Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μέχρι και τον Ιούνιο του 2021 η σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών περιβάλλοντος ονομαζόταν Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 31-45 από 3450 αποτελέσματα
31 O. Miliou, A. Ioannou, Y. Georgiou, I. Vyrides, N. Xekoukoulotakis, S. Willert, A. Andreou, P. Andreou, K. Komnitsas, P. Zaphiris, and S. Yiatros, “The design of a postgraduate vocational training programme to enhance engineering graduates' problem-solving skills through PBL,” Int. J. Eng. Educ., vol. 38, no. 5A, pp. 1257–1273, May 2022. https://doi.org/10.5281/zenodo.75895662024-02-27
32 E. Psillakis, S. Pedersen-Bjergaard and S. A. Ozkan, “Separation science: the state of the art: Analytical chemistry: there is no green like more green,” LCGC Europe, vol. 35, no. 10, pp. 438–439, Dec. 2022, doi: 10.56530/lcgc.eu.fv1287o6.2024-02-26
33 Μαρίια-Γεωργία Χαλδαίου, "Επίδραση καύσεων γεωργικών υπολειμμάτων στη συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων σε αγροτική περιοχή του νομού Χανίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-26
34 Ελένη Καρδαμάκη, "Μελέτη της συμμεταφοράς του πολυμερούς nanochitosan παρουσία του εντομοκτόνου difenoconazole σε πορώδες μέσα υπό στατικές και δυναμικές συνθήκες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-26
35 Βασιλική Τσατσαμπά, "Προσδιορισμός της συγκέντρωσης υδρογονανθράκων που εισέρχονται στη στήλη του νερού κατά την επιτόπια καύση του πετρελαίου στην επιφάνεια της θάλασσας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-02-26
36 Αρτέμιος Ελευθερίου, "Στατιστική επεξεργασία αέριων ρύπων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας για το διάστημα 2001-2021. Επίδραση των μέτρων κατά της πανδημίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-26
37 H. Yokota, D. M. Frangopol, M. Akiyama and Y. Tsompanakis, “Bridge maintenance, monitoring, management, risk, life-cycle performance and optimization,” Struct. Infrastruct. Eng., vol. 18, no. 10–11, pp. 1377–1378, Nov. 2022, doi: 10.1080/15732479.2022.2112059.2024-02-23
38 A. Chen, X. Ruan, D. M. Frangopol and Y. Tsompanakis, “Life-cycle, reliability and sustainability of civil infrastructure,” Struct. Infrastruct. Eng., vol. 18, no. 7, pp. 893–894, July 2022, doi: 10.1080/15732479.2022.2047075.2024-02-23
39 S. Rozakis and A. Kampas, “An interactive multi-criteria approach to admit new members in international environmental agreements,” Oper. Res. Int. J., vol. 22, no. 4, pp. 3461–3487, Sep. 2022, doi: 10.1007/s12351-022-00696-z.2024-02-23
40 S. A. Argyros, A. Georgiou, A. Manoussakis, and P. Motakis, “The complete separation of the two finer asymptotic ℓp structures for 1≤p<∞,” Forum Math. Sigma, vol. 10, Dec. 2022, doi:10.1017/fms.2022.101.2024-02-23
41 Μαργαρίτα Πετούση, "Μοντελοποίηση περιβαλλοντικών συστημάτων φυτοαποκατάστασης οργανικών ρύπων", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-02-23
42 A. Zhakupbekova, N. Baimatova, E. Psillakis and B. Kenessov, “Quantification of trace transformation products of rocket fuel unsymmetrical dimethylhydrazine in sand using vacuum-assisted headspace solid-phase microextraction,” Environ. Sci. Pollut. Res., vol. 29, no. 22, pp. 33645–33656, May 2022, doi: 10.1007/s11356-021-17844-1.2024-02-22
43 G. Sun, C. V. Chrysikopoulos, and F. Fu, “Effect of Mn(II) and phytic acid on Cr(VI) in the ferrihydrite-Cr(VI) co-precipitates: implication for the migration behavior of Cr(VI),” ACS EST Water, vol. 2, no. 8, pp. 1320-1331, Aug. 2022, doi: 10.1021/acsestwater.2c00014.2024-02-22
44 E. Chalvatzaki, E. Katsivela, L. Raisi and M. Lazaridis, “Assessment of personal deposited dose of bioaerosols and particles in a wastewater treatment plant facility,” Air. Qual. Atmos. Health., vol. 16, no. 1, pp. 165–181, Jan. 2023, doi: 10.1007/s11869-022-01264-2.2024-02-16
45 I. Petousi, V. Thomaidi, N. Kalogerakis and M. S. Fountoulakis, “Removal of pathogens from greywater using green roofs combined with chlorination,” Environ. Sci. Pollut. Res., vol. 30, no. 9, pp. 22560–22569, Feb. 2023, doi: 10.1007/s11356-022-23755-6. 2024-02-16
Pages: |1 |2 | 3 |4 |5 |6 |7 |8 |...