Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Time-frequency analysis of ongoing and event related potentials

Iordanidou Vasiliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/EBAC8433-7951-4E1B-97EE-83357C9E6CCE
Έτος 2012
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Vasiliki Iordanidou, "Time-frequency analysis of ongoing and event related potentials", Master Thesis, Department of Electrical and Computer Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2012 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.13708
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τημελέτη και κατανόηση των νευρωνικών μηχανισμών που βρίσκονται πίσω από τηνοητική εγκεφαλική δραστηριότητα. Τέτοιου τύπου γνώσεις είναι εξαιρετικάσημαντικές σε πολλές επιστημονικές περιοχές όπως η κλινική πρόγνωση καιδιάγνωση, ο σχεδιασμός διασύνδεσης υπολογιστή-εγκεφάλου και λοιπές συναφείςπεριοχές. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν προταθεί ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσειςγια την ανάλυση του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ), το οποίο αποτελεί μίααπό τις πιο διαδεδομένες εγκεφαλικές απεικονίσεις.Η εργασία αυτή διερευνά δύο διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλυσης του ΗΕΓ.Στην πρώτη προσέγγιση έχουμε μια περίπτωση συνεχούς ΗΕΓ στο οποίοχρησιμοποιούμε το μέτρο της φασματικής ισχύος και της γραμμικής συνοχής έτσιώστε να διερευνήσουμε τις διαφορές στη δραστηριότητα των καναλιών για δύοπειράματα μαθηματικής σκέψης. Το ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση είναι νααναγνωρίσουμε τις διαφορές μεταξύ των δύο μαθηματικών πειραμάτων με τηχρήση των παραπάνω μέτρων και να τις αξιολογήσουμε μέσω τεστ αξιολόγησηςστατιστικής σημαντικότητας. Η δεύτερη προσέγγιση αφορά την περίπτωσηπροκλητού ΗΕΓ (ΠΔ) από ένα πείραμα μνήμης στο οποίο συμμετέχουν μηπαθολογικά και δυσλεκτικά άτομα. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιούνταιδιάφορα μέτρα συγχρονισμού στο χρονοσυχνοτικό περιεχόμενο των προκυπτόντων ανεξάρτητων συνιστωσών. Τα μέτρα αυτά είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για την αξιολόγηση των συνιστωσών και βοηθητικά στην αναγνώριση των διαφορετικών περιπτώσεων γένεσης των ΠΔ. Επιχειρήσαμε επίσης να αναγνωρίσουμε τις διαφορές μεταξύ των δύο πληθυσμών όσον αφορά τη γενική δραστηριότητα που εμφανίζεται στα ΠΔ συγκρίνοντας τις χρονοσυχνοτικές απεικονίσεις των μέτρων συγχρονισμού και αξιολογώντας τις χρησιμοποιώντας τεστ στατιστικής σημαντικότητας. Εν τέλει, και για τα δύο σετ δεδομένων είχαμε ευρήματα με στατιστική σημαντικότητα τα οποία είναι σε συμφωνία και συμπληρωματικά με προηγούμενα ερευνητικά ευρήματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά