Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 21-25 από 2579 αποτελέσματα
21 Ροζαλία Αγιουτάντη, "Μελέτη αποτελεσματικότητας τεχνητού υγροβιότοπου με αλόφυτα για την απομάκρυνση Cd, Ni και Zn από αστικά λύματα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018
2018-12-03
22 E. A. Varouchakis, "Integrated water resources analysis at basin scale: a case study in Greece," J. Irrig. Drain. Eng., vol. 142, no. 3, Mar. 2016. doi: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000966
2018-11-27
23 G. M. Karagiannis and C. Synolakis, "Twenty challenges in incident planning," J. Homel. Secur. Emerg., vol. 14, no. 2, Jul. 2017. doi: 10.1515/jhsem-2016-0061
2018-11-26
24 N. Serfozo, J. Ondracek, P. Otahal, M. Lazaridis and V. Zdimal, "Manikin-based size-resolved penetrations of CE-marked filtering facepiece respirators," J. Occup. Environ. Hyg., vol. 14, no. 12, pp. 965-974, Aug. 2017. doi: 10.1080/15459624.2017.1358816
2018-11-26
25 Ανδρονίκη Σδράκα, "Παρουσία πολυανθεκτικών βακτηρίων σε αντιβιοτικά στα υγρά απόβλητα κι έλεγχος αδρανοποίησής τους με την οζόνωση ως μέθοδο απολύμανσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018
2018-11-26
Pages: |1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |...