Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση εκπομπών αέριων ρύπων από χώρους διάθεσης απορριμάτων (Χ.Δ.Α.)

Χαλβατζάκη Ελευθερία

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BFFC4157-1EFA-480A-91A8-58C9BAAA8895
Έτος 2010
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Εισαγωγή -- 2. Αστικά στερεά απόβλητα -- 3. Εκπομπές αερίων ρύπων από την απόθεση στερεών αποβλήτων στο έδαφος -- 4. Μοντέλο εκτίμησης αέριων εκπομπών (LandGEM) -- 6. Αποτίμηση της ανάκτησης και των εκπομπών μεθανίου με χρήση του μοντέλου LandGEM και της μεθοδολογίας IPCC

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά