Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μέχρι και τον Ιούνιο του 2021 η σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών περιβάλλοντος ονομαζόταν Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 16-30 από 3246 αποτελέσματα
16 V. E. Katzourakis and C. V. Chrysikopoulos, “Modeling the transport of aggregating nanoparticles in porous media,” Water Resour. Res., vol. 57, no. 1, Jan. 2021, doi: 10.1029/2020WR027946.2023-02-24
17 A. Kampas, S. Rozakis, A. Faber, and Ł. Mamica, “Assessing the green growth trajectory through resource and impact decoupling indices: the case of Poland,” Pol. J. Environ. Stud., vol. 30, no. 3, pp. 2573–2587, Apr. 2021, doi: 10.15244/pjoes/128585.2023-02-24
18 F. S. Awol, P. Coulibaly and I. Tsanis, “Identification of combined hydrological models and numerical weather predictions for enhanced flood forecasting in a semiurban watershed,” J. Hydrol. Eng., vol. 26, no. 1, Jan. 2021, doi: 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0002018.2023-02-24
19 Εμμανουήλ Λαγουδάκης, "Εκχύλιση αργύρου με υδροθερμική επεξεργασία από πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελς στο τέλος του κύκλου ζωής τους", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222023-02-23
20 Ελένη Καμπόλη, "Ανάλυση αποτυπώματος άνθρακα σε εταιρεία διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων : Η περίπτωση της Polyeco", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20212023-02-23
21 Ειρήνη Μπουλινάκη, "Πολυκριτηριακή ανάλυση πολιτικών κινητικότητας για την πόλη του Σένζεν", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-02-23
22 Κωνσταντίνα Παντελιδάκη, "Επιλογή του κατάλληλου στελέχους μικροφυκών Stichococcus sp. με χαρακτηριστικά μειωμένης χλωροφύλλης και υψηλότερης παραγωγής λιπιδίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-02-21
23 Νεφέλη Μπέση, "Μελέτη της αντίδρασης μετατόπισης του CO με ατμό (WGS) σε ενισχυμένους καταλύτες Pt", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-02-20
24 Μαρία Βαμβακιά, "Βιοαποδόμηση οργανικών ρύπων σε πιλοτικές μονάδες τεχνητών υγροβιοτόπων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-02-20
25 Y. Satoh, H. Shiogama, N. Hanasaki, Y. Pokhrel, J. E. S. Boulange, P. Burek, S. N. Gosling, M. Grillakis, A. Koutroulis, H. Müller Schmied, W. Thiery, and T. Yokohata, “A quantitative evaluation of the issue of drought definition: a source of disagreement in future drought assessments,” Environ. Res. Lett., vol. 16, no. 10, Sep. 2021, doi: 10.1088/1748-9326/ac2348.2023-02-17
26 T. Tang, D. Shindell, Y. Zhang, A. Voulgarakis, J.-F. Lamarque, G. Myhre, G. Faluvegi, B. H. Samset, T. Andrews, D. Olivié, T. Takemura, and X. Lee, “Distinct surface response to black carbon aerosols,” Atmos. Chem. Phys., vol. 21, no. 18, pp. 13797–13809, Sep. 2021, doi: 10.5194/acp-21-13797-2021.2023-02-16
27 Κωνσταντίνος Μαράτος, "Αποτύπωση Ιερού Ναού Χριστού Παντοκράτορα στις Στέρνες Χανίων με χρήση φωτογραμμετρικών και γεωδαιτικών μεθόδων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222023-02-16
28 M. S. Gaballah, K. Ismail, D. Aboagye, M. M. Ismail, M. Sobhi, and A. I. Stefanakis, “Correction to: Effect of design and operational parameters on nutrients and heavy metal removal in pilot floating treatment wetlands with Eichhornia crassipes treating polluted lake water,” Environ. Sci. Pollut. Res., vol. 28, no. 20, pp. 25679–25679, May 2021, doi: 10.1007/s11356-021-12789-x.2023-02-15
29 M. S. Gaballah, K. Ismail, D. Aboagye, M. M. Ismail, M. Sobhi, and A. I. Stefanakis, “Effect of design and operational parameters on nutrients and heavy metal removal in pilot floating treatment wetlands with Eichhornia Crassipes treating polluted lake water,” Environ. Sci. Pollut. Res., vol. 28, no. 20, pp. 25664–25678, May 2021, doi: 10.1007/s11356-021-12442-7.2023-02-14
30 N. H. Wong, C. L. Tan, D. D. Kolokotsa and H. Takebayashi, “Greenery as a mitigation and adaptation strategy to urban heat,” Nat. Rev. Earth. Environ., vol. 2, no. 3, pp. 166–181, Mar. 2021, doi: 10.1038/s43017-020-00129-5.2023-02-13
Pages: |1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |...