Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 121-135 από 5199 αποτελέσματα
121 C. H. Skiadas, Y. Dimotikalis and C. Skiadas, “Special issue – Communications in Statistics – Case studies and data analysis: 5th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference,” Commun. Stat.: Case Stud. Data Anal. Appl., vol. 6, no. 4, pp. 381-382, Oct. 2020, doi: 10.1080/23737484.2020.1850108.2022-06-02
122 Ιωάννης Ποιμενίδης, "Παραγωγή Υδρογόνου με τη χρήση νανοτεχνολογίας", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-06-02
123 P. Manolitzas, E. Grigoroudis, J. Christodoulou, and N. Matsatsinis, “S-MEDUTA: combining balanced scorecard with simulation and MCDA techniques for the evaluation of the strategic performance of an emergency department,” in GeNeDis 2018, Computational Biology and Bioinformatics, vol 1194, Advances in Experimental Medicine and Biology, P. Vlamos, Ed., Cham, Switzerland: Springer Nature, 2020, pp. 1–22, doi: 10.1007/978-3-030-32622-7_1.2022-06-01
124 Ελένη Μανούση, "Κριτική εξέταση της πολιτικής διαχείρισης αποθεμάτων σε μια Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-06-01
125 V. Rusyn, and C. H. Skiadas, “Threshold method for control of chaotic oscillations,” in 12th Chaotic Modeling and Simulation International Conference, Springer Proceedings in Complexity, C. H. Skiadas, Y. Dimotikalis, Eds., Cham, Switzerland: Springer Nature, 2020, pp. 217–229, doi: 10.1007/978-3-030-39515-5_18.2022-05-31
126 V. Rusyn, A. Samila, and C. Skiadas, "Computer modeling and practical realization of chaotic circuit with a light-emitting diode," in Proceedings of SPIE - 14th International Conference on Correlation Optics 2019, vol 11369, O. V. Angelsky, Ed., Bellingham, WA: SPIE, 2020, doi: 10.1117/12.2550813.2022-05-27
127 S. Malakis and T. Kontogiannis, “Leverage points: insights from a field study in the air traffic control system,” Theor. Issues Ergon. Sci., vol. 22, no. 3, pp. 360–382, May 2021, doi: 10.1080/1463922X.2020.1784307.2022-05-27
128 E. Papachristou, and N. Bilalis, “Data analytics and application challenges in the childrenswear market - a case study in Greece,” in Product Lifecycle Management Enabling Smart X, vol 594, IFIP Advances in Information and Communication Technology, F. Nyffenegger, J. Ríos, L. Rivest, A. Bouras, Eds., Cham, Switzerland: Springer Nature, 2020, pp. 647–658, doi: 10.1007/978-3-030-62807-9_51.2022-05-27
129 Αναστασία Δρίτσα, "Δέσμευση CO2 από βιομηχανικές μονάδες: Υφιστάμενη κατάσταση και αξιολόγηση τεχνολογιών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-05-25
130 Βασίλειος Κόττας, "Τεχνητή νοημοσύνη και βιομηχανική ιδιοκτησία: Τεχνικά και νομικά ζητήματα ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-05-25
131 Δημήτριος Δαγρές, "Τεχνοοικονομική μελέτη για τη δημιουργία ενός "πράσινου προσήμου" θεματικού πάρκου Προ-Βιομηχανικής Εποχής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-05-25
132 Ιωάννης Παναγόπουλος, "Ανάλυση συστήματος και διαδικασιών προγραμματισμού και ελέγχου της παραγωγής και διαχείρισης υλικών (MRP) σε ελληνική εταιρεία με μεθόδους και τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και πολυκριτήριας ανάλυσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-05-24
133 Βασίλειος Βλαμάκης, "Αλγόριθμος βελτιστοποίησης σμήνους σωματιδίων για το ομαδοποιημένο πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-05-23
134 E. Doundoulakis and S. Papaefthimiou, “Ancillary benefits of climate policies in the shipping sector,” in Ancillary Benefits of Climate Policy: New Theoretical Developments and Empirical Findings, Springer Climate, W. Buchholz, A. Markandya, D. Rübbelke, S. Vögele, Eds., Cham, Switzerland: Springer Nature, 2020, pp. 257– 276, doi: 10.1007/978-3-030-30978-7_15.2022-05-19
135 D. Trachanatzi, M. Rigakis, M. Marinaki, and Y. Marinakis, “A Discrete Inspired Bat Algorithm for firetruck dispatch in emergency situations,” in Natural Risk Management and Engineering: NatRisk Project, Springer Tracts in Civil Engineering, M. Gocić, G. Aronica, G. Stavroulakis, S. Trajković, Eds., Cham, Switzerland: Springer Nature, 2020, pp. 203–223, doi: 10.1007/978-3-030-39391-5_10.2022-05-19
Pages: |...4 |5 |6 |7 |8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |...