Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μέχρι και τον Ιούνιο του 2021 η σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών περιβάλλοντος ονομαζόταν Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 166-180 από 3423 αποτελέσματα
166 G. Liu, H. Wang, A. Veksha, A. Giannis, T. T. Lim, and G. Lisak, “Chemical looping combustion-adsorption of HCl-containing syngas using alkaline-earth coated iron ore composites for simultaneous purification and combustion enhancement,” Chem. Eng. J., vol. 417, Aug. 2021, doi: 10.1016/j.cej.2021.129226.2023-04-11
167 E. Kastanaki, and A. Giannis, “Dynamic estimation of future obsolete laptop flows and embedded critical raw materials: the case study of Greece,” Waste Manage., vol. 132, Aug. 2021, doi: 10.1016/j.wasman.2021.07.017.2023-04-11
168 A.-M. Liliou, M.-L. Saru, A. Veksha, G. Lisak and A. Giannis, “Selective leaching of scandium and yttrium from red mud induced by hydrothermal treatment,” J. Chem. Technol. Biotechnol., vol. 96, no. 9, pp. 2620–2629, Sep. 2021, doi: 10.1002/jctb.6805.2023-04-11
169 A. I. Vavouraki, I. Gounaki, and D. Venieri, “Properties of inorganic polymers based on ground waste concrete containing CuO and ZnO nanoparticles,” Polymers, vol. 13, no. 17, Aug. 2021, doi: 10.3390/polym13172871.2023-04-10
170 A. Bartoli, N. Ben Fradj, M. Gałczyńska, A. Jędrejek, S. Rozakis and K. Shu, “Spatial economic modeling of the waste-driven agricultural biogas in Lubelskie region, Poland,” Environ. Clim. Technol., vol. 24, no. 3, pp. 545–559, Nov. 2020, doi: 10.2478/rtuect-2020-0123.2023-04-06
171 Ελένη Καστανάκη, "Ανάκτηση πολύτιμων υλικών από ηλεκτρονικά απόβλητα", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-04-06
172 P. T. Odirile, P. M. Marumoloa, A. Manali, and P. Gikas, “Anaerobic digestion for biogas production from municipal sewage sludge: a comparative study between fine mesh sieved primary sludge and sedimented primary sludge,” Water, vol. 13, no. 24, Dec. 2021, doi: 10.3390/w13243532.2023-04-04
173 A. G. Katsikaros and C. V. Chrysikopoulos, “Occurrence and distribution of pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) detected in lakes around the world - a review,” Environ. Adv., vol. 6, Dec. 2021, doi: 10.1016/j.envadv.2021.100131.2023-04-03
174 G. Chantzis, P. Antoniadou, M. Symeonidou, E. Giama, S. Oxizidis, D. Kolokotsa and A. M. Papadopoulos, “Demand side flexibility potential and comfort performance of non-residential buildings,” J. Phys.: Conf. Ser., vol. 2069, no. 1, Nov. 2021, doi: 10.1088/1742-6596/2069/1/012151.2023-03-27
175 A. Lyratzakis, Y. Tsompanakis and P. N. Psarropoulos, “Mitigating high-speed train vibrations with EPS blocks for various soil conditions,” Soil Dyn. Earthquake Eng., vol. 141, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.soildyn.2020.106482.2023-03-27
176 Y. Pokhrel, F. Felfelani, Y. Satoh, J. Boulange, P. Burek, A. Gädeke, D. Gerten, S. N. Gosling, M. Grillakis, L. Gudmundsson, N. Hanasaki, H. Kim, A. Koutroulis, J. Liu, L. Papadimitriou, J. Schewe, H. Müller Schmied, T. Stacke, C.-E. Telteu, W. Thiery, T. Veldkamp, F. Zhao, and Y. Wada, “Global terrestrial water storage and drought severity under climate change,” Nat. Clim. Change, vol. 11, no. 3, pp. 226–233, Mar. 2021, doi: 10.1038/s41558-020-00972-w.2023-03-27
177 Kalogerakis Nicolas, "DATASET of article "Capacity of Nerium oleander to Phytoremediate Sb-contaminated Soils Assisted by Organic Acids and Oxygen Nanobubbles"", Dataset, School of Chemical and Environmental Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 20232023-03-27
178 P. Seridou, S. Monogyiou, E. Syranidou, and N. Kalogerakis, “Capacity of Nerium oleander to phytoremediate Sb-contaminated soils assisted by organic acids and oxygen nanobubbles,” Plants, vol. 12, no. 1, Jan. 2023, doi: 10.3390/plants12010091.2023-03-23
179 R. Reinecke, H. Müller Schmied, T. Trautmann, L. S. Andersen, P. Burek, M. Flörke, S. N. Gosling, M. Grillakis, N. Hanasaki, A. Koutroulis, Y. Pokhrel, W. Thiery, Y. Wada, S. Yusuke, and P. Döll, “Uncertainty of simulated groundwater recharge at different global warming levels: a global-scale multi-model ensemble study,” Hydrol. Earth Syst. Sci., vol. 25, no. 2, pp. 787–810, Feb. 2021, doi: 10.5194/hess-25-787-2021.2023-03-22
180 L. Gudmundsson, J. Boulange, H. X. Do, S. N. Gosling, M. G. Grillakis, A. G. Koutroulis, M. Leonard, J. Liu, H. Müller Schmied, L. Papadimitriou, Y. Pokhrel, S. I. Seneviratne, Y. Satoh, W. Thiery, S. Westra, X. Zhang, and F. Zhao, “Globally observed trends in mean and extreme river flow attributed to climate change,” Science, vol. 371, no. 6534, pp. 1159- 1162, Mar. 2021, doi: 10.1126/science.aba3996.2023-03-22
Pages: |...7 |8 |9 |10 |11 | 12 |13 |14 |15 |16 |17 |...