Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 76-90 από 2834 αποτελέσματα
76 A. Soultana, A. Valouma, G. Bartzas and K. Komnitsas, "Properties of inorganic polymers produced from brick waste and metallurgical slag," Minerals, vol. 9, no. 9, Sept. 2019. doi: 10.3390/min90905512020-04-23
77 V. Riva, F. Mapelli, E. Syranidou, E. Crotti, R. Choukrallah, N. Kalogerakis and S. Borin, "Root bacteria recruited by phragmites australis in constructed wetlands have the potential to enhance azo-dye phytodepuration," Microorganisms, vol. 7, no. 10, Sept. 2019. doi: 10.3390/microorganisms71003842020-04-22
78 J. Hunink, G. Simons, S. Suárez-Almiñana, A. Solera, J. Andreu, M. Giuliani, P. Zamberletti, M. Grillakis, A. Koutroulis, I. Tsanis, F. Schasfoort, S. Contreras, E. Ercin and W. Bastiaanssen, "A simplified water accounting procedure to assess climate change impact on water resources for agriculture across different European river basins," Water, vol. 11, no. 10, Sept. 2019. doi: 10.3390/w111019762020-04-22
79 M. Vakinti, S.-M. Mela, E. Fernández and E. Psillakis, "Room temperature and sensitive determination of haloanisoles in wine using vacuum-assisted headspace solid-phase microextraction," J. Chromatogr. A, vol. 1602, pp. 142-149, Sept. 2019. doi: 10.1016/j.chroma.2019.03.0472020-04-22
80 S. Christofilopoulos., A. Kaliakatsos, K. Triantafyllou, I. Gounaki, D. Venieri and N. Kalogerakis, "Evaluation of a constructed wetland for wastewater treatment: addressing emerging organic contaminants and antibiotic resistant bacteria," New Biotechnol., vol. 52, pp. 94-103, Sept. 2019. doi: 10.1016/j.nbt.2019.05.0062020-04-22
81 M. Giamalaki and T. Tsoutsos, "Sustainable siting of solar power installations in Mediterranean using a GIS/AHP approach," Renew. Energy, vol. 141, pp. 64-75, Oct. 2019. doi: 10.1016/j.renene.2019.03.1002020-04-10
82 B. Bojko, B. Onat, E. Boyaci, E. Psillakis, T. Dailianis and J. Pawliszyn, "Application of in situ solid-phase microextraction on mediterranean sponges for untargeted exometabolome screening and environmental monitoring," Front. Mar. Sci., vol. 6, Oct. 2019. doi: 10.3389/fmars.2019.006322020-04-09
83 F. Teoh, A. Veksha, V.W.K. Chia, W.D.C. Udayanga, D.K.B. Mohamed, A. Giannis, T.-T. Lim and G. Lisak, "Nickel-based catalysts for steam reforming of naphthalene utilizing gasification slag from municipal solid waste as a support," Fuel, vol. 254, Oct. 2019. doi: 10.1016/j.fuel.2019.05.1442020-04-09
84 S. Ramírez, G. Torrealba, E. Lameda-Cuicas, L. Molina-Quintero, A.I Stefanakis and M.C. Pire-Sierra, "Investigation of pilot-scale constructed wetlands treating simulated pre-treated tannery wastewater under tropical climate," Chemosphere, vol. 234, pp. 496-504, Nov. 2019. doi: 10.1016/j.chemosphere.2019.06.0812020-04-07
85 I.V. Yentekakis and P. Vernoux, "Emissions control catalysis," Catalysts, vol. 9, no. 11, Oct. 2019. doi: 10.3390/catal91109122020-04-07
86 F.S. Awol, P. Coulibaly, I. Tsanis and F. Unduche, "Identification of hydrological models for enhanced ensemble reservoir inflow forecasting in a large complex prairiewatershed," Water, vol. 11, no. 11, Nov. 2019. doi: 10.3390/w111122012020-04-07
87 M. Daee, A. Gholipour and A.I. Stefanakis, "Performance of pilot horizontal roughing filter as polishing stage of waste stabilization ponds in developing regions and modelling verification," Ecol. Eng., vol. 138, pp. 8-18, Nov. 2019. doi: 10.1016/j.ecoleng.2019.07.0072020-04-07
88 S.E. Chatoutsidou, I. Kopanakis, K. Lagouvardos, N. Mihalopoulos, K. Tørseth and M. Lazaridis, "PM10 levels at urban, suburban, and background locations in the eastern Mediterranean: local versus regional sources with emphasis on African dust," Air Qual. Atmos. Health, vol. 12, no. 11, pp. 1359-1371, Nov. 2019. doi: 10.1007/s11869-019-00750-42020-04-07
89 E. Palma, A. Espinoza Tofalos, M. Daghio, A. Franzetti, P. Tsiota, C. Cruz Viggi, M.P. Papini and F. Aulenta, "Bioelectrochemical treatment of groundwater containing BTEX in a continuous-flow system: substrate interactions, microbial community analysis, and impact of sulfate as a co-contaminant," New Biotechnol., vol. 53, pp. 41-48, Nov. 2019. doi: 10.1016/j.nbt.2019.06.0042020-04-06
90 W.D. Chanaka Udayanga, A. Veksha, A. Giannis, Y.N. Liang, G. Lisak, X. Hu and T.-T. Lim, "Insights into the speciation of heavy metals during pyrolysis of industrial sludge," Sci. Total Environ.," vol. 691, pp. 232-242, Nov. 2019. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.07.0952020-04-06
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 | 6 |7 |8 |9 |10 |11 |...