Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη κυψέλης καυσίμου πρωτονιακής μεμβράνης με τροφοδοσία υδρογόνου και μεθανόλης

Κοτρωνάκης Μανώλης

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9AB23321-AC56-4ECC-AEF4-6C567FE0BED0
Έτος 2009
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μανώλης Κοτρωνάκης, "Μελέτη κυψέλης καυσίμου πρωτονιακής μεμβράνης με τροφοδοσία υδρογόνου και μεθανόλης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.13444
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Εισαγωγή 2. Κυψέλες καυσίμου-βασικές αρχές 3. Απόδοση και δυναμικό ανοιχτού κυκλώματος 4. Πραγματικό δυναμικό κυψέλης καυσίμου κλειστού κυκλώματος 5. Κυψέλη καυσίμου μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίων (proton exchange membrane fuel cell, PEMFC) 6. Κυψέλη υδρογόνου τύπου PEM-πειραματική διάταξη και αποτελέσματα 7. Κυψέλη καυσίμου απευθείας μετάδοσης της μεθανόλης (direct methanol fuel cells-DMFC) 8. Παραγοντικός σχεδιασμός-factorial design 9. Κυψέλη PEM απευθείας μετατροπής της μεθανόλης (DMFC)-παραγοντικός σχεδιασμός και αποτελέσματα

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά