Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Απομάκρυνση διαταρακτών ενδοκρινικής δράσης από την υδατική φάση με την χρήση προχωρημένων διεργασιών οξείδωσης

Φροντιστής Ζαχαρίας

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D3314D95-68A0-4888-8D34-83EB16169578
Έτος 2011
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Εισαγωγή -- 2. Θεωρητικό υπόβαθρο -- 3. Παρασκευή διαλυμάτων -- 4. Ετερογενής φωτοκατάλυση ενδοκρινικών διαταρακτών σε αιώρημα ημιαγώγιμης κόνεως TiO2 παρουσία ακτινοβολίας UVA -- 5. Ετερογενής φωτοκατάλυση ενδοκρινικών διαταρακτών σε αιώρημα ημιαγώγιμης κόνεως TiO2 παρουσία ηλιακού φωτός -- 6. Αποτελέσματα - Συζήτηση -- 7. Επίδραση της πηγής της ακτινοβολίας και του είδους του καταλύτη στη φωτοκαταλυτική οξείδωση -- 8. Ετερογενής φωτοκατάλυση ενδοκρινικών διαταρακτών με καταλύτη λεπτό υμένιο TiO2 ακινητοποιημένο σε υπόστρωμα τιτανίου παρουσία ηλιακού φωτός -- 9. Εφαρμογή της φωτοηλεκτροχημικής οξείδωσης για την απομάκρυνση ενδοκρινικών διαταρακτών -- 10. Εφαρμογή της διεργασίας Fenton και Solar Fenton για την απομάκρυνση ενδοκρινικών διαταρακτών -- 11. Ηλεκτροχημική οξείδωση για την απομάκρυνση ενδοκρινικών διαταρακτών σε άνοδο BDD -- 12. Εφαρμογή των υπερήχων στην απομάκρυνση ενδοκρινικών διαταρακτών

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά