Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 91-105 από 2895 αποτελέσματα
91 M.G. Grillakis, "Increase in severe and extreme soil moisture droughts for Europe under climate change," Sci. Total Environ., vol. 660, pp. 1245-1255, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.01.0012020-06-17
92 D.D. Alexakis, E. Tapoglou, A.K. Vozinaki and I.K. Tsanis "Integrated use of satellite remote sensing, artificial neural networks, field spectroscopy, and GIS in estimating crucial soil parameters in terms of soil erosion," Remote Sens., vol. 11, no. 9, May 2019. doi: 10.3390/rs110911062020-06-15
93 A. Bartoli, L. Hamelin, S. Rozakis, M. Borzęcka and M. Brandão, "Coupling economic and GHG emission accounting models to evaluate the sustainability of biogas policies," Renew. Sust. Energ. Rev. vol. 106, pp. 133-148, May 2019. doi: 10.1016/j.rser.2019.02.0312020-06-15
94 N. Sifakis, E. Baradakis, S. Psychis and T. Tsoutsos, "The green vision of Technical University of Crete's Campus," in Green Engineering for Campus Sustainability, A. Yaser, Ed. Singapore: Springer, 2019, pp. 19-33. doi: 10.1007/978-981-13-7260-5_32020-06-15
95 Μ. Ηatzisymeon, S. Kamenopoulos and T. Tsoutsos, "Risk assessment of the life-cycle of the used cooking oil-to-biodiesel supply chain," J. Clean. Prod., vol. 217, pp. 836-843, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.jclepro.2019.01.0882020-06-15
96 K. Drivas, S. Rozakis and S. Xesfingi, "The effect of house energy efficiency programs on the extensive and intensive margin of lower-income households’ investment behavior," Energy Policy, vol. 128, pp. 607-615, May 2019. doi: 10.1016/j.enpol.2019.01.0402020-06-11
97 Z. Phua, A. Giannis, Z.-L. Dong, G. Lisak and W.J. Ng, "Characteristics of incineration ash for sustainable treatment and reutilization," Environ. Sci. Pollut. Res., vol. 26, no. 17, pp. 16974-16997, Jun. 2019. doi: 10.1007/s11356-019-05217-82020-06-10
98 G. Goula, G. Botzolaki, A. Osatiashtiani, C.M.A. Parlett, G. Kyriakou, R.M. Lambert and I.V. Yentekakis, "Oxidative thermal sintering and redispersion of Rh nanoparticles on supports with high oxygen ion lability," Catalysts, vol. 9, no. 6, Jun. 2019. doi: 10.3390/catal90605412020-06-10
99 S.A. Banwart, N.P. Nikolaidis, Y.-G. Zhu, C.L. Peacock and D.L. Sparks, "Soil functions: connecting earth's critical zone," Annu. Rev. Earth Planet. Sci., vol. 47, pp. 333-359, May 2019. doi: 10.1146/annurev-earth-063016-0205442020-06-10
100 G.V.C. Malgaresi, H. Zhang, C.V. Chrysikopoulos and P. Bedrikovetsky, "Cotransport of suspended colloids and nanoparticles in porous media," Transp. Porous Med., vol. 128, no. 1, pp. 153-177, May 2019. doi: 10.1007/s11242-019-01239-52020-06-10
101 C.B. Özkal, D. Venieri, I. Gounaki and S. Meric, "Assessment of thin-film photocatalysis inactivation of different bacterial indicators and effect on their antibiotic resistance profile," Appl. Catal. B., vol. 244, pp. 612-619, May 2019. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.11.0952020-06-10
102 V. Savvilotidou, A. Kritikaki, A. Stratakis, K. Komnitsas and E. Gidarakos, "Energy efficient production of glass-ceramics using photovoltaic (P/V) glass and lignite fly ash," Waste Manage., vol. 90, pp. 46-58, May 2019. doi: 10.1016/j.wasman.2019.04.0222020-06-10
103 E.A. Varouchakis, K. Yetilmezsoy and G.P. Karatzas, "A decision-making framework for sustainable management of groundwater resources under uncertainty: combination of Bayesian risk approach and statistical tools," Water Policy, vol. 21, no. 3, pp. 602-622, Jun. 2019. doi: 10.2166/wp.2019.1282020-06-05
104 A.A. Malandrakis, N. Kavroulakis and C.V. Chrysikopoulos, "Use of copper, silver and zinc nanoparticles against foliar and soil-borne plant pathogens," Sci. Total Environ., vol. 670, pp. 292-299, Jun. 2019. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.03.2102020-06-01
105 S. Cappello, C. Cruz Viggi, M. Yakimov, S. Rossetti, B. Matturro, L. Molina, A. Segura, S. Marqués, L.Yuste, E. Sevilla, F. Rojo, A. Sherry, O.K. Mejeha, I.M. Head, L. Malmquist, J.H. Christensen, N. Kalogerakis and F. Aulenta, "Combining electrokinetic transport and bioremediation for enhanced removal of crude oil from contaminated marine sediments: results of a long-term, mesocosm-scale experiment," Water Res., vol. 157, pp. 381-395, Jun. 2019. doi: 10.1016/j.watres.2019.03.0942020-06-01
Pages: |...2 |3 |4 |5 |6 | 7 |8 |9 |10 |11 |12 |...