Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε καθετοποιημένο συγκρότημα λατομείου / μονάδα παραγωγής σκυροδέματος

Καλλέργη Μαρία

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FAE4F4B1-A37E-4592-9D65-BD16BCAF88C8
Έτος 2011
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Καλλέργη, "Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε καθετοποιημένο συγκρότημα λατομείου / μονάδα παραγωγής σκυροδέματος", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2011. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.13600
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα θέµατα που σχετίζονται µε τη διαχείριση της ποιότητας σε µια επιχείρησηδιαδραµατίζουν σήµερα σηµαντικό ρόλο, αφού ενισχύεται η εµπιστοσύνη των πελατών προς την επιχείρηση και αποκτάται σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Οι επιχειρήσεις παραγωγής αδρανών υλικών και σκυροδέµατος αποτελούν µια σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα στη χώρα µας καθώς συνδέονται άµεσα µε τον κατασκευαστικό τοµέα και την ανάπτυξη των υποδοµών. Η ολοένα και αυξανόµενες απαιτήσεις για την ποιότητα έργων και κατασκευών, καθώς και η ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία ευρωπαϊκών οδηγιών, που έχουν ως αποτέλεσµα την υιοθέτηση ή θέσπιση νέων προτύπων για την ποιότητα, έχουν επιφέρει τα τελευταία χρόνια σηµαντικές αλλαγές στα θέµατα διαχείρισης της ποιότητας στις λατοµικές επιχειρήσεις. Οι παραδοσιακοί αυτοί κλάδοι, που παρουσιάζουν σηµαντικές ιδιαιτερότητες στην οργάνωση και λειτουργία τους (µικρές επιχειρήσεις µε περιοδική λειτουργία οι περισσότερες), αν και έχουν µικρή σχετικά τεχνογνωσία και εµπειρία σε τέτοια θέµατα καλούνται να προσαρµοστούν στο νέο περιβάλλον για να µπορέσουν να παραµείνουν βιώσιµες δραστηριότητες. Στόχος της παρούσας µεταπτυχιακής διατριβής είναι η ανάπτυξη ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας σε καθετοποιηµένο συγκρότηµα λατοµείου-µονάδας παραγωγής σκυροδέµατος που να βασίζεται στο πρότυπο ISO 9000.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά