Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Λειτουργία πιλοτικού συστήματος βιοαντιδραστήρα υπερδιηθήσεως στην επεξεργασία αστικών λυμάτων

Διαλυνάς Μανόλης

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/452D7B00-B13F-455D-AA53-2E0F524E09FC
Έτος 2008
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μανόλης Διαλυνάς, "Λειτουργία πιλοτικού συστήματος βιοαντιδραστήρα υπερδιηθήσεως στην επεξεργασία αστικών λυμάτων", Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2008. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.13876
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

1. Εισαγωγή -- 2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση -- 3. Υλικά και αναλυτικές μέθοδοι -- 4. Αποτελέσματα & συζήτηση-Διάταξη διήθησης εκροής -- 5. Αποτελέσματα & συζήτηση-Διάταξη MBR -- 6. Παραπομπές -- 7. Παράρτημα

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά