Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μέχρι και τον Ιούνιο του 2021 η σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών περιβάλλοντος ονομαζόταν Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 61-75 από 3277 αποτελέσματα
61 N. H. Wong, C. L. Tan, D. D. Kolokotsa and H. Takebayashi, “Greenery as a mitigation and adaptation strategy to urban heat,” Nat. Rev. Earth. Environ., vol. 2, no. 3, pp. 166–181, Mar. 2021, doi: 10.1038/s43017-020-00129-5.2023-02-13
62 B. M. Al-Wahaibi, T. Jafary, A. Al-Mamun, M. S. Baawain, M. Aghbashlo, M. Tabatabaei and A. I. Stefanakis, “Operational modifications of a full-scale experimental vertical flow constructed wetland with effluent recirculation to optimize total nitrogen removal,” J. Cleaner Prod., vol. 296, May 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2021.126558.2023-02-13
63 Ελευθερία Τσαντοπούλου, "Βελτιστοποίηση της ανάπτυξης, διαχωρισμού και ξήρανσης καλλιεργειών μικροφυκών του στελέχους Stichococcus sp", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-02-13
64 Y. Qu, A. Voulgarakis, T. Wang, M. Kasoar, C. Wells, C. Yuan, S. Varma, and L. Mansfield, “A study of the effect of aerosols on surface ozone through meteorology feedbacks over China,” Atmos. Chem. Phys., vol. 21, no. 7, pp. 5705–5718, Apr. 2021, doi: 10.5194/acp-21-5705-2021.2023-02-10
65 A. N. Angelakis, M. Valipour, A. T. Ahmed, V. Tzanakakis, N. V. Paranychianakis, J. Krasilnikoff, R. Drusiani, L. Mays, F. El Gohary, D. Koutsoyiannis, S. Khan, and L. J. Del Giacco, “Water conflicts: from ancient to modern times and in the future,” Sustainability, vol. 13, no. 8, Apr. 2021, doi: 10.3390/su13084237.2023-02-10
66 Χρήστος Καμπουράκης, "Μικροκοσκίνιση πρωτογενών λυμάτων στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Ρεθύμνου: Απόδοση και ενεργειακό περιεχόμενο παραγόμενων βιοστερεών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-02-07
67 N. Savvakis, and T. Tsoutsos, “Theoretical design and experimental evaluation of a PV+PCM system in the mediterranean climate,” Energy, vol. 220, Apr. 2021, doi: 10.1016/j.energy.2020.119690.2023-02-06
68 A. Tsipianitis, and Y. Tsompanakis, “Optimizing the seismic response of base-isolated liquid storage tanks using swarm intelligence algorithms,” Comput. Struct., vol. 243, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.compstruc.2020.106407.2023-02-06
69 C. Leontari, E. Kastanaki, I. Moukazis, and E. Gidarakos, “Valorisation of soil contaminated by petroleum hydrocarbons and toxic metals in geopolymer mortar formation,” J. Environ. Manage., vol. 278, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.jenvman.2020.111410.2023-02-06
70 S. E. Chatoutsidou, and M. Lazaridis, “Resuspension of spherical particles due to surface vibration,” Particuology, vol. 54, pp. 126-135, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.partic.2020.08.003.2023-02-02
71 J. Garnier, G. Billen, L. Lassaletta, O. Vigiak, N. P. Nikolaidis, and B. Grizzetti, “Hydromorphology of coastal zone and structure of watershed agro-food system are main determinants of coastal eutrophication,” Environ. Res. Lett., vol. 16, no. 2, Feb. 2021, doi: 10.1088/1748-9326/abc777.2023-01-26
72 Διονύσιος Κρυφός, "Σχεδιασμός, κατασκευή και μελέτη λειτουργίας πειραματικής διάταξης αντλίας θερμότητας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222023-01-26
73 E. Chalvatzaki, S. E. Chatoutsidou, I. Kopanakis, D. Melas, D. Parliari, N. Mihalopoulos, and M. Lazaridis, “Personal deposited dose and its influencing factors at several Greek sites: an analysis in respect to seasonal and diurnal variations,” Environ. Sci. Pollut. Res., vol. 28, no. 23, pp. 29276–29286, June 2021, doi: 10.1007/s11356-021-12815-y.2023-01-25
74 Νικόλαος-Ραφαήλ Τατάς, "Απομόνωση και προσδιορισμός του ενεργειακού περιεχομένου λιπών και ελαίων σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20222023-01-19
75 S. Alberti, M. Sotiropoulou, E. Fernández, N. Solomou, M. Ferretti and E. Psillakis, “UV-254 degradation of nicotine in natural waters and leachates produced from cigarette butts and heat-not-burn tobacco products,” Environ. Res., vol. 194, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.envres.2020.110695.2023-01-18
Pages: |1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |...