Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βελτιστοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου

Κωνσταντοπούλου Φλώρα

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7FBB7185-A8F8-4167-862D-2D9884DCF1C5
Έτος 2012
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Φλώρα Κωνσταντοπούλου, "Βελτιστοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.13752
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Επεξεργασία υγρών αστικών αποβλήτων και ανάκτηση νερού -- 4. Ανασκόπηση του νομοθετικού πλαισίου για την αξιοποίηση του ανακτημένου νερού -- 5. Εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης των υγρών αστικών αποβλήτων -- 6. Υφιστάμενη εμπειρία στην αξιοποίηση του ανακτημένου νερού στις χώρες της Μεσογείου -- 7. Βελτιστοποίηση της τοποθεσίας και της δυναμικότητας των μονάδων αφαλάτωσης, εγκαταστάσεων επεξεργασίας και ανάκτησης νερού με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους με χρήση ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού -- 8. Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στα νησιά

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά