Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη καινοτόμων κυψελίδων καυσίμου για την εσωτερική αναμόρφωση βιοαερίου με ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Παπαδάμ Θεοδώρα

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/86B52853-241E-48A0-B64A-E9178AECC3F9
Έτος 2009
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

1.Κυψελίδες καυσίμου -- 2.Κυψελίδες καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη (solid oxide fuel cells-sofcs) -- 3.Υλικά, ιδιότητες και συμπεριφορά των επιμέρους τμημάτων κυψελίδας καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη -- 4.Το βιοαέριο απευθείας καύσιμο σε κυψελίδες καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη -- 5.Διεργασία ενεργειακής εκμετάλλευσης βιοαερίου -- 6.Παρασκευή ηλεκτρολυτών και ηλεκτροκαταλυτών -- 7.Εναπόθεση ηλεκτροκαταλύτη σε στερεό ηλεκτρολύτη -- 8.Κατασκευή κυψελίδας καυσίμου στερού ηλεκτρολύτη -- 9.Πειραματική διάταξη μελέτης κυψελίδων καύσιμου στερεού ηλεκτρολύτη -- 10.Μελέτη ηλεκτροχημικής συμπεριφοράς και σταθερότητας κυψελιδών καυσίμου βιοαερίου ύπο ξηρή αναμόρφωση CH4

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά