Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 76-90 από 5781 αποτελέσματα
76 Φωτεινή Καλαφάτη, "Ανάπτυξη ενός ευφυούς πολυκριτήριου συστήματος συστάσεων για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων μάρκετινγκ", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-06-04
77 Μαρία Μάγγανου, "Αξιολόγηση της ευχρηστίας ιατρικών συσκευών μέτρησης γλυκόζης στο αίμα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-05-30
78 Κωνσταντίνος Κυπαρίσσης, "Προσομοίωση και ανάλυση αορτών με ανεύρυσμα με χρήση μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-05-30
79 N. M. Papadakis, M. Garai and G. E. Stavroulakis, “Special issue: Advances in architectural acoustics,” Appl. Sci., vol. 12, no. 3, Feb. 2022, doi: 10.3390/app12031728.2024-05-29
80 N. A. Kyriakakis, I. Sevastopoulos, M. Marinaki, and Y. Marinakis, “A hybrid Tabu search – variable neighborhood descent algorithm for the cumulative capacitated vehicle routing problem with time windows in humanitarian applications,” Comput. Ind. Eng., vol. 164, Feb. 2022, doi: 10.1016/j.cie.2021.107868.2024-05-29
81 V. Markantonakis and I. Papamichail, "Integrated optimal control for multi-lane motorway networks," in 2023 31st Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), Limassol, Cyprus, 2023, pp. 464-471, doi: 10.1109/MED59994.2023.10185750.2024-05-29
82 Ελευθέριος Μπαρμπάκος, "Κατεργασίες αφαίρεσης υλικού με την βοήθεια του λογισμικού CAD/CAM Fusion", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-05-28
83 Ιωάννης Κανατσούλης, "Επιχειρηματικό σχέδιο για ανάπτυξη και δημιουργία μονάδας παραγωγής βιοντίζελ με χρήση ΑΠΕ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-05-28
84 Εμμανουήλ Σπυρούλιας, "Μικροκατεργασία δοκιμίων θερμοπλαστικού πολυμερούς PMMA", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-05-28
85 Δήμητρα Γεωργακάκη, "Ο ρόλος των γυναικών στην κοινωνική υπευθυνότητα, την εταιρική διακυβέρνηση και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις (ESG) των επιχειρήσεων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-05-23
86 Ελευθερία Κατσουλάκη, "Μάρκετινγκ λογιστικών υπηρεσιών. Εφαρμογή του μοντέλου SERVQUAL", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-05-16
87 V. Rusyn, O. I. Bilous, A. Sambas, and C. H. Skiadas, “Non-autonomous chaotic generator: design, computer modeling, and control of chaotic oscillations,” Telecommun. Radio Eng., vol. 81, no. 9, Sep. 2022, doi: 10.1615/TelecomRadEng.2022038026.2024-05-09
88 Εμμανουήλ Λαγκωνάκης, "Υπολογισμοί ιδιοτιμών και ιδιομορφών δυναμικών συστημάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-04-30
89 Κασσάνδρα-Μιχαέλα Κάκκαρου, "Βέλτιστη διαστασιολόγηση φωτοβολταϊκών συστημάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-04-26
90 Αικατερίνη Βενιανάκη, "Προσομοίωση της ροής γύρω από διπλή αεροτομή οχήματος Formula Student", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-04-26
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 | 6 |7 |8 |9 |10 |11 |...