Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση εκπομπών αέριων ρύπων από χώρους διάθεσης απορριμάτων (Χ.Δ.Α.)

Χαλβατζάκη Ελευθερία

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BFFC4157-1EFA-480A-91A8-58C9BAAA8895
Έτος 2010
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελευθερία Χαλβατζάκη, "Εκτίμηση εκπομπών αέριων ρύπων από χώρους διάθεσης απορριμάτων (Χ.Δ.Α.)", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2010. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.13304
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Εισαγωγή -- 2. Αστικά στερεά απόβλητα -- 3. Εκπομπές αερίων ρύπων από την απόθεση στερεών αποβλήτων στο έδαφος -- 4. Μοντέλο εκτίμησης αέριων εκπομπών (LandGEM) -- 6. Αποτίμηση της ανάκτησης και των εκπομπών μεθανίου με χρήση του μοντέλου LandGEM και της μεθοδολογίας IPCC

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά