Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 76-90 από 2895 αποτελέσματα
76 Ι. Manolikaki and E. Diamadopoulos, "Positive effects of biochar and biochar-compost on maize growth and nutrient availability in two agricultural soils," Commun. in Soil Sci. Plant Anal., vol. 50, no. 5, pp. 512-526, Mar. 2019. doi: 10.1080/00103624.2019.15664682020-07-13
77 M.A. Lilli, N.P. Nikolaidis, G.P. Karatzas and N. Kalogerakis, "Identifying the controlling mechanism of geogenic origin chromium release in soils," . Hazard. Mater., vol. 366, pp. 169-176, Mar. 2019. doi: 10.1016/j.jhazmat.2018.11.0902020-07-09
78 V. Savvilotidou, A. Kousaiti, B. Batinic, M. Vaccari, E. Kastanaki, K. Karagianni and E. Gidarakos, "Evaluation and comparison of pre-treatment techniques for recovering indium from discarded liquid crystal displays," Waste Manage., vol. 87, pp. 51-61, Mar. 2019. doi: 10.1016/j.wasman.2019.01.0292020-07-09
79 W.P. Chan, A. Veksha, J. Lei, W.-D. Oh, X. Dou, A. Giannis, G. Lisak and T.-T. Lim, "A novel real-time monitoring and control system for waste-to-energy gasification process employing differential temperature profiling of a downdraft gasifier," J. Environ. Manage., vol. 234, pp. 65-74, Mar. 2019. doi: 10.1016/j.jenvman.2018.12.1072020-07-09
80 A.G. Koutroulis, "Dryland changes under different levels of global warming," Sci. Total Environ., vol. 655, pp. 482-511, Mar. 2019. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.11.2152020-07-09
81 D. Peña-Angulo, E. Nadal-Romero, J.C. González-Hidalgo, J. Albaladejo, V. Andreu, V. Bagarello, H. Barhi, R.J. Batalla, S. Bernal, R. Bienes, J. Campo, M.A. Campo-Bescós, A. Canatario-Duarte, E. Díaz-Pereira, T. Espigares, J. Estrany, M. Fernández-Raga, C.S.S. Ferreira, V. Ferro, F. Gallart, R. Giménez, E. Gimeno, J.A. Gómez, A. Gómez-Gutiérrez, H. Gómez-Macpherson, O. González-Pelayo, P. Hueso-González, O. Kairis, G.P. Karatzas, S. Klotz, C. Kosmas, N. Lana-Renault, T. Lasanta, J. Latron, R. Lázaro, Y. Le Bissonnais, C. Le Bouteiller, F. Licciardello, J.A. López-Tarazón, A. Lucía, C. Marín, M.J. Marqués, J. Martínez-Fernández, M. Martínez-Mena, J.F. Martínez-Murillo, L. Mateos, N. Mathys, L. Merino-Martín, M. Moreno-de las Heras, N. Moustakas, J.M. Nicolau, A. Novara, V. Pampalone, D. Raclot, M.L. Rodríguez-Blanco, J. Rodrigo-Comino, A. Romero-Díaz, E. Roose, J.L. Rubio, J.D. Ruiz-Sinoga, S. Schnabel, J.M. Senciales-González, V. Simonneaux, A. Solé-Benet, E.V. Taguas, M.M. Taboada-2020-07-06
82 Κωνσταντίνος Τσολακίδης, "Χρήση σωληνωτής κεραμικής μεμβράνης για την απομάκρυνση ελαιώδους φάσης από αστικά λύματα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20202020-07-01
83 X. Dou, A. Veksha, W.P. Chan, W.-D. Oh, Y.N. Liang, F. Teoh, D.K.B. Mohamed, A. Giannis, G. Lisak, and T.-T. Lim, "Poisoning effects of H2S and HCl on the naphthalene steam reforming and water-gas shift activities of Ni and Fe catalysts," Fuel, vol. 241, pp. 1008-1018, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.fuel.2018.12.1192020-06-29
84 I.V. Yentekakis, G. Goula, M. Hatzisymeon, I. Betsi-Argyropoulou, G. Botzolaki, K. Kousi, D.I. Kondarides, M.J. Taylor, C.M.A. Parlett, A. Osatiashtiani, G. Kyriakou, J.P. Holgado and R.M. Lambert, "Effect of support oxygen storage capacity on the catalytic performance of Rh nanoparticles for CO2 reforming of methane," Appl. Catal. B-Environ., vol. 243, pp. 490-501, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.10.0482020-06-29
85 M. Lazaridis, "A theoretical study on the activation of insoluble particles in atmospheric conditions," Atmos. Res., vol. 218, pp. 306-314, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.atmosres.2018.12.0132020-06-23
86 E. Psillakis, "Vortex-assisted liquid-liquid microextraction revisited," Trends Anal. Chem., vol. 113, pp. 332-339, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.trac.2018.11.0072020-06-23
87 I.N. Daliakopoulos, A. Apostolakis, K. Wagner, A. Deligianni, D. Koutskoudis, A. Stamatakis and I.K. Tsanis, "Effectiveness of Trichoderma harzianum in soil and yield conservation of tomato crops under saline irrigation," Catena, vol. 175, pp. 144-153, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.catena.2018.12.0092020-06-23
88 A.G. Koutroulis, L.V. Papadimitriou, M.G. Grillakis, I.K. Tsanis, R. Warren and R.A. Betts, "Global water availability under high-end climate change: A vulnerability based assessment," Glob. Planet. Change, vol. 175, pp. 52-63, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.gloplacha.2019.01.0132020-06-23
89 J.G.S. Moo, A. Veksha, W.-D. Oh, A. Giannis, W.D.C. Udayanga, S.-X. Lin, L. Ge and G. Lisak, "Plastic derived carbon nanotubes for electrocatalytic oxygen reduction reaction: Effects of plastic feedstock and synthesis temperature," Electrochem. commun., vol. 101, pp. 11-18, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.elecom.2019.02.0142020-06-23
90 X. Yu, D. Moraetis, N.P. Nikolaidis, B. Li, C. Duffy and B. Liu, "A coupled surface-subsurface hydrologic model to assess groundwater flood risk spatially and temporally," Environ. Model. Softw., vol. 114, pp. 129-139, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.envsoft.2019.01.0082020-06-23
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 | 6 |7 |8 |9 |10 |11 |...