Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη της ποιότητας του αέρα στο κτήριο Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

Γρυδάκη Νικολέττα

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0D97203A-AC17-4F54-800D-F11C0DF1C5D6
Έτος 2013
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ. 1: Εισαγωγή -- Κεφ. 2: Ποιότητα αέρα σε εσωτερικούς χώρους -- Κεφ. 3: Παράμετροι που επηρεάζουν την ποιότητα αέρα σε εσωτερικούς χώρους -- Κεφ. 4: Το υπό μελέτη κτήριο -- Κεφ. 5: Πειραματική διαδικασία διερεύνησης της ποιότητας αέρα του εσωτερικού περιβάλλοντος -- Κεφ. 6: Συγκριτικές δειγματοληψίες μέτρησης συγκέντρωσης μάζας αιωρούμενων σωματιδίων με όργανα αναφοράς -- Κεφ. 7: Επεξεργασία - ανάλυση αποτελεσμάτων διερεύνησης ποιότητας εσωτερικού αέρα

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά