Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μέχρι και τον Ιούνιο του 2021 η σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών περιβάλλοντος ονομαζόταν Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 3332 αποτελέσματα
1 Ελένη Αναγνώστου, "Καινοτόμος ανάλυση πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων σε υδατικά δείγματα με χρήση μικροεκχύλισης στερεάς φάσης τύπου “Arrow” υπό συνθήκες κενού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-09-21
2 V. A. Tzanakakis, A. Pavlaki, E. Lekkas, E. A. Varouchakis, N. V. Paranychianakis, G. Fasarakis, and A. N. Angelakis, “Uncoupled precipitation and water availability: the case study of municipality of Sfakia, Crete, Greece,” Water, vol. 14, no. 3, Feb. 2022, doi: 10.3390/w14030462.2023-09-19
3 V. A. Tzanakakis, A. N. Angelakis, N. V. Paranychianakis, Y. G. Dialynas, and G. Tchobanoglous, “Correction: Tzanakakis et al. Challenges and opportunities for sustainable management of water resources in the island of Crete, Greece. Water 2020, 12, 1538,” Water, vol. 14, no. 7, Mar. 2022, doi: 10.3390/w14071024.2023-09-18
4 E. Stamatakis, E. Perwög, E. Garyfallos, M. S. Millán, E. Zoulias, and N. Chalkiadakis, “Hydrogen in grid balancing: the european market potential for pressurized alkaline electrolyzers,” Energies, vol. 15, no. 2, Jan. 2022, doi: 10.3390/en15020637.2023-09-14
5 G. E. Kapellos, H. J. Eberl, N. Kalogerakis, P. S. Doyle, and C. A. Paraskeva, “Impact of microbial uptake on the nutrient plume around marine organic particles: high-resolution numerical analysis,” Microorganisms, vol. 10, no. 10, Oct. 2022, doi: 10.3390/microorganisms10102020.2023-09-12
6 K. Troullaki, S. Rozakis, K. Latoufis, C. Giotitsas, C. Priavolou, and F. Freire, “Sustainable rural electrification: harnessing a cosmolocal wind,” Energies, vol. 15, no. 13, June 2022, doi: 10.3390/en15134659.2023-09-08
7 O. Addo-Bankas, Y. Zhao, A. Gomes, and A. Stefanakis, “Challenges of urban artificial landscape water bodies: treatment techniques and restoration strategies towards ecosystem services enhancement,” Processes, vol. 10, no. 12, Nov. 2022, doi: 10.3390/pr10122486.2023-09-07
8 N. Arnaoutakis, A. P. Vouros, M. Milousi, Y. G. Caouris, G. Panaras, A. Tourlidakis, K. Vafiadis, G. Mihalakakou, C. S. Garoufalis, Z. Frontistis, S. Papaefthimiou and M. Souliotis, “Design, energy, environmental and cost analysis of an integrated collector storage solar water heater based on multi-criteria methodology,” Energies, vol. 15, no. 5, Feb. 2022, doi: 10.3390/en15051673.2023-08-31
9 I. Papailiou, F. Spyropoulos, I. Trichakis, and G. P. Karatzas, “Artificial neural networks and multiple linear regression for filling in missing daily rainfall data,” Water, vol. 14, no. 18, Sep. 2022, doi: 10.3390/w14182892.2023-08-30
10 F. Spyropoulos, I. Trichakis, and A.-E. Vozinaki, “A narrative-driven role-playing game for raising flood awareness,” Sustainability, vol. 14, no. 1, Jan. 2022, doi: 10.3390/su14010554.2023-08-30
11 T. Tsalis, A. I. Stefanakis, and I. Nikolaou, “A framework to evaluate the social life cycle impact of products under the circular economy thinking,” Sustainability, vol. 14, no. 4, Feb. 2022, doi: 10.3390/su14042196.2023-08-30
12 S. Rozakis, L. Juvančič, and B. Kovacs, “Bioeconomy for resilient post-COVID economies,” Energies, vol. 15, no. 8, Apr. 2022, doi: 10.3390/en15082958.2023-08-30
13 C. Stylianoudaki, I. Trichakis, and G. P. Karatzas, “Modeling groundwater nitrate contamination using artificial neural networks,” Water, vol. 14, no. 7, Apr. 2022, doi: 10.3390/w14071173.2023-08-29
14 D. Varamogianni-Mamatsi, T. I. Anastasiou, E. Vernadou, N. Papandroulakis, N. Kalogerakis, T. Dailianis, and M. Mandalakis, “A multi-species investigation of sponges’ filtering activity towards marine microalgae,” Mar. Drugs, vol. 20, no. 1, Jan. 2022, doi: 10.3390/md20010024.2023-08-29
15 I. V. Yentekakis, “The 10th anniversary of nanomaterials—recent advances in environmental nanoscience and nanotechnology,” Nanomaterials, vol. 12, no. 6, Mar. 2022, doi: 10.3390/nano12060915.2023-08-25
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...