Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 61-75 από 4670 αποτελέσματα
61 L. Wang, F. Ye, Y. Wang, J. Guo, I. Papamichail, M. Papageorgiou, S. Hu and L. Zhang, "A Q-learning foresighted approach to ego-efficient lane changes of connected and automated vehicles on freeways," in IEEE Intelligent Transportation Systems Conference, 2019, pp. 1385-1392. doi: 10.1109/ITSC.2019.89170362020-04-10
62 N. Glaveli, E. Grigoroudis and P. Manolitzas, "Practical application of MSQ and MUSA methodology in determining critical job satisfaction factors of seasonal employees in summer destination luxury resorts," Tour. Manag., vol. 74, pp. 426-437, Oct. 2019. doi: 10.1016/j.tourman.2019.04.0202020-04-10
63 M.T. Mansour, K. Tsongas, D. Tzetzis and A. Antoniadis, "The in-plane compression performance of hierarchical honeycomb additive manufactured structures" in 23rd Innovative Manufacturing Engineering and Energy International Conference, 2019. doi: 10.1088/1757-899X/564/1/0120152020-04-09
64 M.C. Vlachou, C. Efstathiou, A. Antoniadis and T.D. Karapantsios, "Micro-grooved surfaces to enhance flow boiling in a macro-channel," Exp. Therm. Fluid Sci., vol. 108, pp. 61-74, Nov. 2019. doi: 10.1016/j.expthermflusci.2019.05.0152020-04-07
65 S.G. Gennitsaris and F.D. Kanellos, "Emission-aware and cost-effective distributed demand response system for extensively electrified large ports," IEEE Trans. Power Syst., vol. 34, no. 6, pp. 4341-4351, Nov. 2019. doi: 10.1109/TPWRS.2019.29199492020-04-06
66 P.I. Koutsianitis, G.K. Tairidis, G.A. Drosopoulos and G.E. Stavroulakis, "Conventional and star-shaped auxetic materials for the creation of band gaps," Arch. Appl. Mech., vol. 89, no. 12, pp. 2545-2562, Dec. 2019. doi: 10.1007/s00419-019-01594-12020-04-03
67 M. Konsolakis, M. Lykaki, S. Stefa, S.A.C. Carabineiro, G. Varvoutis, E. Papista and G.E. Marnellos, "Co2 hydrogenation over nanoceria-supported transition metal catalysts: Role of ceria morphology (nanorods versus nanocubes) and active phase nature (co versus cu)," Nanomaterials, vol. 9, no. 12, Dec. 2019. doi: 10.3390/nano91217392020-04-03
68 S. Tsafarakis, P. Gkorezis, D. Nalmpantis, E. Genitsaris, A. Andronikidis and E. Altsitsiadis, "Investigating the preferences of individuals on public transport innovations using the Maximum Difference Scaling method," Eur. Transp. Res. Rev., vol. 11, no. 1, Dec. 2019. doi: 10.1186/s12544-018-0340-62020-04-03
69 E. Gkika, A. Psaroulaki, Y. Tselentis, E. Angelakis and V.S. Kouikoglou, "Can point-of-care testing shorten hospitalization length of stay? An exploratory investigation of infectious agents using regression modelling," Health Inform. J., vol. 25, no. 4, pp. 1606-1617, Dec. 2019. doi: 10.1177/14604582187966122020-04-02
70 E. Nikolidakis and A. Antoniadis, "FEM modeling simulation of laser engraving," Int. J. Adv. Manuf. Technol., vol. 105, no. 7-8, pp. 3489-3498, Dec. 2019. doi: 10.1007/s00170-019-04603-32020-04-02
71 C. Zopounidis, C. Floros, C. Lemonakis and V. Balla, "Taxation avoidance in overtrading firms as determinants of board independence (BvD)", Oper. Res. Int. J., p. 1-16, Mar. 2018. doi: 10.1007/s12351-018-0389-y2020-03-31
72 M. Doumpos, A. Guyot, E. Galariotis and C. Zopounidis, "Assessing the quality of life in French municipalities: a multidimensional approach," Ann. Oper. Res., 2018. doi: 10.1007/s10479-018-3068-82020-03-31
73 A. Khataee, D. Kalderis, P. Gholami, A. Fazli, M. Moschogiannaki, V. Binas, M. Lykaki and M. Konsolakis, "Cu2O-CuO@biochar composite: Synthesis, characterization and its efficient photocatalytic performance," Appl. Surf. Sci., vol. 498, Dec. 2019. doi: 10.1016/j.apsusc.2019.1438462020-03-31
74 Δημήτριος Κάντζαρης, "Ηλεκτρονικός πόλεμος: Οι σύγχρονες εξελίξεις και η σημασία του στις σημερινές επιχειρήσεις", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 20192020-03-26
75 Άγγελος-Μιχαήλ Βαρδής, "Σχεδιασμός και κινηματική ανάλυση του συστήματος ανάρτησης διπλού ψαλιδιού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20202020-03-24
Pages: |1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |...