Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Λειτουργία πιλοτικού συστήματος βιοαντιδραστήρα υπερδιηθήσεως στην επεξεργασία αστικών λυμάτων

Διαλυνάς Μανόλης

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/452D7B00-B13F-455D-AA53-2E0F524E09FC
Έτος 2008
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

1. Εισαγωγή -- 2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση -- 3. Υλικά και αναλυτικές μέθοδοι -- 4. Αποτελέσματα & συζήτηση-Διάταξη διήθησης εκροής -- 5. Αποτελέσματα & συζήτηση-Διάταξη MBR -- 6. Παραπομπές -- 7. Παράρτημα

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά