Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μέχρι και τον Ιούνιο του 2021 η σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών περιβάλλοντος ονομαζόταν Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 3503 αποτελέσματα
1 Χύτης Θοδωρής Μαξιμιλιανός, "Βελτιστοποίηση συμπεριφοράς ενοίκων με σκοπό την επίτευξη θέρμικης άνεσης και ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-17
2 Αναστάσιος Ροβιθάκης, "Μελλοντικές επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στον κίνδυνο πυρκαγιάς στη Μεσόγειο: Η περίπτωση της Ελλάδας", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-17
3 Σοφία Μονογυιού, "Βιοεξύγιανση εδαφών ρυπασμένων με αντιμόνιο (Sb-III)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-16
4 Αριστείιδης Γρατσώνης, "Χρονικός προγραμματισμός και κοστολόγηση έργου κατασκευής μονάδας βιοαερίου σε κτηνοτροφική μονάδα για ευέλικτη ηλεκτρο-παραγωγή.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-11
5 Δάφνη Μπαχλιτζανάκη, "Μελέτη παραγωγής εδαφοβελτιωτικού από απόβλητα θερμοκηπίου.", Διπλωματική Εργασία, Πολυτεχνείο Κρήτης: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-11
6 Ιωάννα Καραγιαννίδου, "Ανάδειξη της σημασίας κρίσιμων γεωπαραγόντων στο πλαίσιο της αειφόρας διαχείρισης του Καρστικού υδροφορέα Αγυιάς.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-09
7 M. Dornheim, L. Baetcke, E. Akiba, J.-R. Ares, T. Autrey, J. Barale, M. Baricco, K. Brooks, N. Chalkiadakis, V. Charbonnier, S. Christensen, J. Bellosta von Colbe, M. Costamagna, E. Dematteis, J.-F. Fernández, T. Gennett, D. Grant, T. Wook Heo, M. Hirscher, K. Hurst, M. Lototskyy, O. Metz, P. Rizzi, K. Sakaki, S. Sartori, E. Stamatakis, A. Stuart, A. Stubos, G. Walker, C. J Webb, B. Wood, V. Yartys and E. Zoulias, “Research and development of hydrogen carrier based solutions for hydrogen compression and storage,” Prog. Energy, vol. 4, no. 4, Aug. 2022, doi: 10.1088/2516-1083/ac7cb7.2024-07-08
8 Κωνσταντίνος Παραγιουδάκης, "Διερεύνηση πιλοτικών αεριζόμενων τεχνητών υγροβιότοπων με διαφορετικά υποστρώματα στην επεξεργασία αστικών λυμάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-08
9 Κωνσταντίνος Κοντογιάννης, "Σύγχρονες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-02
10 Βασιλεία Παγώνη, "Οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της ορυζοκαλλιέργειας στο Νομό Θεσσαλονίκης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-06-28
11 N. Kampelis, “Preface,” in Smart Zero‐energy Buildings and Communities for Smart Grids, Engineering, Energy and Architecture Set, United States: Hoboken, John Wiley & Sons, 2022, vol 9, pp. xi– xiv, doi: 10.1002/9781119902201.fmatter.2024-06-19
12 Y. Zhao, G. Liu, J. Huang, A. Veksha, X. Wu, A. Giannis, T. T. Lim, and G. Lisak, “Sorbents for high-temperature removal of alkali metals and HCl from municipal solid waste derived syngas,” Fuel, vol. 321, Aug. 2022, doi: 10.1016/j.fuel.2022.124058.2024-06-19
13 K. Kaczmarczyk, M. Zakynthinaki, G. Barton, M. Baran and A. Wit, “Biomechanical comparison of two surgical methods for Hallux Valgus deformity: exploring the use of artificial neural networks as a decision-making tool for orthopedists,” PLOS ONE, 2024, doi: 10.1371/journal.pone.0297504.2024-06-17
14 C. López-Serrano, M. Zakynthinaki, D. Mon-López and J. J. Molina Martín, “Contextualizing evaluation of performance in volleyball: introducing contextual individual contribution coefficients to assess technical actions,” Percept. Mot. Skills, 2023, doi: 10.1177/00315125231212592.2024-06-17
15 C. López-Serrano, M. S. Zakynthinaki, D. Mon-López and J. J. Molina-Martín, “Introducing the technical individual contribution coefficient: a metric for evaluating performance in elite volleyball,” Int. J. Perform. Anal. Sport, 2023, doi: 10.1080/24748668.2023.2278380.2024-06-14
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...