Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διαχείριση οσμών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και χοιροτροφικές μονάδες

Καραγεώργος Πέτρος

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D2E9515C-2F38-49AF-8BF0-857AA8AA7E21
Έτος 2010
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Πέτρος Καραγεώργος, "Διαχείριση οσμών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και χοιροτροφικές μονάδες", Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2010. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.13860
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

1. Σχηματισμός οσμών σε δίκτυα αποχέτευσης και κέντρα επεξεργασίας λυμάτων -- 2. Τεχνικές απομάκρυνσης οσμών από κέντρα επεξεργασίας λυμάτων -- 3. Μεθοδολογία -- 4. Διαχείριση οσμών - Μελέτη περίπτωσης (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) -- 5. Επεξεργασία οσμαερίων με τη διεργασία προσρόφησης σε ενεργό άνθρακα - Εφαρμογή στο ΚΕΛ Χανίων -- 6. Χαρακτηρισμός οσμών από χοιροτροφικές μονάδες -- 7. Συμπεριφορά διασποράς οσμών σε περιοχές γύρω από τη χοιροτροφική μονάδα της Creta Farm Ρεθύμνου -- 8. Ανίχνευση οχληρών ενώσεων από χοιροτροφικές μονάδες

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά