Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Απομάκρυνση διαταρακτών ενδοκρινικής δράσης από την υδατική φάση με την χρήση προχωρημένων διεργασιών οξείδωσης

Φροντιστής Ζαχαρίας

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D3314D95-68A0-4888-8D34-83EB16169578
Έτος 2011
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ζαχαρίας Φροντιστής, "Απομάκρυνση διαταρακτών ενδοκρινικής δράσης από την υδατική φάση με την χρήση προχωρημένων διεργασιών οξείδωσης", Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2011. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.13921
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Εισαγωγή -- 2. Θεωρητικό υπόβαθρο -- 3. Παρασκευή διαλυμάτων -- 4. Ετερογενής φωτοκατάλυση ενδοκρινικών διαταρακτών σε αιώρημα ημιαγώγιμης κόνεως TiO2 παρουσία ακτινοβολίας UVA -- 5. Ετερογενής φωτοκατάλυση ενδοκρινικών διαταρακτών σε αιώρημα ημιαγώγιμης κόνεως TiO2 παρουσία ηλιακού φωτός -- 6. Αποτελέσματα - Συζήτηση -- 7. Επίδραση της πηγής της ακτινοβολίας και του είδους του καταλύτη στη φωτοκαταλυτική οξείδωση -- 8. Ετερογενής φωτοκατάλυση ενδοκρινικών διαταρακτών με καταλύτη λεπτό υμένιο TiO2 ακινητοποιημένο σε υπόστρωμα τιτανίου παρουσία ηλιακού φωτός -- 9. Εφαρμογή της φωτοηλεκτροχημικής οξείδωσης για την απομάκρυνση ενδοκρινικών διαταρακτών -- 10. Εφαρμογή της διεργασίας Fenton και Solar Fenton για την απομάκρυνση ενδοκρινικών διαταρακτών -- 11. Ηλεκτροχημική οξείδωση για την απομάκρυνση ενδοκρινικών διαταρακτών σε άνοδο BDD -- 12. Εφαρμογή των υπερήχων στην απομάκρυνση ενδοκρινικών διαταρακτών

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά