Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης φωτογραφιών και χωρικής πληροφορίας με χρήση αισθητήρων, οντολογιών και σημασιολογικών χαρτών

Foukarakis Michail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B49D08BA-F55D-4FAE-9491-359A4640F3C7
Έτος 2009
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μιχαήλ Φουκαράκης, "Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης φωτογραφιών και χωρικής πληροφορίας με χρήση αισθητήρων, οντολογιών και σημασιολογικών χαρτών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.13504
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Με τις εξελίξεις στον τομέα της ψηφιακής φωτογραφίας, η δημιουργία, η αποθήκευση και ο διαμοιρασμός φωτογραφικού περιεχομένου έχουν απλοποιηθεί και η χρήση ψηφιακών συσκευών για αυτό το σκοπό είναι ευρύτατα διαδεδομένη. Αυτό οδήγησε στην εντυπωσιακή αύξηση του μεγέθους των προσωπικών συλλογών των χρηστών, αυξάνοντας και την ανάγκη για καλύτερηοργάνωση, εμπλουτισμό, ταξινόμηση και αναζήτηση των φωτογραφιών. Επιπλέον, οι τεχνολογικές εξελίξεις στην περιοχή των συσκευών που παράγουν ψηφιακές εικόνες, έχουν επιτρέψει σε αυτές να επικοινωνούν με έναν αυξανόμενο αριθμό από εξωτερικούς αισθητήρες και τους έχουν δώσει παραπάνω δυνατότητες για να συλλαμβάνουν και να κατανοούν το περιβάλλον φωτογράφισης.Αυτό που λείπει είναι μια προσπάθεια εκμετάλλευσης αυτών των νέων δυνατοτήτων και κατασκευής ενός συστήματος για την αποτελεσματική διαχείριση του συνεχώς αυξανόμενου ψηφιακού περιεχομένου.Αυτή η διατριβή προτείνει ένα πλαίσιο για σημασιολογική επεξεργασία χωρικής πληροφορίας. Το πλαίσιο εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των σύγχρονων φωτογραφικών μηχανών στην καταγραφή χωροχρονικών παραμέτρων με χρήση εξελιγμένων αισθητήρων, πληροφοριών από ειδικά εμπλουτισμένους σημασιολογικούς χάρτες και βιομηχανικών προτύπων. Ο στόχος είναι ηαποτελεσματική διαχείριση και συσχετισμός της πληροφορίας και των σημασιολογικών αντικειμένων που βρίσκονται στους σημασιολογικούς χάρτες και στις φωτογραφίες.Επιπροσθέτως, για τον αυτόματο εμπλουτισμό των φωτογραφιών, το πλαίσιο χρησιμοποιεί αλγορίθμους για επεξεργασία εικόνας και άλλες εργασίες.Το πλαίσιο είναι αρκετά γενικό ώστε να επιτρέπει διαφορετικές υλοποιήσεις και ένα σύστημα για την επίδειξη των ιδεών του υλοποιήθηκε για τους σκοπούς της παρούσας διατριβής. Η υλοποίηση του συστήματος παρέχει μια βάση δεδομένων εικόνων που επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν και να βλέπουν τις φωτογραφίες τους. Εκτός από τις φωτογραφίες, οι χρήστες μπορούν να δουν εξατομικευμένους σημασιολογικούς χάρτες εμπλουτισμένους με σημασιολογικάαντικείμενα που περιγράφονται χρησιμοποιώντας οντολογίες. Οι χάρτες αυτοί παρέχονται από έναν απομακρυσμένο εξυπηρετητή. Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνουν πληροφορίες θέσης η πληροφορίες θέσης και κατεύθυνσης μπορούν να απεικονιστούν πάνω στους χάρτες και να συσχετιστούν με σημασιολογικά αντικείμενα. Τέλος, αρκετοί αλγόριθμοι που επιτρέπουν τηναλληλεπιδραστική εξερεύνηση των περιεχομένων των φωτογραφιών έχουν υλοποιηθεί.Πειράματα με μια σύγχρονη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και εξωτερικούς αισθητήρες εκτελέστηκαν για να δοκιμαστεί η χρησιμότητα του συστήματος στον τομέα του τουρισμού και για να δείξουν την αποτελεσματικότητα των υλοποιημένων αλγορίθμων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά