Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κινητική και περιβαλλοντική μελέτη πολυενζυμικού συστήματος για την υδρόλυση άμυλου βρώμης προς προϊόντα μαλτόζης

Πατσιούρα Άννα

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/27F21361-634F-4C92-BC2A-B3A292B3E4A8
Έτος 2011
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Άννα Πατσιούρα, "Κινητική και περιβαλλοντική μελέτη πολυενζυμικού συστήματος για την υδρόλυση άμυλου βρώμης προς προϊόντα μαλτόζης", Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2011. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.13914
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ. 1: Το δημητριακό της βρώμης -- Κεφ. 2: Ενζυμική υδρόλυση άμυλου -- Κεφ. 3: Λειτουργικά τρόφιμα με βάση τη βρώμη - οφέλη στην ανθρώπινη υγεία -- Κεφ. 4 : Εφαρμογή της υπερδιήθησης στα αγρο-βιομηχανικά απόβλητα τροφίμων -- Κεφ. 5: Πειραματικό μέρος Ι -- Κεφ. 6: Πειραματικό μέρος ΙΙ -- Κεφ. 7: Αποτελέσματα & σχολιασμός Ι -- Κεφ. 8: Αποτελέσματα & σχολιασμός ΙΙ -- Κεφ. 9: Προσομοίωση της υδρόλυσης του άμυλου με την α-αμυλάση

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά