Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 16-30 από 2907 αποτελέσματα
16 Βασίλειος Μαρκάκης, "Διαχείριση των υδατικών πόρων της ευρύτερης περιοχής Μαλίων - Χερσονήσου με χρήση του μοντέλου WEAP και εξέταση μελλοντικών σεναρίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20202020-12-18
17 Νικόλαος Ευσταθίου, "Φωτοχημικός σχηματισμός θειικών ριζών για τη διάσπαση της φαρμακευτικής ουσίας sertraline στην υδατική φάση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20202020-12-16
18 V. Loukopoulos-Kousis and K. Chrysikopoulos, "Use of GreenZyme® for remediation of porous media polluted with jet fuel JP-5," Environ. Technol., vol. 41, no.3, pp. 277-286, 2020. doi: 10.1080/09593330.2018.14970922020-11-26
19 V. Antoniou, P. Nomikou, P. Bardouli, P. Sorotou, F.L. Bonali, L. Ragia and A. Metaxas, "The story map for Metaxa Mine (Santorini, Greece): a unique site where history and volcanology meet each other," in 5th International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management, pp. 212-219, 2019. doi: 10.5220/00077156021202192020-11-20
20 D. Lampridou, P. Nomikou, L. Ragia, M. Alexandri, D. Papanikolaou, C. Hübscher, Th. Ioannou and P. Sorotou, "Data acquisition and mapping for geohazard analysis," in Geographical Information Systems Theory, Applications and Management. GISTAM 2017, vol. 936, Communications in Computer and Information Science, L. Ragia, R. Laurini, J. Rocha J., Eds., Cham, Switzerland: Springer Nature, 2019. doi: 10.1007/978-3-030-06010-7_82020-11-19
21 Emmanouil Panagiotakis, "Validation using eddy covariance data and SWEUS model for the calculation of the energy balance at the center of Heraklion city", Master Thesis, School of Environmental Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 20202020-11-13
22 A. Zeneli, E. Kastanaki, F. Simantiraki and E. Gidarakos, "Monitoring the biodegradation of TPH and PAHs in refinery solid waste by biostimulation and bioaugmentation," J. Environ. Chem. Eng., vol. 7, no. 3, Jun. 2019. doi: 10.1016/j.jece.2019.1030542020-11-13
23 T.S. Terkenli, T. Daras and M. Efpraxia-Aithra, "Landscape notions among Greek engineering students: exploring landscape perceptions, knowledge and participation," Land, vol. 8, no. 5, May 2019. doi: 10.3390/land80500832020-11-13
24 A.I. Stefanakis "The role of constructed wetlands as green infrastructure for sustainable urban water management," Sustainability, vol. 11, no. 24, Dec. 2019. doi: /10.3390/su112469812020-11-11
25 N. Powers, D.M. Frangopol, R. Al-Mahaidi, C. Caprani and Y. Tsompanakis, "Maintenance, monitoring, risk and life-cycle performance of bridges," Struct. Infrastruct. Eng., vol. 12, no. 1, pp. 1-2, 2020. doi: 10.1080/15732479.2019.16524252020-11-11
26 Αλέξανδρος Ζωγράφος, "Προσρόφηση χαλκού με βιο-εξανθρακώματα πορτοκαλιού και καφέ σε πειράματα με στήλες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20202020-11-09
27 J. Cuevas, I.N. Daliakopoulos, F. Del Moral, J.J. Hueso and I.K. Tsanis, "A review of soil-improving cropping systems for soil salinization," Agronomy, vol. 9, no. 6, Jun. 2019. doi: 10.3390/agronomy90602952020-11-03
28 L. Tian, Q. Chen, W. Jiang, L. Wang, H. Xie, N. Kalogerakis, Y. Ma and R. Ji, "A carbon-14 radiotracer-based study on the phototransformation of polystyrene nanoplastics in water: Versus in air," Environmental Science: Nano, vol. 9, pp. 2907-2917, Sep. 2019. doi: 10.1039/c9en00662a2020-11-02
29 W.D. Chanaka Udayanga, A. Veksha, A. Giannis and T.-T. Lim, "Pyrolysis derived char from municipal and industrial sludge: Impact of organic decomposition and inorganic accumulation on the fuel characteristics of char," Waste Manage., vol. 83, pp. 131-141, Jan. 2019. doi: 10.1016/j.wasman.2018.11.0082020-11-02
30 V. Diaz, G.A. Corzo Perez, H.A.J. Van Lanen, D. Solomatine and E.A. Varouchakis, "Characterisation of the dynamics of past droughts," Sci. Total Environ., vol. 718, May 2019. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.1345882020-11-02
Pages: |1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |...