Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη της ποιότητας του αέρα στο κτήριο Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

Γρυδάκη Νικολέττα

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0D97203A-AC17-4F54-800D-F11C0DF1C5D6
Έτος 2013
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικολέττα Γρυδάκη, "Μελέτη της ποιότητας του αέρα στο κτήριο Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2013. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.13808
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ. 1: Εισαγωγή -- Κεφ. 2: Ποιότητα αέρα σε εσωτερικούς χώρους -- Κεφ. 3: Παράμετροι που επηρεάζουν την ποιότητα αέρα σε εσωτερικούς χώρους -- Κεφ. 4: Το υπό μελέτη κτήριο -- Κεφ. 5: Πειραματική διαδικασία διερεύνησης της ποιότητας αέρα του εσωτερικού περιβάλλοντος -- Κεφ. 6: Συγκριτικές δειγματοληψίες μέτρησης συγκέντρωσης μάζας αιωρούμενων σωματιδίων με όργανα αναφοράς -- Κεφ. 7: Επεξεργασία - ανάλυση αποτελεσμάτων διερεύνησης ποιότητας εσωτερικού αέρα

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά