Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μέχρι και τον Ιούνιο του 2021 η σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών περιβάλλοντος ονομαζόταν Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 256-270 από 3184 αποτελέσματα
256 S. Lange, J. Volkholz, T. Geiger, F. Zhao, I. Vega, T. Veldkamp, C. P. O. Reyer, L. Warszawski, V. Huber, J. Jägermeyr, J. Schewe, D. N. Bresch, M. Büchner, J. Chang, P. Ciais, M. Dury, K. Emanuel, C. Folberth, D. Gerten, S. N. Gosling, M. Grillakis, N. Hanasaki, A. Henrot, T. Hickler, Y. Honda, A. Ito, N. Khabarov, A. Koutroulis, W. Liu, C. Müller, K. Nishina, S. Ostberg, Hannes, S. I. Seneviratne, T. Stacke, J. Steinkamp, W. Thiery, Y. Wada, S. Willner, H. Yang, M. Yoshikawa, C. Yue, and K. Frieler, “Projecting exposure to extreme climate impact events across six event categories and three spatial scales,” Earths Future, vol. 8, no. 12, Dec. 2020. doi: 10.1029/2020EF0016162021-04-22
257 L. A. Mansfield, P. J. Nowack, M. Kasoar, R. G. Everitt, W. J. Collins and A. Voulgarakis, “Predicting global patterns of long-term climate change from short-term simulations using machine learning,” npj Clim. Atmos. Sci., vol. 3, no. 1, Nov. 2020. doi: 10.1038/s41612-020-00148-52021-04-20
258 A. Gädeke, V. Krysanova, A. Aryal, J. Chang, M. Grillakis, N. Hanasaki, A. Koutroulis, Y. Pokhrel, Y. Satoh, S. Schaphoff, H. Müller Schmied, T. Stacke, Q. Tang, Y. Wada and K. Thonicke, “Performance evaluation of global hydrological models in six large Pan-Arctic watersheds”, Clim. Change, vol. 163, no. 3, pp. 1329–1351, Dec. 2020. doi: 10.1007/s10584-020-02892-22021-04-20
259 Χριστίνη Μωραϊτάκη, "Η πολιτική ανακύκλωσης πλαστικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως αντίδραση στις πρόσφατες αλλαγές στην πολιτική εισαγωγών από την Κίνα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20212021-04-16
260 Δημήτριος Γαλάνης, "Χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων για τον προσδιορισμό της στάθμης του υδροφόρου, στην περιοχή της λεκάνης απορροής του Δούναβη", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20212021-04-15
261 Y. Dong, M. Akiyama, D. M. Frangopol and Y. Tsompanakis, “Risk-, resilience-, and sustainability-informed assessment and management of civil infrastructure in a life-cycle context”, Struct. Infrastruct. Eng., vol. 17, no. 4, pp. 441–442, Dec. 2020. doi: 10.1080/15732479.2020.18457542021-04-15
262 A. C. Gomes, L. Silva, A. Albuquerque, R. Simões and A. I. Stefanakis, “Treatment of cork boiling wastewater using a horizontal subsurface flow constructed wetland combined with ozonation”, Chemosphere, vol. 260, Dec. 2020. doi: 10.1016/j.chemosphere.2020.1275982021-04-15
263 Κωνσταντίνα Βασιλακοπούλου, "Έξυπνα συστήματα φυσικού φωτισμού. Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση σωλήνων φυσικού φωτισμού με τεχνητό φωτισμό χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και συστήματα έξυπνου ελέγχου", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20212021-04-14
264 S. Nielsen and A. I. Stefanakis, “Sustainable dewatering of industrial sludges in sludge treatment reed beds: experiences from pilot and full-scale studies under different climates,” Appl. Sci., vol. 10, no. 21, Oct. 2020. doi: 10.3390/app102174462021-04-13
265 A. Mavrigiannaki, K. Gobakis, D. Kolokotsa, K. Kalaitzakis, A. L. Pisello, C. Piselli, R. Gupta, M. Gregg, M. Laskari, M. Saliari, M.-N. Assimakopoulos and A. Synnefa, “Measurement and verification of Zero Energy settlements: lessons learned from four pilot cases in Europe,” Sustainability, vol. 12, no. 22, Nov. 2020. doi: 10.3390/su122297832021-04-08
266 A. Lyratzakis, Y. Tsompanakis and P. N. Psarropoulos, “Mitigation of high-speed trains vibrations by expanded polystyrene blocks in railway embankments,” J. Zhejiang Univ.-Sci A, vol. 22, no. 1, pp. 6–20, Nov. 2020. doi: 10.1631/jzus.A19006802021-04-06
267 N. Savvakis, E. Dialyna and T. Tsoutsos, “Investigation of the operational performance and efficiency of an alternative PV + PCM concept,” Sol. Energy, vol. 211, pp. 1283–1300, Nov. 2020. doi: 10.1016/j.solener.2020.10.0532021-04-06
268 Δημήτρης Ξυλάς, "Ανάλυση λύσεων βασισμένων στη φύση σε αστικές περιοχές", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20212021-04-01
269 M. M. Tun, H. Raclavská, D. Juchelková, J. Růžičková, M. Šafář, K. Štrbová, and P. Gikas, “Spent coffee ground as renewable energy source: evaluation of the drying processes,” J. Environ. Manage., vol. 275, Dec. 2020. doi: 10.1016/j.jenvman.2020.111204.2021-03-31
270 N. Ben Fradj, P. A. Jayet, S. Rozakis, E. Georganta and A. Jędrejek, “Contribution of agricultural systems to the bioeconomy in Poland: integration of willow in the context of a stylised CAP diversification”, Land Use Pol., vol. 99, Jun. 2020. doi: 10.1016/j.landusepol.2020.1047972021-03-29
Pages: |...13 |14 |15 |16 |17 | 18 |19 |20 |21 |22 |23 |...