Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 46-60 από 2789 αποτελέσματα
46 M. Musche, M. Adamescu, P. Angelstam, S. Bacher, J. Bäck, H.L. Buss, C. Duffy, G. Flaim, J. Gaillardet, G.V. Giannakis, P. Haase, L. Halada, W.D. Kissling, L. Lundin, G. Matteucci, H. Meesenburg, D. Monteith, N.P. Nikolaidis, T. Pipan, P. Pyšek, E.C. Rowe, D.B. Roy, A. Sier, U. Tappeiner, M. Vilà, T. White, M. Zobel and S. Klotz, "Research questions to facilitate the future development of European long-term ecosystem research infrastructures: a horizon scanning exercise," J. Environ. Manage., vol. 250, Nov. 2019. doi: 10.1016/j.jenvman.2019.1094792020-04-06
47 C. Makri, J.N. Hahladakis and E. Gidarakos, "Use and assessment of “e-plastics” as recycled aggregates in cement mortar," J. Hazard. Mater., vol. 379, Nov. 2019. doi: 10.1016/j.jhazmat.2019.1207762020-04-06
48 S. Sarchani and I. Tsanis, "Analysis of a flash flood in a small basin in Crete," Water, vol. 11, no. 11, Nov. 2019. doi: 10.3390/w111122532020-04-06
49 A. Panagopoulos, S. Rozakis, K. Sideri and A. Anagnosti, "University technology transfer and agricultural science entrepreneurial education: a view from inside," J. Knowl. Econ., vol. 10, no. 4, pp. 1466-1481, Dec. 2019. doi: 10.1007/s13132-018-0562-92020-04-03
50 I. Matiatos, E.A. Varouchakis and M.P. Papadopoulou, "Performance evaluation of multiple groundwater flow and nitrate mass transport numerical models," Environ. Model. Assess., vol. 24, no. 6, pp. 659-675, Dec. 2019. doi: 10.1007/s10666-019-9653-72020-04-03
51 A. Cabrera-Reina, A.B. Martínez-Piernas, Y. Bertakis, N.P. Xekoukoulotakis, A. Agüera and J.A. Sánchez Pérez, "TiO2 photocatalysis under natural solar radiation for the degradation of the carbapenem antibiotics imipenem and meropenem in aqueous solutions at pilot plant scale," Water Res., vol. 166, Dec. 2019. doi: 10.1016/j.watres.2019.1150372020-04-03
52 S.D. Nerantzaki and S.M. Papalexiou, "Tails of extremes: advancing a graphical method and harnessing big data to assess precipitation extremes," Adv. Water Resour., vol. 134, Dec. 2019. doi: 10.1016/j.advwatres.2019.1034482020-04-03
53 С. Muñoz, G. Gómez, A.I. Stefanakis, C. Plaza de los Reyes, I. Vera-Puerto and G. Vidal, "Aromatic compounds and organic matter behavior in pilot constructed wetlands treating pinus radiata and eucalyptus globulus sawmill industry leachate," Appl. Sci., vol. 9, no. 23, Dec. 2019. doi: 10.3390/app92350462020-04-03
54 G. Bampos, P. Bika, P. Panagiotopoulou and X.E. Verykios, "Reactive adsorption of CO from low CO concentrations streams on the surface of Pd/CeO2 catalysts," Appl. Catal. A-Gen., vol. 588, Nov. 2019. doi:10.1016/j.apcata.2019.1173052020-04-03
55 E.A. Varouchakis and D.T. Hristopulos, "Comparison of spatiotemporal variogram functions based on a sparse dataset of groundwater level variations," Spat. Stat., vol. 34, Dec. 2019. doi: 10.1016/j.spasta.2017.07.0032020-04-02
56 M. Lazaridis, "Bacteria as cloud condensation nuclei (CCN) in the atmosphere," Atmosphere, vol. 10, no. 12, Dec. 2019. doi: 10.3390/atmos101207862020-04-02
57 E.A. Varouchakis, D.T. Hristopulos, G.B.M. Heuvelink and G.A.C. Perez, "Spatio-temporal statistical methods for analysis of hydrological events and related hazards," Spat. Stat., vol. 34, Dec. 2019. doi: 10.1016/j.spasta.2019.1003872020-04-02
58 Z. Pan, W.P. Chan, A. Veksha, A. Giannis, X. Dou, H. Wang, G. Lisak and T.-T. Lim, "Thermodynamic analyses of synthetic natural gas production via municipal solid waste gasification, high-temperature water electrolysis and methanation," Energy Convers. Manag., vol. 202, Dec. 2019. doi: 10.1016/j.enconman.2019.1121602020-04-01
59 E. Psillakis, N. Koutela and A.J. Colussi, "Vacuum-assisted headspace single-drop microextraction: eliminating interfacial gas-phase limitations," Anal. Chim. Acta, vol. 1092, pp. 9-16, Dec. 2019. doi: 10.1016/j.aca.2019.09.0562020-03-31
60 Λεωνίδας Κουτσέλλης, "Γεωστατιστική ανάλυση δεδομένων στάθμης υδροφορέα στο υδατικό διαμέρισμα Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20202020-02-28
Pages: |1 |2 |3 | 4 |5 |6 |7 |8 |9 |...