Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την εκτίμηση της έκθεσης του ανθρώπου σε ατμοσφαιρικά αιωρούμενα σωματίδια και των επιπτώσεών τους στην ανθρώπινη υγεία

Αλεξανδροπούλου Βικτωρία

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CB915F43-4DAF-4EB6-8CB9-40964233DEBD
Έτος 2010
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Εισαγωγή -- 2. Πηγές και εκπομπές στην ατμόσφαιρα αιρούμενων σωματιδίων και αέριων ρύπων -- 3. Διασπορά ρύπων στην ατμόσφαιρα και συγκεντρώσεις έκθεσης σε αιωρούμενα σωματίδια -- 4. Το ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα - εναπόθεση, δόση και απομάκρυνση αιρούμενων σωματιδίων

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά