Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 121-135 από 5763 αποτελέσματα
121 S. Tapkin, E. Tercan, S. M. Motsa, G. Drosopoulos, M. Stavroulaki, E. Maravelakis, and G. Stavroulakis, “Structural investigation of masonry arch bridges using various nonlinear finite-element models,” J. Bridge Eng., vol. 27, no. 7, July 2022, doi: 10.1061/(asce)be.1943-5592.0001870.2024-03-04
122 Αντώνιος Καπένης, "Προληπτική συντήρηση και ανίχνευση βλαβών σε χερσαίο αιολικό πάρκο μέσω ψηφιακών διδύμων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-04
123 G. Antoniou, K. Atkinson, G. Baryannis, S. Batsakis, L. di Caro, G. Governatori, L. Robaldo, G. Siragusa, and I. Tachmazidis, “Explainable reasoning with legal big data: a layered framework,” J. Appl. Log.- IfCoLoG, vol. 9, no. 4, pp. 1155-1170, July 2022. https://www.collegepublications.co.uk/ifcolog/?000562024-03-01
124 O. Gaidai, Y. Wu, I. Yegorov, P. Alevras, J. Wang and D. Yurchenko, “Improving performance of a nonlinear absorber applied to a variable length pendulum using surrogate optimization,” J. Vib. Control, vol. 30, no. 1–2, pp. 156–168, Jan. 2024, doi: 10.1177/10775463221142663.2024-03-01
125 Αριστοτέλης Πλάκας, "Διερεύνηση της επιρροής της θεωρίας καμπυλών μάθησης στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-01
126 Ιωάννης Αλυγιζάκης, "Επιχειρηματικό σχέδιο για ψηφιακό κατάστημα πώλησης τοπικών προϊόντων στην αγορά της Κρήτης ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-02-29
127 Δερμιτζάκη Ελένη Ιωάννα, "Διαδικασία εξυγίανσης και ειδικής διαχείρισης των επιχειρήσεων στην ελληνική νομοθεσία", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-02-29
128 M. G. Tsionas, D. Philippas and C. Zopounidis, “Exploring uncertainty, sensitivity and robust solutions in mathematical programming through Bayesian analysis,” Comput. Econ., vol. 62, no. 1, pp. 205–227, June 2023, doi: 10.1007/s10614-022-10277-z.2024-02-27
129 G. K. Tairidis, I. Ntintakis, G. A. Drosopoulos, P. Koutsianitis and G. E. Stavroulakis, “Auxetic metamaterials subjected to dynamic loadings,” Theor. Appl. Mech., vol. 49, no. 1, 2022, doi: 10.2298/TAM211103002T.2024-02-27
130 M. Akhtaruzzaman, R. Benkraiem, S. Boubaker and C. Zopounidis, “COVID‐19 crisis and risk spillovers to developing economies: evidence from Africa,” J. Int. Dev., vol. 34, no. 4, pp. 898–918, May 2022, doi: 10.1002/jid.3634.2024-02-26
131 Σωτήριος Χρόνης, "Ανάπτυξη νανοδομημένων ηλεκτροδίων αλκαλικής ηλεκτρόλυσης του νερού προς παραγωγή υδρογόνου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-26
132 Ιωάννης Μενδρινός, "H εφαρμογή ενός ευφυούς συστήματος (Intelligent Audit & Training System) σε οργανισμούς αεροπορικής συντήρησης MRO Part 145 κατά EASA", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-26
133 Γεώργιος Τσουβαλάκης, "Πρόβλεψη δανείων εμπορικών ακινήτων με νεύρο-ασαφή τεχνικές", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-26
134 Μαρία-Χριστίνα Χασανδρινού, "Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη: καινοτόμες τεχνολογίες στον τομέα της ενέργειας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-23
135 N. Glaveli, P. Manolitzas and E. Grigoroudis, “Substitute vs permanent teacher job satisfaction: applying MUSA to delineate differences and highlight evidence-based guidelines for decision makers,” Kybernetes, vol. 53, no. 1, pp. 492–511, Jan. 2024, doi: 10.1108/k-08-2022-1076.2024-02-23
Pages: |...4 |5 |6 |7 |8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |...