Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 61-75 από 5364 αποτελέσματα
61 M. Keyvan-Ekbatani, R. C. Carlson, V. L. Knoop, and M. Papageorgiou, “Optimizing distribution of metered traffic flow in perimeter control: queue and delay balancing approaches,” Control Eng. Pract., vol. 110, May 2021, doi: 10.1016/j.conengprac.2021.104762.2023-01-18
62 A. Angelis-Dimakis, G. Arampatzis, T. Pieri, K. Solomou, P. Dedousis, and G. Apostolopoulos, “SWAN platform: a web-based tool to support the development of industrial solid waste reuse business models,” Waste Manag. Res., vol. 39, no. 3, pp. 489–498, Mar. 2021, doi: 10.1177/0734242X21989413.2023-01-18
63 Θωμάς Χασιώτης, "Μοντελοποίηση ενεργειακών απαιτήσεων υφιστάμενων κτιριακών υποδομών και βελτιστοποίηση αποτυπώματος των με τη χρήση πηγών ενέργειας και υλικών φιλικών μη ενεργοβόρων προς το περιβάλλον", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 20232023-01-16
64 Παντελεήμων Τσάτσος, "Ανθρώπινο δυναμικό και προσωπικό: μοντέλα διαχείρισης και οι εφαρμογές τους στις Ένοπλες Δυνάμεις ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 20222023-01-16
65 Δημήτριος Νικολαΐδης, "Προσαρμοστικά μοντέλα πιστοληπτικής αξιολόγησης μέσω τοπικών μεθόδων ταξινόμησης", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-01-16
66 A. Grigoriadis, G. Andrianaki, M. Tatarakis, E. P. Benis, and N. A. Papadogiannis, “Betatron-type laser-plasma x-ray sources generated in multi-electron gas targets,” Appl. Phys. Lett., vol. 118, no. 13, Mar. 2021, doi: 10.1063/5.0046184.2023-01-12
67 C. Diakaki and E. Grigoroudis, “Improving energy efficiency in buildings using an interactive mathematical programming approach,” Sustainability, vol. 13, no. 8, Apr. 2021, doi: 10.3390/su13084436.2023-01-12
68 Παναγιώτης Τυπάλδος, "Επίδραση αυτόματων οχημάτων στη κυκλοφοριακή ροή σε αυτοκινητόδρομους και σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222023-01-09
69 V. K. Yanumula, P. Typaldos, D. Troullinos, M. Malekzadeh, I. Papamichail, M. Papageorgiou, “Lane-free traffic with connected and automated vehicles – an optimal control approach,” in 11th Triennial Symp. Transp. Anal. (TRISTAN XI), 2022, https://tristan2022.org/Papers/TRISTAN_2022_paper_0737.pdf.2023-01-05
70 D. Troullinos, G. Chalkiadakis, V. Samoladas, and M. Papageorgiou, “Max-sum with quadtrees for decentralized coordination in continuous domains,” in Proc. 31st Int. Joint Conf. Artif. Intell. (IJCAI-22), 2022, pp. 518-526, doi: 10.24963/ijcai.2022/74.2023-01-05
71 A. Karalakou, D. Troullinos, G. Chalkiadakis, and M. Papageorgiou, “Deep RL reward function design for lane-free autonomous driving,” in Advances in Practical Applications of Agents, Multi-Agent Systems, and Complex Systems Simulation. The PAAMS Collection, vol 13616, Lecture Notes in Computer Science, Cham, Switzerland: Springer Nature, 2022, pp. 254–266, doi: 10.1007/978-3-031-18192-4_21.2023-01-05
72 P. Geronymakis, D. Troullinos, G. Chalkiadakis, and M. Papageorgiou, “Collaborative decision making for lane-free autonomous driving in the presence of uncertainty,” in Multi-Agent Systems, EUMAS 2022, vol. 13442, Lecture Notes in Computer Science, Cham, Switzerland: Springer Nature, 2022, pp. 171–187, doi: 10.1007/978-3-031-20614-6_10.2023-01-05
73 Ιωάννης Στρατούρης, "Μελέτη σκοπιμότητας της χρήσης ΑΠΕ σε τουριστικές περιοχές", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222023-01-04
74 M. Malekzadeh, D. Manolis, I. Papamichail and M. Papageorgiou, "Empirical investigation of properties of lane-free automated vehicle traffic," in 2022 IEEE 25th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), 2022, pp. 2393-2400, doi: 10.1109/ITSC55140.2022.9921864.2023-01-04
75 M. Naderi, M. Papageorgiou, I. Karafyllis and I. Papamichail, "Automated vehicle driving on large lane-free roundabouts," in 2022 IEEE 25th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), 2022, pp. 1528-1535, doi: 10.1109/ITSC55140.2022.9922249.2023-01-04
Pages: |1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |...