Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 76-90 από 5369 αποτελέσματα
76 A. Karalakou, D. Troullinos, G. Chalkiadakis, and M. Papageorgiou, “Deep RL reward function design for lane-free autonomous driving,” in Advances in Practical Applications of Agents, Multi-Agent Systems, and Complex Systems Simulation. The PAAMS Collection, vol 13616, Lecture Notes in Computer Science, Cham, Switzerland: Springer Nature, 2022, pp. 254–266, doi: 10.1007/978-3-031-18192-4_21.2023-01-05
77 P. Geronymakis, D. Troullinos, G. Chalkiadakis, and M. Papageorgiou, “Collaborative decision making for lane-free autonomous driving in the presence of uncertainty,” in Multi-Agent Systems, EUMAS 2022, vol. 13442, Lecture Notes in Computer Science, Cham, Switzerland: Springer Nature, 2022, pp. 171–187, doi: 10.1007/978-3-031-20614-6_10.2023-01-05
78 Ιωάννης Στρατούρης, "Μελέτη σκοπιμότητας της χρήσης ΑΠΕ σε τουριστικές περιοχές", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222023-01-04
79 M. Malekzadeh, D. Manolis, I. Papamichail and M. Papageorgiou, "Empirical investigation of properties of lane-free automated vehicle traffic," in 2022 IEEE 25th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), 2022, pp. 2393-2400, doi: 10.1109/ITSC55140.2022.9921864.2023-01-04
80 M. Naderi, M. Papageorgiou, I. Karafyllis and I. Papamichail, "Automated vehicle driving on large lane-free roundabouts," in 2022 IEEE 25th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), 2022, pp. 1528-1535, doi: 10.1109/ITSC55140.2022.9922249.2023-01-04
81 X. Jin, X. Yu, Y. Hu, Y. Wang, M. Papageorgiou, I. Papamichail, M. Malekzadeh, and J. Guo, "Integrated control of internal boundary and ramp inflows for lane-free traffic of automated vehicles on freeways," in 2022 IEEE 25th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), 2022, pp. 1234-1239, doi: 10.1109/ITSC55140.2022.9922434.2023-01-04
82 M. Malekzadeh, I. Papamichail and M. Papageorgiou, "Overlapping internal boundary control of lane-free automated vehicle traffic with state and input inclusion," in 2022 30th Mediterranean Conf. on Control and Automation (MED), 2022, pp. 1066-1073, doi: 10.1109/MED54222.2022.9837257.2022-12-30
83 D. Theodosis, F. N. Tzortzoglou, I. Karafyllis, I. Papamichail and M. Papageorgiou, "Sampled-data controllers for autonomous vehicles on lane-free roads," in 2022 30th Mediterranean Conf. on Control and Automation (MED), 2022, pp. 103-108, doi: 10.1109/MED54222.2022.9837160.2022-12-30
84 I. Karafyllis, D. Theodosis and M. Papageorgiou, "Stability analysis of nonlinear inviscid traffic flow models of bidirectional cruise controlled vehicles," in 2022 American Control Conference (ACC), 2022, pp. 1042-1047, doi: 10.23919/ACC53348.2022.9867663.2022-12-30
85 D. Troullinos, G. Chalkiadakis, V. Samoladas, and M. Papageorgiou, “Max-sum with quadtrees for continuous DCOPs with application to lane-free autonomous driving,” in Proc. 21st Int. Conf. Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS '22), pp. 1741–1743, May 2022.2022-12-30
86 D. Troullinos, G. Chalkiadakis, D. Manolis, I. Papamichail, and M. Papageorgiou, “Extending SUMO for lane-free microscopic simulation of connected and automated vehicles,” in SUMO Conf. Proc., vol. 3, pp. 95–103, Sep. 2022, doi: 10.52825/scp.v3i.110.2022-12-30
87 Σαράντος Καπιδάκης, "Επιφανειακή τροποποίηση υλικών μέσω αλληλεπίδρασης με λέιζερ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-12-21
88 D. Papanastasiou, D. Kounadis, I. Orfanopoulos, A. Lekkas, A. Zacharos, E. Raptakis, M.I. Gini, K. Eleftheriadis, and I.N. Nikolos, “Experimental and numerical investigations of under-expanded gas flows for optimal operation of a novel multipole differential ion mobility filter in the first vacuum-stage of a mass spectrometer,” Int. J. Mass Spectrom., vol. 465, July 2021, doi: 10.1016/j.ijms.2021.116605.2022-12-19
89 S. V. Savvopoulos, S. S. Voutetakis, S. Kuhn, and D. Ipsakis, “Theoretical feedback control scheme for the ultrasound-assisted continuous antisolvent crystallization of aspirin in a tubular crystallizer,” Ind. Eng. Chem. Res., vol. 60, no. 17, pp. 6221–6234, May 2021, doi: 10.1021/acs.iecr.1c00227.2022-12-19
90 M. Konsolakis and M. Lykaki, “Facet-dependent reactivity of ceria nanoparticles exemplified by CeO2-based transition metal catalysts: a critical review,” Catalysts, vol. 11, no. 4, Mar. 2021, doi: 10.3390/catal11040452.2022-12-19
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 | 6 |7 |8 |9 |10 |11 |...