Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συνδυασμός του μοντέλου προσομοίωσης ροής υπόγειων υδάτων Visual Modflow με το μοντέλο βελτιστοποίησης GWM για τη βέλτιστη διαχείριση του παράκτιου υδροφορέα Τυμπακίου

Δεττοράκη Μαρία

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8608684B-9B50-4368-9AC1-9F30EE36B39C
Έτος 2012
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ. 1.: Εισαγωγή βασικών εννοιών -- Κεφ. 2.: Το πρόβλημα της υφαλμύρισης -- Κεφ. 3: Η περιοχή μελέτης -- Κεφ. 4: Χρήση μαθηματικών μοντέλων για την αντιμετώπιση της υφαλμύρισης -- Κεφ. 5: Περιγραφή του μοντέλου Modflow -- Κεφ. 6: Η βελτιστοποίηση στη διαχείριση υπογείων υδάτων -- Κεφ. 7: Εφαρμογή του μοντέλου GWM στην περιοχή μελέτης

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά