Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 151-165 από 2707 αποτελέσματα
151 Ανδρονίκη Σδράκα, "Παρουσία πολυανθεκτικών βακτηρίων σε αντιβιοτικά στα υγρά απόβλητα κι έλεγχος αδρανοποίησής τους με την οζόνωση ως μέθοδο απολύμανσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20182018-11-26
152 N. Serfozo, J. Ondracek, P. Otahal, M. Lazaridis and V. Zdimal, "Manikin-based size-resolved penetrations of CE-marked filtering facepiece respirators," J. Occup. Environ. Hyg., vol. 14, no. 12, pp. 965-974, Aug. 2017. doi: 10.1080/15459624.2017.1358816 2018-11-26
153 G. M. Karagiannis and C. Synolakis, "Twenty challenges in incident planning," J. Homel. Secur. Emerg., vol. 14, no. 2, Jul. 2017. doi: 10.1515/jhsem-2016-00612018-11-26
154 T. Tsoutsos, S. Tournaki, M. Frangou, R. Morell, I. G. Hernandez and A. Derjanecz, "Cooling in Mediterranean hotels during summertime experience from the neZEH (nearly zero energy hotels) project," in 4th IIR International Conference on Sustainability and the Cold Chain, 2016, pp. 224-231. doi: 10.18462/iir.iccc.2016.00302018-11-22
155 M. A. Goula, G. Siakavelas, K. N. Papageridis, N. D. Charisiou, P. Panagiotopoulou, and I. V. Yentekakis, "Syngas production via the biogas dry reforming reaction over Ni supported on zirconia modified with CeO2 or La2O3 catalysts," presented at 21st World Hydrogen Energy Conference, Zaragoza, Spain, 2016.2018-11-22
156 E. Ranieri, F. Bombardelli, P. Gikas and B. Chiaia, "Soil pollution prevention and remediation," Appl. Environ. Soil Sci., vol. 2016, 2016. doi: 10.1155/2016/94151752018-11-22
157 D. Venieri, I. Gounaki, V. Binas, A. Zachopoulos, G. Kiriakidis and D. Mantzavinos, "Inactivation of MS2 coliphage in sewage by solar photocatalysis using metal-doped TiO2," Appl. Catal. B - Environ., vol. 178, pp.54-64, Nov. 2015. doi: 10.1016/j.apcatb.2014.10.0522018-11-22
158 A. G. Koutroulis, M. G. Grillakis, I. N. Daliakopoulos, I. K. Tsanis and D. Jacob, "Cross sectoral impacts on water availability at +2°C and +3°C for east mediterranean island states: the case of Crete," J. Hydrol., vol. 532, pp. 16-28, Jan. 2016. doi: 10.1016/j.jhydrol.2015.11.0152018-11-14
159 E. A. Okal and C. E. Synolakis, "Sequencing of tsunami waves: Why the first wave is not always the largest," Geophys. J. Int., vol. 204, no. 2, pp. 719-735, 2016. doi: 10.1093/gji/ggv4572018-11-13
160 Γεώργιος Μουστάκης, "Σύνθεση οξειδίου του γραφενίου και αναγωγή του με διάφορα αναγωγικά αντιδραστήρια", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20182018-11-09
161 Χρυσάνθη Μακρή, "Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση πλαστικών από απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εφαρμογή τους στην παρασκευή τσιμεντοκονιάματος", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20182018-11-07
162 M. S. Valavanides and T. Daras, "Definition and counting of configurational microstates in steady-state two-phase flows in pore networks," Entropy, vol. 18, no. 2, Feb. 2016. doi: 10.3390/e180200542018-11-02
163 I. Vallios, T. Tsoutsos and G. Papadakis, "An applied methodology for assessment of the sustainability of biomass district heating systems," Int. J. Sust. Energy, vol. 35, no. 3, pp. 267-294, Mar. 2016. doi: 10.1080/14786451.2014.8950052018-11-02
164 Μαρία Χατζησυμεών, "Καταλυτική υδρογόνωση του CO2 σε υποστηριγμένους καταλύτες Ni και Ru", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20182018-11-02
165 S. Foteinis and E. Chatzisymeon, "Life cycle assessment of organic versus conventional agriculture. A case study of lettuce cultivation in Greece," J. Clean. Prod., vol. 112, pt. 4, pp. 2462-2471, Jan. 2016. doi: 10.1016/j.jclepro.2015.09.0752018-11-02
Pages: |...6 |7 |8 |9 |10 | 11 |12 |13 |14 |15 |16 |...