Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 91-105 από 2712 αποτελέσματα
91 Μαρία Νιολάκη, "Έλεγχος τοξικότητας ψευδάργυρου (Zn) και χαλκού (Cu) σε βακτήρια εδάφους και θαλασσινού νερού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20192019-07-12
92 Vasiliki Savvilotidou, "Development of recycling techniques in 1st and 2nd generation waste photovoltaic panels", Doctoral Dissertation, School of Environmental Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 20192019-07-12
93 Χαρίλαος Μαγκώνης, "Παραμετρική ανάλυση καινοτόμων φωτοβολταϊκών ενσωματωμένων σε κτίρια γραφείων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20192019-07-11
94 Αριστείδης Αλεξανδρόπουλος, "Επεξεργασία υγρών αποβλήτων εργοστασίου παραγωγής ινοσανίδων (MDF)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20192019-07-10
95 Ηλίας Λάνδρος, "Εκτίμηση της στάθμης υπογείων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή του Ποταμού Δούναβη με χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20192019-07-05
96 Ιωάννα Κότσιρα, "Προσδιορισμός της ανθρώπινης έκθεσης και δόσης σε αιωρούμενα σωματίδια σε χώρους του Πολυτεχνείου Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20192019-07-05
97 Μελανθία Λιαντράκη, "Επαναχρησιμοποίηση νερού και η κοινωνική αποδοχή του", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20192019-06-26
98 K. Drivas, A. Panagopoulos and S. Rozakis, "Instigating entrepreneurship to a university in an adverse entrepreneurial landscape," J. Technol. Transf., vol. 43, no. 4, pp. 966-985, Aug. 2018. doi: 10.1007/s10961-016-9525-02019-06-25
99 O. Cartalos, S. Rozakis and D. Tsiouki, "A method to assess and support exploitation projects of university researchers," J. Technol. Transf., vol. 43, no. 4, pp. 986-1006, Aug. 2018. doi: 10.1007/s10961-016-9519-y2019-06-25
100 E. G. Carayannis, S. Rozakis and E. Grigoroudis, "Agri-science to agri-business: the technology transfer dimension," J. Technol. Transf., vol. 43, no. 4, pp. 837-843, Aug. 2018. doi: 10.1007/s10961-016-9527-y2019-06-19
101 K. Karkanorachaki, S. Kiparissis, G. C. Kalogerakis, E. Yiantzi, E. Psillakis and N. Kalogerakis, "Plastic pellets, meso- and microplastics on the coastline of Northern Crete: distribution and organic pollution," Mar. Pollut. Bull., vol. 133, pp. 578-589, Aug. 2018. doi: 10.1016/j.marpolbul.2018.06.0112019-06-19
102 S. E. Chatoutsidou and M. Lazaridis, "Evaluation of particle resuspension and single-layer rates with exposure time and friction velocity for multilayer deposits in a turbulent boundary layer," Aerosol Air Qual. Res., vol. 18, no. 8, pp. 2108-2120, Aug. 2018. doi: 10.4209/aaqr.2018.01.00222019-06-19
103 E. A. Varouchakis, "Spatiotemporal geostatistical modelling of groundwater level variations at basin scale: a case study at Crete’s Mires Basin," Hydrol. Res., vol. 49, no. 4, pp. 1131-1142, Aug. 2018. doi: 10.2166/nh.2017.1462019-06-19
104 A. Udias, M. Pastori, A. Malago, O. Vigiak, N. P. Nikolaidis and F. Bouraoui, "Identifying efficient agricultural irrigation strategies in Crete," Sci. Total Environ., vol. 633, pp. 271-284, Aug. 2018. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.03.1522019-06-19
105 Μαργαρίτα Παπαδογιωργάκη, "Μοντελοποίηση της υπόγειας ροής του υδροφορέα περιοχής Αποκόρωνα Χανίων - Κλιματικά Σενάρια", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20192019-06-10
Pages: |...2 |3 |4 |5 |6 | 7 |8 |9 |10 |11 |12 |...