Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανελαστική ανάλυση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και μελετη της αλληλεπίδρασης θεμελίωσης-ανωδομής

Νιταδωράκης Ευάγγελος Γ.

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/461876E2-1DDF-4FBE-AA70-DE84EA6C0D9C
Έτος 2011
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευάγγελος Γ. Νιταδωράκης, "Ανελαστική ανάλυση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και μελετη της αλληλεπίδρασης θεμελίωσης-ανωδομής", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2011. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.13676
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Κεφ. 1: Δυναμική ανάλυση κατασκευών -- Κεφ. 2: Προσομοίωση της ανελαστικότητας των δομικών μελών -- Κεφ. 3: Ανελαστική ανάλυση χωρικών πλαισίων οπλισμένου σκυροδέματος -- Κεφ. 4: Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής -- Κεφ. 5: Διδιάστατη προσομοίωση και μελέτης αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής -- Κεφ. 6: Συμπεράσματα

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά