Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη καινοτόμων κυψελίδων καυσίμου για την εσωτερική αναμόρφωση βιοαερίου με ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Παπαδάμ Θεοδώρα

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/86B52853-241E-48A0-B64A-E9178AECC3F9
Έτος 2009
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεοδώρα Παπαδάμ, "Ανάπτυξη καινοτόμων κυψελίδων καυσίμου για την εσωτερική αναμόρφωση βιοαερίου με ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας", Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2009. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.13898
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

1.Κυψελίδες καυσίμου -- 2.Κυψελίδες καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη (solid oxide fuel cells-sofcs) -- 3.Υλικά, ιδιότητες και συμπεριφορά των επιμέρους τμημάτων κυψελίδας καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη -- 4.Το βιοαέριο απευθείας καύσιμο σε κυψελίδες καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη -- 5.Διεργασία ενεργειακής εκμετάλλευσης βιοαερίου -- 6.Παρασκευή ηλεκτρολυτών και ηλεκτροκαταλυτών -- 7.Εναπόθεση ηλεκτροκαταλύτη σε στερεό ηλεκτρολύτη -- 8.Κατασκευή κυψελίδας καυσίμου στερού ηλεκτρολύτη -- 9.Πειραματική διάταξη μελέτης κυψελίδων καύσιμου στερεού ηλεκτρολύτη -- 10.Μελέτη ηλεκτροχημικής συμπεριφοράς και σταθερότητας κυψελιδών καυσίμου βιοαερίου ύπο ξηρή αναμόρφωση CH4

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά