Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 61-75 από 2834 αποτελέσματα
61 S.D. Nerantzaki, D. Efstathiou, G.V. Giannakis, M. Kritsotakis, M.G. Grillakis, A.G. Koutroulis, I.K. Tsanis and N.P. Nikolaidis, "Climate change impact on the hydrological budget of a large Mediterranean island," Hydrol. Sci. J., vol. 64, no. 10, pp. 1190-1203, Jul. 2019. doi: 10.1080/02626667.2019.16307412020-05-28
62 K. Bischiniotis, B. van den Hurk, E. Zsoter, E. Coughlan de Perez, M. Grillakis and J.C.J.H. Aerts, "Evaluation of a global ensemble flood prediction system in Peru," Hydrol. Sci J., vol. 64, no. 10, pp. 1171-1189, Jun. 2019. doi: 10.1080/02626667.2019.16178682020-05-28
63 M. Farazaki and P. Gikas, "Nitrification-denitrification of municipal wastewater without recirculation, using encapsulated microorganisms," J. Environ. Manage., vol. 242, pp. 258-265, Jul. 2019. doi: 10.1016/j.jenvman.2019.04.0542020-05-28
64 L. Demetropoulou, M.A. Lilli, I. Petousi, T. Nikolaou, M. Fountoulakis, M. Kritsotakis, S. Panakoulia, G.V. Giannakis, T. Manios and N.P. Nikolaidis, "Innovative methodology for the prioritization of the Program of Measures for integrated water resources management of the Region of Crete, Greece," Sci. Total Environ., vol. 672, pp. 61-70, Jul. 2019. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.03.3972020-05-28
65 A. Kaliakatsos, N. Kalogerakis, T. Manios and D. Venieri, "Efficiency of two constructed wetland systems for wastewater treatment: removal of bacterial indicators and enteric viruses," J. Chem. Technol. Biotechnol., vol. 94, no. 7, pp. 2123-2130, Jul. 2019. doi: 10.1002/jctb.60012020-05-28
66 G.G. Dogan, A. Annunziato, G.A. Papadopoulos, H.G. Guler, A.C. Yalciner, T.E. Cakir, C.O. Sozdinler, E. Ulutas, T. Arikawa, M.L. Suzen, I. Guler, P. Probst, U. Kânoğlu and C. Synolakis, "The 20th July 2017 Bodrum–Kos tsunami field survey," Pure Appl. Geophys., vol. 176, no. 7, pp. 2925-2949, Jul. 2019. doi: 10.1007/s00024-019-02151-12020-05-28
67 Μαρία Πούλου, "Γεωχημική ταξινόμηση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων της Περιφερειακής ενότητας Χανίων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20202020-05-18
68 Νικόλαος Καμπέλης, "Βελτιστοποίηση κόστους ενέργειας για τη λειτουργία μικροδικτύων με αξιοποίηση τεχνικών απόκρισης ζήτησης", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20202020-05-11
69 D. Chatzidakis, Y. Tsompanakis and P.N. Psarropoulos, "An improved analytical approach for simulating the lateral kinematic distress of deepwater offshore pipelines," Appl. Ocean Res., vol. 90, Sep. 2019. doi: 10.1016/j.apor.2019.1018522020-04-27
70 E. Tapoglou, A.E. Vozinaki and I. Tsanis, "Correction: Climate change impact on the frequency of hydrometeorological extremes in the Island of Crete. [Water (2019) 11, 587] doi 10.3390/w11030587", Water, vol. 11, no. 11, Nov. 2019. doi: 10.3390/w111122802020-04-27
71 A. Troullaki, K. Latoufis, P. Marques, F. Freire and N. Hatziargyriou, "Life cycle assessment of locally manufactured small wind turbines and pPico-hydro plants," in 2nd International Conference on Smart Energy Systems and Technologies, 2019. doi: 10.1109/SEST.2019.88490742020-04-27
72 S. Foteinis, N. Kallithrakas-Kontos, M. Kolovou, M. Nikolaki, G. Takoudis, C. Potiriadis, V. Skanavis, N. Kalligeris, C. Housiadas and C.E. Synolakis, "Spatial and temporal heterogeneity of 134Cs and 137Cs in topsoil after the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident and the importance of tsunami debris management," Environ. Process., vol. 6, no. 3, pp. 561-579, Sept. 2019. doi: 10.1007/s40710-019-00386-72020-04-23
73 W.D. Chanaka Udayanga, A. Veksha, A. Giannis, G. Lisak and T.-T. Lim, "Effects of sewage sludge organic and inorganic constituents on the properties of pyrolysis products," Energy Convers. Manag., vol. 196, pp. 1410-1419, Sept. 2019. doi: 10.1016/j.enconman.2019.06.0252020-04-23
74 A. Veksha, J.G.S. Moo, V. Krikstolaityte, W.-D. Oh, W.D.C. Udayanga, A. Giannis and G. Lisak, "Synthesis of CaCr2O4/carbon nanoplatelets from non-condensable pyrolysis gas of plastics for oxygen reduction reaction and charge storage," J. Electroanal. Chem., vol. 849, Sept. 2019. doi: 10.1016/j.jelechem.2019.1133682020-04-23
75 S.E. Chatoutsidou and M. Lazaridis, "Assessment of the impact of particulate dry deposition on soiling of indoor cultural heritage objects found in churches and museums/libraries," J. Cult. Herit., vol. 39, pp. 221-228, Sept.-Oct. 2019. doi: 10.1016/j.culher.2019.02.0172020-04-23
Pages: |1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |...