Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 106-120 από 5768 αποτελέσματα
106 Γεώργιος Γρίτσας, "Ανάπτυξη πρότυπου πληροφοριακού συστήματος για την εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-14
107 Αίας-Εφραίμ Οικονομάκης, "Υβριδικός αλγόριθμος νυχτερίδας για προβλήματα δρομολόγησης οχημάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-14
108 Μαρία Κοκκινάκη, "Ανάπτυξη δείκτη τιμών έργων τέχνης με χρήση πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων και ηδονικής παλινδρόμησης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-13
109 Αντωνία Σπερελάκη, "Εφαρμογή του προβλεπτικού ελέγχου σε συστήματα σερβομηχανισμών και βιομηχανικών αντιδραστήρων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-13
110 Γεωργία Σταυρακάκη, "Η επίδραση των μεθόδων αξιολόγησης της εργασίας στην ικανοποίηση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα", Διδακτορική Διατριβή, Πολυτεχνείο Κρήτης: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-12
111 Κέβιν Χότζα, "Εφαρμογές Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων για την προσέγγιση ευθέων και αντιστρόφων προβλημάτων στη μηχανική μέσω της μεθόδου Physics Ιnformed Neural Networks (PINNs)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-12
112 Δήμητρα Τσούμπα, "Χρηματοοικονομική Ανάλυση μεγάλης ελληνικής καπνοβιομηχανίας.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-03-11
113 Ευάγγελος Ψημένος, "Επίλυση προβλημάτων σχεδιασμού και λειτουργίας φωτοβολταϊκών συστημάτων με χρήση υπολογιστικών φύλλων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-03-11
114 Ιωάννης Δερλός, "Η βιομηχανική κάνναβη ως πρώτη ύλη παραγωγής προϊόντων και καυσίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-11
115 Βασιλική Καρβελά, "Αξιολόγηση και επιλογή προμηθευτών με περιβαλλοντικά κριτήρια", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-08
116 Ιωάννης Μποζιονέλος, "Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των συστημάτων υγείας των χωρών της ΕΕ με χρήση μη παραμετρικών μεθόδων.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-03-07
117 Νικόλαος Γεράκης, "Το χρηματοοικονομικό κόστος μετάβασης στην πράσινη ενέργεια στην Ευρώπη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-07
118 A. Grigoriadis, G. Andrianaki, I. Fitilis, V. Dimitriou, E. l. Clark, N. A. Papadogiannis, E. P. Benis and M. Tatarakis, “Improving a high-power laser-based relativistic electron source: the role of laser pulse contrast and gas jet density profile,” Plasma Phys. Control. Fusion, vol. 64, no. 4, Feb. 2022, doi: 10.1088/1361-6587/ac4b06. 2024-03-06
119 B. Charalambidi, P. Koutsianitis, S. M. Motsa, G. Tairidis, A. Kasampali, G. Drosopoulos, M. Stavroulaki, and G. Stavroulakis, “Modelling, identification and structural damage investigation of the Neoria monument in Chania,” Dev. Built Environ., vol. 10, May. 2022, doi: 10.1016/j.dibe.2022.100069.2024-03-06
120 Ελένη-Θεοδοσία Νικολιδάκη, "Οδική μεταφορά επικίνδυνων υλικών στην Ελλάδα ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-06
Pages: |...3 |4 |5 |6 |7 | 8 |9 |10 |11 |12 |13 |...