Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χαρακτηρισμός της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους με χρήση μικροπεριβαλλοντικών μοντέλων

Γλυτσός Θεόδωρος

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AB2F829E-A7D3-41AA-88C5-ED4C9F396892
Έτος 2010
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεόδωρος Γλυτσός, "Χαρακτηρισμός της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους με χρήση μικροπεριβαλλοντικών μοντέλων", Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2010. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.13858
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ. 1. Εισαγωγή - Αντικείμενο και στόχοι διδακτορικής διατριβής -- Κεφ. 2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση -- Κεφ. 3. Περιγραφή μικροπεριβαλλοντικού μοντέλου -- Κεφ. 4. Μελέτη πηγών αιωρούμενων σωματιδίων από καθημερινές δραστηριότητες σε ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες -- Κεφ. 5. Μελέτη των χαρακτηριστικών και των πηγών εκπομπής αιωρούμενων σωματιδίων σε εσωτερικούς χώρους -- Κεφ. 6. Εφαρμογή μικροπεριβαλλοντικού μοντέλου στους εσωτερικούς χώρους χημικής βιομηχανίας

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά