Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 61-75 από 2867 αποτελέσματα
61 M. Lazaridis, "A theoretical study on the activation of insoluble particles in atmospheric conditions," Atmos. Res., vol. 218, pp. 306-314, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.atmosres.2018.12.0132020-06-23
62 E. Psillakis, "Vortex-assisted liquid-liquid microextraction revisited," Trends Anal. Chem., vol. 113, pp. 332-339, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.trac.2018.11.0072020-06-23
63 I.N. Daliakopoulos, A. Apostolakis, K. Wagner, A. Deligianni, D. Koutskoudis, A. Stamatakis and I.K. Tsanis, "Effectiveness of Trichoderma harzianum in soil and yield conservation of tomato crops under saline irrigation," Catena, vol. 175, pp. 144-153, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.catena.2018.12.0092020-06-23
64 A.G. Koutroulis, L.V. Papadimitriou, M.G. Grillakis, I.K. Tsanis, R. Warren and R.A. Betts, "Global water availability under high-end climate change: A vulnerability based assessment," Glob. Planet. Change, vol. 175, pp. 52-63, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.gloplacha.2019.01.0132020-06-23
65 J.G.S. Moo, A. Veksha, W.-D. Oh, A. Giannis, W.D.C. Udayanga, S.-X. Lin, L. Ge and G. Lisak, "Plastic derived carbon nanotubes for electrocatalytic oxygen reduction reaction: Effects of plastic feedstock and synthesis temperature," Electrochem. commun., vol. 101, pp. 11-18, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.elecom.2019.02.0142020-06-23
66 X. Yu, D. Moraetis, N.P. Nikolaidis, B. Li, C. Duffy and B. Liu, "A coupled surface-subsurface hydrologic model to assess groundwater flood risk spatially and temporally," Environ. Model. Softw., vol. 114, pp. 129-139, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.envsoft.2019.01.0082020-06-23
67 M.G. Grillakis, "Increase in severe and extreme soil moisture droughts for Europe under climate change," Sci. Total Environ., vol. 660, pp. 1245-1255, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.01.0012020-06-17
68 D.D. Alexakis, E. Tapoglou, A.K. Vozinaki and I.K. Tsanis "Integrated use of satellite remote sensing, artificial neural networks, field spectroscopy, and GIS in estimating crucial soil parameters in terms of soil erosion," Remote Sens., vol. 11, no. 9, May 2019. doi: 10.3390/rs110911062020-06-15
69 A. Bartoli, L. Hamelin, S. Rozakis, M. Borzęcka and M. Brandão, "Coupling economic and GHG emission accounting models to evaluate the sustainability of biogas policies," Renew. Sust. Energ. Rev. vol. 106, pp. 133-148, May 2019. doi: 10.1016/j.rser.2019.02.0312020-06-15
70 N. Sifakis, E. Baradakis, S. Psychis and T. Tsoutsos, "The green vision of Technical University of Crete's Campus," in Green Engineering for Campus Sustainability, A. Yaser, Ed. Singapore: Springer, 2019, pp. 19-33. doi: 10.1007/978-981-13-7260-5_32020-06-15
71 Μ. Ηatzisymeon, S. Kamenopoulos and T. Tsoutsos, "Risk assessment of the life-cycle of the used cooking oil-to-biodiesel supply chain," J. Clean. Prod., vol. 217, pp. 836-843, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.jclepro.2019.01.0882020-06-15
72 K. Drivas, S. Rozakis and S. Xesfingi, "The effect of house energy efficiency programs on the extensive and intensive margin of lower-income households’ investment behavior," Energy Policy, vol. 128, pp. 607-615, May 2019. doi: 10.1016/j.enpol.2019.01.0402020-06-11
73 Z. Phua, A. Giannis, Z.-L. Dong, G. Lisak and W.J. Ng, "Characteristics of incineration ash for sustainable treatment and reutilization," Environ. Sci. Pollut. Res., vol. 26, no. 17, pp. 16974-16997, Jun. 2019. doi: 10.1007/s11356-019-05217-82020-06-10
74 G. Goula, G. Botzolaki, A. Osatiashtiani, C.M.A. Parlett, G. Kyriakou, R.M. Lambert and I.V. Yentekakis, "Oxidative thermal sintering and redispersion of Rh nanoparticles on supports with high oxygen ion lability," Catalysts, vol. 9, no. 6, Jun. 2019. doi: 10.3390/catal90605412020-06-10
75 S.A. Banwart, N.P. Nikolaidis, Y.-G. Zhu, C.L. Peacock and D.L. Sparks, "Soil functions: connecting earth's critical zone," Annu. Rev. Earth Planet. Sci., vol. 47, pp. 333-359, May 2019. doi: 10.1146/annurev-earth-063016-0205442020-06-10
Pages: |1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |...