Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βελτιστοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου

Κωνσταντοπούλου Φλώρα

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7FBB7185-A8F8-4167-862D-2D9884DCF1C5
Έτος 2012
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Επεξεργασία υγρών αστικών αποβλήτων και ανάκτηση νερού -- 4. Ανασκόπηση του νομοθετικού πλαισίου για την αξιοποίηση του ανακτημένου νερού -- 5. Εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης των υγρών αστικών αποβλήτων -- 6. Υφιστάμενη εμπειρία στην αξιοποίηση του ανακτημένου νερού στις χώρες της Μεσογείου -- 7. Βελτιστοποίηση της τοποθεσίας και της δυναμικότητας των μονάδων αφαλάτωσης, εγκαταστάσεων επεξεργασίας και ανάκτησης νερού με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους με χρήση ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού -- 8. Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στα νησιά

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά