Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κινητική και περιβαλλοντική μελέτη πολυενζυμικού συστήματος για την υδρόλυση άμυλου βρώμης προς προϊόντα μαλτόζης

Πατσιούρα Άννα

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/27F21361-634F-4C92-BC2A-B3A292B3E4A8
Έτος 2011
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ. 1: Το δημητριακό της βρώμης -- Κεφ. 2: Ενζυμική υδρόλυση άμυλου -- Κεφ. 3: Λειτουργικά τρόφιμα με βάση τη βρώμη - οφέλη στην ανθρώπινη υγεία -- Κεφ. 4 : Εφαρμογή της υπερδιήθησης στα αγρο-βιομηχανικά απόβλητα τροφίμων -- Κεφ. 5: Πειραματικό μέρος Ι -- Κεφ. 6: Πειραματικό μέρος ΙΙ -- Κεφ. 7: Αποτελέσματα & σχολιασμός Ι -- Κεφ. 8: Αποτελέσματα & σχολιασμός ΙΙ -- Κεφ. 9: Προσομοίωση της υδρόλυσης του άμυλου με την α-αμυλάση

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά