Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 136-150 από 2907 αποτελέσματα
136 Μαρία Πούλου, "Γεωχημική ταξινόμηση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων της Περιφερειακής ενότητας Χανίων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20202020-05-18
137 Νικόλαος Καμπέλης, "Βελτιστοποίηση κόστους ενέργειας για τη λειτουργία μικροδικτύων με αξιοποίηση τεχνικών απόκρισης ζήτησης", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20202020-05-11
138 D. Chatzidakis, Y. Tsompanakis and P.N. Psarropoulos, "An improved analytical approach for simulating the lateral kinematic distress of deepwater offshore pipelines," Appl. Ocean Res., vol. 90, Sep. 2019. doi: 10.1016/j.apor.2019.1018522020-04-27
139 E. Tapoglou, A.E. Vozinaki and I. Tsanis, "Correction: Climate change impact on the frequency of hydrometeorological extremes in the Island of Crete. [Water (2019) 11, 587] doi 10.3390/w11030587", Water, vol. 11, no. 11, Nov. 2019. doi: 10.3390/w111122802020-04-27
140 A. Troullaki, K. Latoufis, P. Marques, F. Freire and N. Hatziargyriou, "Life cycle assessment of locally manufactured small wind turbines and pPico-hydro plants," in 2nd International Conference on Smart Energy Systems and Technologies, 2019. doi: 10.1109/SEST.2019.88490742020-04-27
141 S. Foteinis, N. Kallithrakas-Kontos, M. Kolovou, M. Nikolaki, G. Takoudis, C. Potiriadis, V. Skanavis, N. Kalligeris, C. Housiadas and C.E. Synolakis, "Spatial and temporal heterogeneity of 134Cs and 137Cs in topsoil after the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident and the importance of tsunami debris management," Environ. Process., vol. 6, no. 3, pp. 561-579, Sept. 2019. doi: 10.1007/s40710-019-00386-72020-04-23
142 W.D. Chanaka Udayanga, A. Veksha, A. Giannis, G. Lisak and T.-T. Lim, "Effects of sewage sludge organic and inorganic constituents on the properties of pyrolysis products," Energy Convers. Manag., vol. 196, pp. 1410-1419, Sept. 2019. doi: 10.1016/j.enconman.2019.06.0252020-04-23
143 A. Veksha, J.G.S. Moo, V. Krikstolaityte, W.-D. Oh, W.D.C. Udayanga, A. Giannis and G. Lisak, "Synthesis of CaCr2O4/carbon nanoplatelets from non-condensable pyrolysis gas of plastics for oxygen reduction reaction and charge storage," J. Electroanal. Chem., vol. 849, Sept. 2019. doi: 10.1016/j.jelechem.2019.1133682020-04-23
144 S.E. Chatoutsidou and M. Lazaridis, "Assessment of the impact of particulate dry deposition on soiling of indoor cultural heritage objects found in churches and museums/libraries," J. Cult. Herit., vol. 39, pp. 221-228, Sept.-Oct. 2019. doi: 10.1016/j.culher.2019.02.0172020-04-23
145 A. Soultana, A. Valouma, G. Bartzas and K. Komnitsas, "Properties of inorganic polymers produced from brick waste and metallurgical slag," Minerals, vol. 9, no. 9, Sept. 2019. doi: 10.3390/min90905512020-04-23
146 V. Riva, F. Mapelli, E. Syranidou, E. Crotti, R. Choukrallah, N. Kalogerakis and S. Borin, "Root bacteria recruited by phragmites australis in constructed wetlands have the potential to enhance azo-dye phytodepuration," Microorganisms, vol. 7, no. 10, Sept. 2019. doi: 10.3390/microorganisms71003842020-04-22
147 J. Hunink, G. Simons, S. Suárez-Almiñana, A. Solera, J. Andreu, M. Giuliani, P. Zamberletti, M. Grillakis, A. Koutroulis, I. Tsanis, F. Schasfoort, S. Contreras, E. Ercin and W. Bastiaanssen, "A simplified water accounting procedure to assess climate change impact on water resources for agriculture across different European river basins," Water, vol. 11, no. 10, Sept. 2019. doi: 10.3390/w111019762020-04-22
148 M. Vakinti, S.-M. Mela, E. Fernández and E. Psillakis, "Room temperature and sensitive determination of haloanisoles in wine using vacuum-assisted headspace solid-phase microextraction," J. Chromatogr. A, vol. 1602, pp. 142-149, Sept. 2019. doi: 10.1016/j.chroma.2019.03.0472020-04-22
149 S. Christofilopoulos., A. Kaliakatsos, K. Triantafyllou, I. Gounaki, D. Venieri and N. Kalogerakis, "Evaluation of a constructed wetland for wastewater treatment: addressing emerging organic contaminants and antibiotic resistant bacteria," New Biotechnol., vol. 52, pp. 94-103, Sept. 2019. doi: 10.1016/j.nbt.2019.05.0062020-04-22
150 M. Giamalaki and T. Tsoutsos, "Sustainable siting of solar power installations in Mediterranean using a GIS/AHP approach," Renew. Energy, vol. 141, pp. 64-75, Oct. 2019. doi: 10.1016/j.renene.2019.03.1002020-04-10
Pages: |...5 |6 |7 |8 |9 | 10 |11 |12 |13 |14 |15 |...