Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μέχρι και τον Ιούνιο του 2021 η σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών περιβάλλοντος ονομαζόταν Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 46-60 από 2985 αποτελέσματα
46 V. A. Tzanakakis, N. V. Paranychianakis, and A. N. Angelakis, “Water supply and water scarcity,” Water, vol. 12, no. 9, Sep. 2020. doi: 10.3390/w120923472021-05-21
47 S. E. Chatoutsidou, C. Pantelaki, I. Kopanakis, D. Andreadakis, S. Petroulakis, and M. Lazaridis, “Mass concentration and elemental content of PM10 during painting/sketching activities in a university classroom,” Int. J. Environ. Sci. Technol., vol. 18, no. 5, pp. 1061–1072, May 2021. doi: 10.1007/s13762-020-02917-42021-05-20
48 A. Kokka, T. Ramantani, A. Petala, and P. Panagiotopoulou, “Effect of the nature of the support, operating and pretreatment conditions on the catalytic performance of supported Ni catalysts for the selective methanation of CO,” Catal. Today, vol. 355, pp. 832–843, Sep. 2020. doi: 10.1016/j.cattod.2019.04.0152021-05-14
49 M. G. Grillakis, C. Polykretis, and D. D. Alexakis, “Past and projected climate change impacts on rainfall erosivity: advancing our knowledge for the eastern Mediterranean island of Crete,” CATENA, vol. 193, Oct. 2020. doi: 10.1016/j.catena.2020.1046252021-05-14
50 E. Chalvatzaki, S. E. Chatoutsidou, and M. Lazaridis, “Simulations of the deposition of pharmaceutical aerosols in the human respiratory tract by dry powder inhalers (DPIs),” J. Drug Deliv. Sci. Technol., vol. 59, Oct. 2020. doi: 10.1016/j.jddst.2020.1019152021-05-14
51 F. Fernandez, S. Germinario, R. Basile, R. Montagno, K. Kapetanaki, K. Gobakis, D. Kolokotsa, A. M. Lagou, P. Dania, M. T. Enna, M. Mangiapane, and P.-N. Maravelaki, “Development of eco-friendly and self-cleaning lime-pozzolan plasters for bio-construction and cultural heritage,” Buildings, vol. 10, no. 10, Oct. 2020. doi: 10.3390/buildings101001722021-05-14
52 N. Evelpidou, C. Zerefos, C. Synolakis, C. Repapis, A. Karkani, M. Polidorou, and G. Saitis, “Coastal boulders on the SE coasts of Cyprus as evidence of palaeo-tsunami events,” J. Mar. Sci. Eng., vol. 8, no. 10, Oct. 2020. doi: 10.3390/jmse81008122021-05-11
53 Ιωάννα Καζά, "Ανάλυση και τάσεις βαθμοημερών θέρμανσης και ψύξης στην Μεσόγειο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20212021-05-11
54 Νικολέττα Κονταξή, "Ακτινοβολούμενη ψύξη ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20212021-05-11
55 E. Tsekeri, D. Kolokotsa, and M. Santamouris, “On the association of ambient temperature and elderly mortality in a Mediterranean island - Crete,” Sci. Total Environ., vol. 738, Oct. 2020. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.1398432021-04-28
56 Αντωνία Μαραγκάκη, "Υδρολογική ανάλυση της λεκάνης απορροής του Κερίτη-Υπολογισμός της παροχής σχεδιασμού υδραυλικών έργων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20212021-04-27
57 S. Lange, J. Volkholz, T. Geiger, F. Zhao, I. Vega, T. Veldkamp, C. P. O. Reyer, L. Warszawski, V. Huber, J. Jägermeyr, J. Schewe, D. N. Bresch, M. Büchner, J. Chang, P. Ciais, M. Dury, K. Emanuel, C. Folberth, D. Gerten, S. N. Gosling, M. Grillakis, N. Hanasaki, A. Henrot, T. Hickler, Y. Honda, A. Ito, N. Khabarov, A. Koutroulis, W. Liu, C. Müller, K. Nishina, S. Ostberg, Hannes, S. I. Seneviratne, T. Stacke, J. Steinkamp, W. Thiery, Y. Wada, S. Willner, H. Yang, M. Yoshikawa, C. Yue, and K. Frieler, “Projecting exposure to extreme climate impact events across six event categories and three spatial scales,” Earths Future, vol. 8, no. 12, Dec. 2020. doi: 10.1029/2020EF0016162021-04-22
58 L. A. Mansfield, P. J. Nowack, M. Kasoar, R. G. Everitt, W. J. Collins and A. Voulgarakis, “Predicting global patterns of long-term climate change from short-term simulations using machine learning,” npj Clim. Atmos. Sci., vol. 3, no. 1, Nov. 2020. doi: 10.1038/s41612-020-00148-52021-04-20
59 A. Gädeke, V. Krysanova, A. Aryal, J. Chang, M. Grillakis, N. Hanasaki, A. Koutroulis, Y. Pokhrel, Y. Satoh, S. Schaphoff, H. Müller Schmied, T. Stacke, Q. Tang, Y. Wada and K. Thonicke, “Performance evaluation of global hydrological models in six large Pan-Arctic watersheds”, Clim. Change, vol. 163, no. 3, pp. 1329–1351, Dec. 2020. doi: 10.1007/s10584-020-02892-22021-04-20
60 Χριστίνη Μωραϊτάκη, "Η πολιτική ανακύκλωσης πλαστικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως αντίδραση στις πρόσφατες αλλαγές στην πολιτική εισαγωγών από την Κίνα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20212021-04-16
Pages: |1 |2 |3 | 4 |5 |6 |7 |8 |9 |...