Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μέχρι και τον Ιούνιο του 2021 η σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών περιβάλλοντος ονομαζόταν Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 46-60 από 3212 αποτελέσματα
46 K. Karkanorachaki, E. Syranidou, and N. Kalogerakis, “Sinking characteristics of microplastics in the marine environment,” Sci. Total Environ., vol. 793, Nov. 2021, doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.148526.2022-11-04
47 E. Katsivela, L. Raisi, and M. Lazaridis, “Viable airborne and deposited microorganisms inside the Historical Museum of Crete,” Aerosol Air Qual. Res., vol. 21, no. 7, July 2021, doi: 10.4209/aaqr.200649.2022-11-01
48 E. A. Varouchakis, “Median polish kriging and sequential Gaussian simulation for the spatial analysis of source rock data,” J. Mar. Sci. Eng., vol. 9, no. 7, June 2021, doi: 10.3390/jmse9070717.2022-10-31
49 E. Grilla, M. E. Taheri, K. Miserli, D. Venieri, I. Konstantinou, and D. Mantzavinos, “Degradation of dexamethasone in water using BDD anodic oxidation and persulfate: reaction kinetics and pathways,” J. Chem. Technol. Biotechnol., vol. 96, no. 9, pp. 2451-2460, Sep. 2021, doi: 10.1002/jctb.6833.2022-10-27
50 A. Menon, J. Lyng, and A. Giannis, “Higher bacterial diversity in two-phase thermophilic anaerobic digestion of food waste after micronutrient supplementation,” Biomass Conv. Bioref., early access, doi: 10.1007/s13399-021-01704-6.2022-10-27
51 E. D. Vicente, C. A. Alves, V. Martins, S. M. Almeida, and M. Lazaridis, “Lung-deposited dose of particulate matter from residential exposure to smoke from wood burning,” Environ. Sci. Pollut. Res., vol. 28, no. 46, pp. 65385–65398, Dec. 2021, doi: 10.1007/s11356-021-15215-4.2022-10-27
52 D. Chatzidakis, Y. Tsompanakis and P. N. Psarropoulos, “Numerical investigation of secondary-fault rupture propagation through sandy deposits,” Eng. Geol., vol. 292, Oct. 2021, doi: 10.1016/j.enggeo.2021.106258.2022-10-24
53 A. Gholipour, and A. I. Stefanakis, “A full-scale anaerobic baffled reactor and hybrid constructed wetland for university dormitory wastewater treatment and reuse in an arid and warm climate,” Ecol. Eng., vol. 170, Nov. 2021, doi: 10.1016/j.ecoleng.2021.106360.2022-10-24
54 P. Velli, I. Manolikaki, and E. Diamadopoulos, “Effect of biochar produced from sewage sludge on tomato (Solanum lycopersicum L.) growth, soil chemical properties and heavy metal concentrations,” J. Environ. Manage., vol. 297, Nov. 2021, doi: 10.1016/j.jenvman.2021.113325.2022-10-24
55 N. Savvakis, S. Tournaki, D. Tarasi, N. Kallergis, T. Daras, and T. Tsoutsos, “Environmental effects from the use of traditional biomass for heating in rural areas: a case study of Anogeia, Crete,” Environ. Dev. Sustain., vol. 24, no. 4, pp. 5473–5495, Apr. 2022, doi: 10.1007/s10668-021-01667-8.2022-10-24
56 A. Parasyris, K. Spanoudaki, E. A. Varouchakis, and N. A. Kampanis, “A decision support tool for optimising groundwater-level monitoring networks using an adaptive genetic algorithm,” J. Hydroinf., vol. 23, no. 5, pp. 1066–1082, Sep. 2021, doi: 10.2166/hydro.2021.045.2022-10-21
57 G. Kleftodimos, N. Gallai, S. Rozakis, and C. Képhaliacos, “A farm-level ecological-economic approach of the inclusion of pollination services in arable crop farms,” Land Use Policy, vol. 107, Aug. 2021, doi: 10.1016/j.landusepol.2021.105462.2022-10-21
58 E. Dialyna and T. Tsoutsos, “Wave energy in the Mediterranean Sea: resource assessment, deployed WECs and prospects,” Energies, vol. 14, no. 16, Aug. 2021, doi: 10.3390/en14164764.2022-10-21
59 Ντέϊβιντ-Βιλλεμ Σνάϊντερς, "Μελέτη βιωσιμότητας της στρατηγικής της φυσικής δόμησης και ενεργειακή και περιβαλλοντική αξιολόγηση κατασκευής από φυσικά υλικά στο νησί της Γαύδου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-10-18
60 Αλεξάνδρα Νάκα, "Αποδόμηση της νικοτίνης με την χρήση ενεργοποιημένου, υπό προσομοιωτή ηλιακής ακτινοβολίας, υπερθειικού νατρίου ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222022-10-18
Pages: |1 |2 |3 | 4 |5 |6 |7 |8 |9 |...