Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συνδυασμός του μοντέλου προσομοίωσης ροής υπόγειων υδάτων Visual Modflow με το μοντέλο βελτιστοποίησης GWM για τη βέλτιστη διαχείριση του παράκτιου υδροφορέα Τυμπακίου

Δεττοράκη Μαρία

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8608684B-9B50-4368-9AC1-9F30EE36B39C
Έτος 2012
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Δεττοράκη, "Συνδυασμός του μοντέλου προσομοίωσης ροής υπόγειων υδάτων Visual Modflow με το μοντέλο βελτιστοποίησης GWM για τη βέλτιστη διαχείριση του παράκτιου υδροφορέα Τυμπακίου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.13765
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ. 1.: Εισαγωγή βασικών εννοιών -- Κεφ. 2.: Το πρόβλημα της υφαλμύρισης -- Κεφ. 3: Η περιοχή μελέτης -- Κεφ. 4: Χρήση μαθηματικών μοντέλων για την αντιμετώπιση της υφαλμύρισης -- Κεφ. 5: Περιγραφή του μοντέλου Modflow -- Κεφ. 6: Η βελτιστοποίηση στη διαχείριση υπογείων υδάτων -- Κεφ. 7: Εφαρμογή του μοντέλου GWM στην περιοχή μελέτης

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά