Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Time-frequency analysis of ongoing and event related potentials

Iordanidou Vasiliki

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/EBAC8433-7951-4E1B-97EE-83357C9E6CCE-
Αναγνωριστικόhttp://www.library.tuc.gr/artemis/MT2012-0112/MT2012-0112.pdf-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.13708-
Γλώσσαen-
Μέγεθος85 pagesen
ΤίτλοςTime-frequency analysis of ongoing and event related potentialsen
ΔημιουργόςIordanidou Vasilikien
ΔημιουργόςΙορδανιδου Βασιλικηel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Zervakis Michailen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Ζερβακης Μιχαηλel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστώνel
ΠερίληψηDuring the past few years there has been an increasing interest in studying and understanding the neural mechanisms behind cognitive brain activity. This kind of knowledge is of great importance in many scientific areas such as clinical prognosis and diagnosis, brain computer interfaces design, etc. In this context, various methodological approaches have been suggested for the analysis of the EEG signal, which is one of the most widely used brain representations. This work explores two different approaches for the EEG analysis. In the first approach there is a case of ongoing EEG in which we use the power spectrum (PS) and linear coherence (LC) in order to investigate the differences in the channel activations for two mathematical thinking tasks. The goal in this case is to identify differences between the mathematical tasks through the measures of PS and LC and evaluate them through statistical testing. In the second approach there is a case of evoked EEG from a working memory experiment on which populations of control and dyslexic subjects participate. In this case, various synchronization measures are applied on the time-frequency (TF) maps of the corresponding independent components (ICs). Those measures were very important for the evaluation of the components and helped us recognize a number different cases for the generation of our ERPs. We also tried to identify differences between the two populations overall activation comparing the TF maps of the synchronizations measures and evaluate them through statistical testing. For both datasets, we had findings with statistical significance which also are in support and complementary to previous research.en
ΠερίληψηΚατά τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη μελέτη και κατανόηση των νευρωνικών μηχανισμών που βρίσκονται πίσω από τη νοητική εγκεφαλική δραστηριότητα. Τέτοιου τύπου γνώσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές σε πολλές επιστημονικές περιοχές όπως η κλινική πρόγνωση και διάγνωση, ο σχεδιασμός διασύνδεσης υπολογιστή-εγκεφάλου και λοιπές συναφείς περιοχές. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν προταθεί ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την ανάλυση του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ), το οποίο αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες εγκεφαλικές απεικονίσεις. Η εργασία αυτή διερευνά δύο διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλυσης του ΗΕΓ. Στην πρώτη προσέγγιση έχουμε μια περίπτωση συνεχούς ΗΕΓ στο οποίο χρησιμοποιούμε το μέτρο της φασματικής ισχύος και της γραμμικής συνοχής έτσι ώστε να διερευνήσουμε τις διαφορές στη δραστηριότητα των καναλιών για δύο πειράματα μαθηματικής σκέψης. Το ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση είναι να αναγνωρίσουμε τις διαφορές μεταξύ των δύο μαθηματικών πειραμάτων με τη χρήση των παραπάνω μέτρων και να τις αξιολογήσουμε μέσω τεστ αξιολόγησης στατιστικής σημαντικότητας. Η δεύτερη προσέγγιση αφορά την περίπτωση προκλητού ΗΕΓ (ΠΔ) από ένα πείραμα μνήμης στο οποίο συμμετέχουν μη παθολογικά και δυσλεκτικά άτομα. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιούνται διάφορα μέτρα συγχρονισμού στο χρονοσυχνοτικό περιεχόμενο των προκυπτόντων ανεξάρτητων συνιστωσών. Τα μέτρα αυτά είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για την αξιολόγηση των συνιστωσών και βοηθητικά στην αναγνώριση των διαφορετικών περιπτώσεων γένεσης των ΠΔ. Επιχειρήσαμε επίσης να αναγνωρίσουμε τις διαφορές μεταξύ των δύο πληθυσμών όσον αφορά τη γενική δραστηριότητα που εμφανίζεται στα ΠΔ συγκρίνοντας τις χρονοσυχνοτικές απεικονίσεις των μέτρων συγχρονισμού και αξιολογώντας τις χρησιμοποιώντας τεστ στατιστικής σημαντικότητας. Εν τέλει, και για τα δύο σετ δεδομένων είχαμε ευρήματα με στατιστική σημαντικότητα τα οποία είναι σε συμφωνία και συμπληρωματικά με προηγούμενα ερευνητικά ευρήματα.el
ΤύποςΜεταπτυχιακή Διατριβήel
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2014-03-24-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2012-
Θεματική ΚατηγορίαEEGen
Θεματική ΚατηγορίαElectroencephalographyen
Θεματική ΚατηγορίαElectroencephalography--Mathematical modelsen
Θεματική ΚατηγορίαSynchronizationen
Βιβλιογραφική ΑναφοράVasiliki Iordanidou, "Time-frequency analysis of ongoing and event related potentials", Master Thesis, Department of Electrical and Computer Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2012el

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά