Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βιώσιμη χωροθέτηση αιολικών πάρκων

Τσίτουρα Ιωάννα

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DE1CC672-C44E-4455-ACC5-8F06272DA9EF
Έτος 2012
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννα Τσίτουρα, "Βιώσιμη χωροθέτηση αιολικών πάρκων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2012. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.13832
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ. 2: Χωροθέτηση αιολικών πάρκων -- Κεφ. 3: Μεθοδολογία -- Κεφ. 4: Εργαλεία και πηγές δεδομένων -- Κεφ. 5: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης -- Κεφ. 6: Μελέτη προσδιορισμού νομοθετικά επιτρεπόμενων περιοχών -- Κεφ. 7: Προσδιορισμός νομοθετικά διαθέσιμων περιοχών -- Κεφ. 8: Αξιολόγηση διαθέσιμων περιοχών -- Κεφ. 9: Αποτελέσματα αξιολόγησης - ορισμός περιοχών προτεραιότητας -- Κεφ. 10: Προσδιορισμός περιοχών βιώσιμης χωροθέτησης ΑΠ και υπολογισμός φέρουσας ικανότητάς τους

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά