Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διαχείριση οσμών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και χοιροτροφικές μονάδες

Καραγεώργος Πέτρος

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D2E9515C-2F38-49AF-8BF0-857AA8AA7E21
Έτος 2010
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

1. Σχηματισμός οσμών σε δίκτυα αποχέτευσης και κέντρα επεξεργασίας λυμάτων -- 2. Τεχνικές απομάκρυνσης οσμών από κέντρα επεξεργασίας λυμάτων -- 3. Μεθοδολογία -- 4. Διαχείριση οσμών - Μελέτη περίπτωσης (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) -- 5. Επεξεργασία οσμαερίων με τη διεργασία προσρόφησης σε ενεργό άνθρακα - Εφαρμογή στο ΚΕΛ Χανίων -- 6. Χαρακτηρισμός οσμών από χοιροτροφικές μονάδες -- 7. Συμπεριφορά διασποράς οσμών σε περιοχές γύρω από τη χοιροτροφική μονάδα της Creta Farm Ρεθύμνου -- 8. Ανίχνευση οχληρών ενώσεων από χοιροτροφικές μονάδες

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά