Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 91-105 από 2907 αποτελέσματα
91 W.P. Chan, A. Veksha, J. Lei, W.-D. Oh, X. Dou, A. Giannis, G. Lisak and T.-T. Lim, "A novel real-time monitoring and control system for waste-to-energy gasification process employing differential temperature profiling of a downdraft gasifier," J. Environ. Manage., vol. 234, pp. 65-74, Mar. 2019. doi: 10.1016/j.jenvman.2018.12.1072020-07-09
92 A.G. Koutroulis, "Dryland changes under different levels of global warming," Sci. Total Environ., vol. 655, pp. 482-511, Mar. 2019. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.11.2152020-07-09
93 D. Peña-Angulo, E. Nadal-Romero, J.C. González-Hidalgo, J. Albaladejo, V. Andreu, V. Bagarello, H. Barhi, R.J. Batalla, S. Bernal, R. Bienes, J. Campo, M.A. Campo-Bescós, A. Canatario-Duarte, E. Díaz-Pereira, T. Espigares, J. Estrany, M. Fernández-Raga, C.S.S. Ferreira, V. Ferro, F. Gallart, R. Giménez, E. Gimeno, J.A. Gómez, A. Gómez-Gutiérrez, H. Gómez-Macpherson, O. González-Pelayo, P. Hueso-González, O. Kairis, G.P. Karatzas, S. Klotz, C. Kosmas, N. Lana-Renault, T. Lasanta, J. Latron, R. Lázaro, Y. Le Bissonnais, C. Le Bouteiller, F. Licciardello, J.A. López-Tarazón, A. Lucía, C. Marín, M.J. Marqués, J. Martínez-Fernández, M. Martínez-Mena, J.F. Martínez-Murillo, L. Mateos, N. Mathys, L. Merino-Martín, M. Moreno-de las Heras, N. Moustakas, J.M. Nicolau, A. Novara, V. Pampalone, D. Raclot, M.L. Rodríguez-Blanco, J. Rodrigo-Comino, A. Romero-Díaz, E. Roose, J.L. Rubio, J.D. Ruiz-Sinoga, S. Schnabel, J.M. Senciales-González, V. Simonneaux, A. Solé-Benet, E.V. Taguas, M.M. Taboada-2020-07-06
94 Κωνσταντίνος Τσολακίδης, "Χρήση σωληνωτής κεραμικής μεμβράνης για την απομάκρυνση ελαιώδους φάσης από αστικά λύματα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20202020-07-01
95 X. Dou, A. Veksha, W.P. Chan, W.-D. Oh, Y.N. Liang, F. Teoh, D.K.B. Mohamed, A. Giannis, G. Lisak, and T.-T. Lim, "Poisoning effects of H2S and HCl on the naphthalene steam reforming and water-gas shift activities of Ni and Fe catalysts," Fuel, vol. 241, pp. 1008-1018, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.fuel.2018.12.1192020-06-29
96 I.V. Yentekakis, G. Goula, M. Hatzisymeon, I. Betsi-Argyropoulou, G. Botzolaki, K. Kousi, D.I. Kondarides, M.J. Taylor, C.M.A. Parlett, A. Osatiashtiani, G. Kyriakou, J.P. Holgado and R.M. Lambert, "Effect of support oxygen storage capacity on the catalytic performance of Rh nanoparticles for CO2 reforming of methane," Appl. Catal. B-Environ., vol. 243, pp. 490-501, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.10.0482020-06-29
97 M. Lazaridis, "A theoretical study on the activation of insoluble particles in atmospheric conditions," Atmos. Res., vol. 218, pp. 306-314, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.atmosres.2018.12.0132020-06-23
98 E. Psillakis, "Vortex-assisted liquid-liquid microextraction revisited," Trends Anal. Chem., vol. 113, pp. 332-339, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.trac.2018.11.0072020-06-23
99 I.N. Daliakopoulos, A. Apostolakis, K. Wagner, A. Deligianni, D. Koutskoudis, A. Stamatakis and I.K. Tsanis, "Effectiveness of Trichoderma harzianum in soil and yield conservation of tomato crops under saline irrigation," Catena, vol. 175, pp. 144-153, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.catena.2018.12.0092020-06-23
100 A.G. Koutroulis, L.V. Papadimitriou, M.G. Grillakis, I.K. Tsanis, R. Warren and R.A. Betts, "Global water availability under high-end climate change: A vulnerability based assessment," Glob. Planet. Change, vol. 175, pp. 52-63, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.gloplacha.2019.01.0132020-06-23
101 J.G.S. Moo, A. Veksha, W.-D. Oh, A. Giannis, W.D.C. Udayanga, S.-X. Lin, L. Ge and G. Lisak, "Plastic derived carbon nanotubes for electrocatalytic oxygen reduction reaction: Effects of plastic feedstock and synthesis temperature," Electrochem. commun., vol. 101, pp. 11-18, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.elecom.2019.02.0142020-06-23
102 X. Yu, D. Moraetis, N.P. Nikolaidis, B. Li, C. Duffy and B. Liu, "A coupled surface-subsurface hydrologic model to assess groundwater flood risk spatially and temporally," Environ. Model. Softw., vol. 114, pp. 129-139, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.envsoft.2019.01.0082020-06-23
103 M.G. Grillakis, "Increase in severe and extreme soil moisture droughts for Europe under climate change," Sci. Total Environ., vol. 660, pp. 1245-1255, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.01.0012020-06-17
104 D.D. Alexakis, E. Tapoglou, A.K. Vozinaki and I.K. Tsanis "Integrated use of satellite remote sensing, artificial neural networks, field spectroscopy, and GIS in estimating crucial soil parameters in terms of soil erosion," Remote Sens., vol. 11, no. 9, May 2019. doi: 10.3390/rs110911062020-06-15
105 A. Bartoli, L. Hamelin, S. Rozakis, M. Borzęcka and M. Brandão, "Coupling economic and GHG emission accounting models to evaluate the sustainability of biogas policies," Renew. Sust. Energ. Rev. vol. 106, pp. 133-148, May 2019. doi: 10.1016/j.rser.2019.02.0312020-06-15
Pages: |...2 |3 |4 |5 |6 | 7 |8 |9 |10 |11 |12 |...