Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μέχρι και τον Ιούνιο του 2021 η σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών περιβάλλοντος ονομαζόταν Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 151-165 από 3357 αποτελέσματα
151 J. Garnier, G. Billen, L. Lassaletta, O. Vigiak, N. P. Nikolaidis, and B. Grizzetti, “Hydromorphology of coastal zone and structure of watershed agro-food system are main determinants of coastal eutrophication,” Environ. Res. Lett., vol. 16, no. 2, Feb. 2021, doi: 10.1088/1748-9326/abc777.2023-01-26
152 Διονύσιος Κρυφός, "Σχεδιασμός, κατασκευή και μελέτη λειτουργίας πειραματικής διάταξης αντλίας θερμότητας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222023-01-26
153 E. Chalvatzaki, S. E. Chatoutsidou, I. Kopanakis, D. Melas, D. Parliari, N. Mihalopoulos, and M. Lazaridis, “Personal deposited dose and its influencing factors at several Greek sites: an analysis in respect to seasonal and diurnal variations,” Environ. Sci. Pollut. Res., vol. 28, no. 23, pp. 29276–29286, June 2021, doi: 10.1007/s11356-021-12815-y.2023-01-25
154 Νικόλαος-Ραφαήλ Τατάς, "Απομόνωση και προσδιορισμός του ενεργειακού περιεχομένου λιπών και ελαίων σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222023-01-19
155 S. Alberti, M. Sotiropoulou, E. Fernández, N. Solomou, M. Ferretti and E. Psillakis, “UV-254 degradation of nicotine in natural waters and leachates produced from cigarette butts and heat-not-burn tobacco products,” Environ. Res., vol. 194, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.envres.2020.110695.2023-01-18
156 Ελευθερία Σπερελάκη, "Επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων: έλεγχος οικοτοξικότητας και διασποράς βακτηριακής ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222023-01-18
157 G. Makaroglou, H. Marakas, S. Fodelianakis, V. A. Axaopoulou, I. Koumi, N. Kalogerakis and P. Gikas, “Optimization of biomass production from Stichococcous sp. biofilms coupled to wastewater treatment,” Biochem. Eng. J., vol. 169, May 2021, doi: 10.1016/j.bej.2021.107964.2023-01-18
158 N. Sifakis and T. Tsoutsos, “Planning zero-emissions ports through the nearly zero energy port concept,” J. Cleaner Prod., vol. 286, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2020.125448.2023-01-17
159 A. Kokka, T. Ramantani, and P. Panagiotopoulou, “Effect of operating conditions on the performance of Rh/TiO2 catalyst for the reaction of LPG steam reforming,” Catalysts, vol. 11, no. 3, Mar. 2021, doi: 10.3390/catal11030374.2023-01-13
160 P. Jurga, E. Loizou, and S. Rozakis, “Comparing bioeconomy potential at national vs. regional level employing input-output modeling,” Energies, vol. 14, no. 6, Mar. 2021, doi: 10.3390/en14061714.2023-01-13
161 A. A. Malandrakis, N. Kavroulakis, and C. V. Chrysikopoulos, “Copper nanoparticles against benzimidazole-resistant Monilinia fructicola field isolates,” Pestic. Biochem. Physiol., vol. 173, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.pestbp.2021.104796.2023-01-13
162 N. Sifakis, M. Aryblia, T. Daras, S. Tournaki, and T. Tsoutsos, “The impact of COVID-19 pandemic in Mediterranean urban air pollution and mobility,” Energy Sources Part A, early access, doi: 10.1080/15567036.2021.1895373.2023-01-13
163 G. Charalampous, E. Fragkou, K. A. Kormas, A. B. de Menezes, P. N. Polymenakou, N. Pasadakis, N. Kalogerakis, E. Antoniou, and E. Gontikaki, “Comparison of hydrocarbon-degrading consortia from surface and deep waters of the Eastern Mediterranean Sea: characterization and degradation potential,” Energies, vol. 14, no. 8, Apr. 2021, doi: 10.3390/en14082246.2023-01-11
164 Ευάγγελος Οβάκογλου, "Παραγωγή υδρογόνου μέσω αναμόρφωσης του βιοαερίου και του υγροποιημένου αερίου του πετρελαίου (LPG) με ατμό σε υποστηριγμένους καταλύτες Rh και Ru ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222023-01-11
165 A. Korhonen, H. Relvas, A. I. Miranda, J. Ferreira, D. Lopes, S. Rafael, S. M. Almeida, T. Faria, V. Martins, N. Canha, E. Diapouli, K. Eleftheriadis, E. Chalvatzaki, M. Lazaridis, H. Lehtomäki, I. Rumrich, and O. Hänninen, “Analysis of spatial factors, time-activity and infiltration on outdoor generated PM2.5 exposures of school children in five European cities,” Sci. Total Environ., vol. 785, Sep. 2021, doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.147111.2023-01-11
Pages: |...6 |7 |8 |9 |10 | 11 |12 |13 |14 |15 |16 |...