
72 Άγγελος Ποθουλάκης, "Πλαίσιο βελτιστοποίησης υδάτινων πόρων πολλαπλών προελεύσεων για βιομηχανικούς σκοπούς", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-11-06
73 Παναγιώτης Κούσκουρας, "Παραμετρική μοντελοποίηση πεδίων ροής με χρήση NURBS και διαφορικού εξελικτικού αλγορίθμου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-11-06
74 Γεώργιος Γρένδας, "Σχεδιασμός και κατασκευή έντροχου ρομποτικού εκπαιδευτικού οχήματος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-11-02
75 Χαράλαμπος Μαθιουδάκης, "Φάρμα Pick your own-marketing και business plan", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-11-01
Pages: |1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |...