Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κοινωνικές και τεχνολογικές παράμετροι στο ζήτημα της διαχείρισης - αξιοποίησης των υδατικών πόρων

Παπαδογιάννης Νικόλαος

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/648A5F9B-4998-4446-8FBF-17AFB345B711
Έτος 2010
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Παπαδογιάννης, "Κοινωνικές και τεχνολογικές παράμετροι στο ζήτημα της διαχείρισης - αξιοποίησης των υδατικών πόρων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2010. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.13288
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ. 1: Η διαχείριση των υδατικών πόρων -- Κεφ. 2: Διεθνείς αναπτυξιακές τάσεις αναφορικά με τους υδατικούς πόρους -- Κεφ. 3: Οι σύγχρονες τάσεις ιδιωτικοποίησης - εμπορευματοποίησης και τα σύγχρονα οικολογικά και κοινωνικά αδιέξοδα -- Κεφ. 4: Το θεσμικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για τη διαχείριση - αξιοποίηση υδατικών πόρων -- Κεφ. 5: Η κατάσταση σε τοπικό επίπεδο: δυναμικό, χρήσεις, τεχνολογικές δυνατότητες, οργανωτικοί φορείς και η σύγκρουση δημόσιου - ιδιωτικού -- Κεφ. 6: Δυνατότητες και προοπτικές αντιμετώπισης του ζητήματος: μερικά συμπεράσματα και προτάσεις

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά