Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μέχρι και τον Ιούνιο του 2021 η σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών περιβάλλοντος ονομαζόταν Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 241-255 από 3503 αποτελέσματα
241 E. A. Varouchakis, “Gaussian transformation methods for spatial data,” Geosciences, vol. 11, no. 5, May 2021, doi: 10.3390/geosciences11050196.2023-04-20
242 H. Ma, Y. Li, C. Shen, C. V. Chrysikopoulos and H. Kim, “Editorial: advances in pollutant transport in critical zone environments,” Front. Water, vol. 3, May 2021, doi: 10.3389/frwa.2021.693102.2023-04-20
243 A. Ahamed, A. Veksha, A. Giannis, and G. Lisak, “Flexible packaging plastic waste – environmental implications, management solutions, and the way forward,” Curr. Opin. Chem. Eng., vol. 32, June 2021, doi: 10.1016/j.coche.2021.100684.2023-04-20
244 X. Yu, Z. Xu, D. Moraetis, N. P. Nikolaidis, F. W. Schwartz, Y. Zhang, L. Shu, C. J. Duffy, and B. Liu, “Capturing hotspots of fresh submarine groundwater discharge using a coupled surface–subsurface model,” J. Hydrol., vol. 598, July 2021, doi: 10.1016/j.jhydrol.2021.126356.2023-04-19
245 Σοφία Σαρχάνη, "Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην υδρολογία και υδραυλική δύο λεκανών απορροής μικρού και μεσαίου μεγέθους", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-04-19
246 G. Liu, H. Wang, A. Veksha, A. Giannis, T. T. Lim, and G. Lisak, “Chemical looping combustion-adsorption of HCl-containing syngas using alkaline-earth coated iron ore composites for simultaneous purification and combustion enhancement,” Chem. Eng. J., vol. 417, Aug. 2021, doi: 10.1016/j.cej.2021.129226.2023-04-11
247 E. Kastanaki, and A. Giannis, “Dynamic estimation of future obsolete laptop flows and embedded critical raw materials: the case study of Greece,” Waste Manage., vol. 132, Aug. 2021, doi: 10.1016/j.wasman.2021.07.017.2023-04-11
248 A.-M. Liliou, M.-L. Saru, A. Veksha, G. Lisak and A. Giannis, “Selective leaching of scandium and yttrium from red mud induced by hydrothermal treatment,” J. Chem. Technol. Biotechnol., vol. 96, no. 9, pp. 2620–2629, Sep. 2021, doi: 10.1002/jctb.6805.2023-04-11
249 A. I. Vavouraki, I. Gounaki, and D. Venieri, “Properties of inorganic polymers based on ground waste concrete containing CuO and ZnO nanoparticles,” Polymers, vol. 13, no. 17, Aug. 2021, doi: 10.3390/polym13172871.2023-04-10
250 A. Bartoli, N. Ben Fradj, M. Gałczyńska, A. Jędrejek, S. Rozakis and K. Shu, “Spatial economic modeling of the waste-driven agricultural biogas in Lubelskie region, Poland,” Environ. Clim. Technol., vol. 24, no. 3, pp. 545–559, Nov. 2020, doi: 10.2478/rtuect-2020-0123.2023-04-06
251 Ελένη Καστανάκη, "Ανάκτηση πολύτιμων υλικών από ηλεκτρονικά απόβλητα", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-04-06
252 P. T. Odirile, P. M. Marumoloa, A. Manali, and P. Gikas, “Anaerobic digestion for biogas production from municipal sewage sludge: a comparative study between fine mesh sieved primary sludge and sedimented primary sludge,” Water, vol. 13, no. 24, Dec. 2021, doi: 10.3390/w13243532.2023-04-04
253 A. G. Katsikaros and C. V. Chrysikopoulos, “Occurrence and distribution of pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) detected in lakes around the world - a review,” Environ. Adv., vol. 6, Dec. 2021, doi: 10.1016/j.envadv.2021.100131.2023-04-03
254 G. Chantzis, P. Antoniadou, M. Symeonidou, E. Giama, S. Oxizidis, D. Kolokotsa and A. M. Papadopoulos, “Demand side flexibility potential and comfort performance of non-residential buildings,” J. Phys.: Conf. Ser., vol. 2069, no. 1, Nov. 2021, doi: 10.1088/1742-6596/2069/1/012151.2023-03-27
255 A. Lyratzakis, Y. Tsompanakis and P. N. Psarropoulos, “Mitigating high-speed train vibrations with EPS blocks for various soil conditions,” Soil Dyn. Earthquake Eng., vol. 141, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.soildyn.2020.106482.2023-03-27
Pages: |...12 |13 |14 |15 |16 | 17 |18 |19 |20 |21 |22 |...