Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χαρακτηρισμός της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους με χρήση μικροπεριβαλλοντικών μοντέλων

Γλυτσός Θεόδωρος

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AB2F829E-A7D3-41AA-88C5-ED4C9F396892
Έτος 2010
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ. 1. Εισαγωγή - Αντικείμενο και στόχοι διδακτορικής διατριβής -- Κεφ. 2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση -- Κεφ. 3. Περιγραφή μικροπεριβαλλοντικού μοντέλου -- Κεφ. 4. Μελέτη πηγών αιωρούμενων σωματιδίων από καθημερινές δραστηριότητες σε ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες -- Κεφ. 5. Μελέτη των χαρακτηριστικών και των πηγών εκπομπής αιωρούμενων σωματιδίων σε εσωτερικούς χώρους -- Κεφ. 6. Εφαρμογή μικροπεριβαλλοντικού μοντέλου στους εσωτερικούς χώρους χημικής βιομηχανίας

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά