Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βέλτιστος έλεγχος λειτουργίας με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση ηλεκτρομαγνητικών απωλειών ηλεκτρικών κινητήριων συστημάτων, με χρήση δυναμικού προγραμματισμού, ασαφούς λογικής και υλοποίηση - πειραματική επαλήθευση του βέλτιστου ελεγκτή σε ψηφιακό επεξεργαστή σήματος DSP

Σεργάκη Ελευθερία

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/13E9AE26-33C9-49E4-8612-0DC9C8013151
Έτος 2010
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελευθερία Σεργάκη, "Βέλτιστος έλεγχος λειτουργίας με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση ηλεκτρομαγνητικών απωλειών ηλεκτρικών κινητήριων συστημάτων, με χρήση δυναμικού προγραμματισμού, ασαφούς λογικής και υλοποίηση - πειραματική επαλήθευση του βέλτιστου ελεγκτή σε ψηφιακό επεξεργα https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.13864
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Κεφ. 1: Εισαγωγή -- Κεφ. 2: Τεχνικές ελέγχου ελαχιστοποίησης απωλειών (ΕΕΑ) ηλεκτρικών κινητήριων συστημάτων και ανάλυση βιβλιογραφίας -- Κεφ. 3: Ελαχιστοποίηση ηλεκτρομαγνητικών απωλειών ηλεκτρικών κινητήριων συστημάτων γνωστού κύκλου εργασιών με βέλτιστο έλεγχο -- Κεφ. 4: Ελαχιστοποίηση απωλειών ηλεκτρικών κινητήριων συστημάτων με ελεγκτές ασαφούς λογικής κατά τις μεταβατικές καταστάσεις τους -- Κεφ. 5: Νέα γρήγορη μέθοδος βέλτιστου ελέγχου, ανεξάρτητη παραμέτρων κινητήρα, για όλες τις καταστάσεις λειτουργίας του -- Κεφ. 6: Προτεινόμενος έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρικών κινητήριων συστημάτων με άμεσο έλεγχο ροπής (DTC) και ελαχιστοποίηση απωλειών με ελεγκτές ασαφούς λογικής -- Κεφ. 7: Ανάπτυξη αλγορίθμων βέλτιστου ελέγχου κινητήρων και αυτόματη παραγωγή κώδικα με Simulink για υλοποίηση σε DSP -- Κεφ. 8: Ανάπτυξη αλγορίθμων ελέγχου ελαχιστοποίησης απωλειών ηλεκτρικών κινητήριων συστημάτων και αυτόματη παραγωγή κώδικα για DSP με το λογισμικό CCStm -- Κεφ. 9: Ψηφιακή υλοποίηση προτεινόμενου ελέγχου ελαχιστοποίησης απωλειών ηλεκτρικών κινητήριων συστημάτων με ψηφιακό επεξεργαστή σήματος (DSP) -- Κεφ. 10: Πειραματική υλοποίηση προτεινόμενου ελεγκτή ελαχιστοποίησης απωλειών ηλεκτρικών κινητήριων συστημάτων με ψηφιακό επεξεργαστή σήματος (DSP) -- Κεφ. 11: Δυνατότητες μελλοντικής έρευνας στον έλεγχο για την ελαχιστοποίηση των ηλεκτρομαγνητικών απωλειών ηλεκτρικών κινητήριων συστημάτων

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά