Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 16-30 από 2834 αποτελέσματα
16 E. Tapoglou, A.E. Vozinaki and I. Tsanis, "Climate change impact on the frequency of hydrometeorological extremes in the island of Crete," Water, vol. 11, no. 3, Mar. 2019. doi: 10.3390/w110305872020-07-20
17 J.Ö.G. Jónsson, B. Davíðsdóttir, N.P. Nikolaidis and G.V. Giannakis, "Tools for sustainable soil management: soil ecosystem services, EROI and economic analysis," vol. 157, pp. 109-119, Mar. 2019. doi: 10.1016/j.ecolecon.2018.11.0102020-07-20
18 Αλέξανδρος Αρνογιαννάκης, "Αλληλεπίδραση νανοσωματιδίων διοξειδίου του τιτανίου με μοντμοριλλονίτη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20202020-07-16
19 Ι. Manolikaki and E. Diamadopoulos, "Positive effects of biochar and biochar-compost on maize growth and nutrient availability in two agricultural soils," Commun. in Soil Sci. Plant Anal., vol. 50, no. 5, pp. 512-526, Mar. 2019. doi: 10.1080/00103624.2019.15664682020-07-13
20 M.A. Lilli, N.P. Nikolaidis, G.P. Karatzas and N. Kalogerakis, "Identifying the controlling mechanism of geogenic origin chromium release in soils," . Hazard. Mater., vol. 366, pp. 169-176, Mar. 2019. doi: 10.1016/j.jhazmat.2018.11.0902020-07-09
21 V. Savvilotidou, A. Kousaiti, B. Batinic, M. Vaccari, E. Kastanaki, K. Karagianni and E. Gidarakos, "Evaluation and comparison of pre-treatment techniques for recovering indium from discarded liquid crystal displays," Waste Manage., vol. 87, pp. 51-61, Mar. 2019. doi: 10.1016/j.wasman.2019.01.0292020-07-09
22 W.P. Chan, A. Veksha, J. Lei, W.-D. Oh, X. Dou, A. Giannis, G. Lisak and T.-T. Lim, "A novel real-time monitoring and control system for waste-to-energy gasification process employing differential temperature profiling of a downdraft gasifier," J. Environ. Manage., vol. 234, pp. 65-74, Mar. 2019. doi: 10.1016/j.jenvman.2018.12.1072020-07-09
23 A.G. Koutroulis, "Dryland changes under different levels of global warming," Sci. Total Environ., vol. 655, pp. 482-511, Mar. 2019. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.11.2152020-07-09
24 D. Peña-Angulo, E. Nadal-Romero, J.C. González-Hidalgo, J. Albaladejo, V. Andreu, V. Bagarello, H. Barhi, R.J. Batalla, S. Bernal, R. Bienes, J. Campo, M.A. Campo-Bescós, A. Canatario-Duarte, E. Díaz-Pereira, T. Espigares, J. Estrany, M. Fernández-Raga, C.S.S. Ferreira, V. Ferro, F. Gallart, R. Giménez, E. Gimeno, J.A. Gómez, A. Gómez-Gutiérrez, H. Gómez-Macpherson, O. González-Pelayo, P. Hueso-González, O. Kairis, G.P. Karatzas, S. Klotz, C. Kosmas, N. Lana-Renault, T. Lasanta, J. Latron, R. Lázaro, Y. Le Bissonnais, C. Le Bouteiller, F. Licciardello, J.A. López-Tarazón, A. Lucía, C. Marín, M.J. Marqués, J. Martínez-Fernández, M. Martínez-Mena, J.F. Martínez-Murillo, L. Mateos, N. Mathys, L. Merino-Martín, M. Moreno-de las Heras, N. Moustakas, J.M. Nicolau, A. Novara, V. Pampalone, D. Raclot, M.L. Rodríguez-Blanco, J. Rodrigo-Comino, A. Romero-Díaz, E. Roose, J.L. Rubio, J.D. Ruiz-Sinoga, S. Schnabel, J.M. Senciales-González, V. Simonneaux, A. Solé-Benet, E.V. Taguas, M.M. Taboada-2020-07-06
25 Κωνσταντίνος Τσολακίδης, "Χρήση σωληνωτής κεραμικής μεμβράνης για την απομάκρυνση ελαιώδους φάσης από αστικά λύματα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20202020-07-01
26 X. Dou, A. Veksha, W.P. Chan, W.-D. Oh, Y.N. Liang, F. Teoh, D.K.B. Mohamed, A. Giannis, G. Lisak, and T.-T. Lim, "Poisoning effects of H2S and HCl on the naphthalene steam reforming and water-gas shift activities of Ni and Fe catalysts," Fuel, vol. 241, pp. 1008-1018, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.fuel.2018.12.1192020-06-29
27 I.V. Yentekakis, G. Goula, M. Hatzisymeon, I. Betsi-Argyropoulou, G. Botzolaki, K. Kousi, D.I. Kondarides, M.J. Taylor, C.M.A. Parlett, A. Osatiashtiani, G. Kyriakou, J.P. Holgado and R.M. Lambert, "Effect of support oxygen storage capacity on the catalytic performance of Rh nanoparticles for CO2 reforming of methane," Appl. Catal. B-Environ., vol. 243, pp. 490-501, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.10.0482020-06-29
28 M. Lazaridis, "A theoretical study on the activation of insoluble particles in atmospheric conditions," Atmos. Res., vol. 218, pp. 306-314, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.atmosres.2018.12.0132020-06-23
29 E. Psillakis, "Vortex-assisted liquid-liquid microextraction revisited," Trends Anal. Chem., vol. 113, pp. 332-339, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.trac.2018.11.0072020-06-23
30 I.N. Daliakopoulos, A. Apostolakis, K. Wagner, A. Deligianni, D. Koutskoudis, A. Stamatakis and I.K. Tsanis, "Effectiveness of Trichoderma harzianum in soil and yield conservation of tomato crops under saline irrigation," Catena, vol. 175, pp. 144-153, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.catena.2018.12.0092020-06-23
Pages: |1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |...