Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 91-105 από 5770 αποτελέσματα
91 Στέφανος Αιγινίτης, "Αναζήτηση στόχου κατά μήκος διαδρομών υπό περιορισμούς σε διακριτό χρόνο και χώρο ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-27
92 Χριστίνα Βελεγράκη, "Αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών επιδόσεων των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-26
93 Σταύρος Λελούδας, "Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση ανεμογεννητριών υποβοηθούμενων από διαχύτη", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-26
94 Στυλιανός Κογιαννάκης, "Χρηματοοικονομική και κλιματική αλλαγή", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-21
95 Ευθυμία Σιδέρη, "Εργονομία παραγωγικής διαδικασίας: Ανάλυση και έλεγχος κινδύνων σε σταθμούς εργασίας γραμμών παραγωγής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-21
96 Ελευθέριος Τσακιράκης, "Ανάπτυξη και υλοποίηση αλγορίθμων βελτιστοποίησης σε προβλήματα ναυτιλιακής εφοδιαστικής αλυσίδας", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-20
97 Αναστάσιος Πολυχρονόπουλος, "Οικονομική κατανομή ηλεκτρικών φορτίων σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς: μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-19
98 Θεοφανία Ζαρκάδα, "Πειραματική διερεύνηση επιρροής παραδιακλαδωμένων πιεζοηλεκτρικών κυκλωμάτων για την απόσβεση ταλαντώσεων σε δοκό", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-19
99 Ευτυχία Μακρή, Αικατερίνη Τριπολιτάκη, "Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας στρατηγικής διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων: Εφαρμογή σε επιχείρηση υπερτροφών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-19
100 Αγάπη Καρέλα, "Ανάλυση ικανοποίησης πελατών καταστήματος οπτικών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-15
101 Δημήτριος-Στυλιανός Πέτσας, "Αξιολόγηση της δυναμικής του εργασιακού περιβάλλοντος με εστίαση στο οργανωσιακό κλίμα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-15
102 Ελευθέριος Γουμενάκης, "Ψηφιακά δίδυμα και εφαρμογή αυτών σε τμήμα υδραυλικού δικτύου με σκοπό την πρόβλεψη μελλοντικών αστοχιών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-03-15
103 Ιωάννης Γουμενάκης, "Ψηφιακά δίδυμα σε έργα υποδομών, υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο και πρότυπα ISO", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-15
104 Μαρία Πιάγκου, "Ανάλυση εργασιακής αφοσίωσης με χρήση Λογιστικής Παλινδρόμησης και fsQCA", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-15
105 Αγγελική-Μαρία Ευαγγελάτου, "Εφαρμογή του προβλεπτικού ελέγχου σε προβλήματα ανάρτησης οχήματος και λειτουργίας αντιδραστήρα CSTR", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-03-15
Pages: |...2 |3 |4 |5 |6 | 7 |8 |9 |10 |11 |12 |...