Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 106-120 από 2907 αποτελέσματα
106 N. Sifakis, E. Baradakis, S. Psychis and T. Tsoutsos, "The green vision of Technical University of Crete's Campus," in Green Engineering for Campus Sustainability, A. Yaser, Ed. Singapore: Springer, 2019, pp. 19-33. doi: 10.1007/978-981-13-7260-5_32020-06-15
107 Μ. Ηatzisymeon, S. Kamenopoulos and T. Tsoutsos, "Risk assessment of the life-cycle of the used cooking oil-to-biodiesel supply chain," J. Clean. Prod., vol. 217, pp. 836-843, Apr. 2019. doi: 10.1016/j.jclepro.2019.01.0882020-06-15
108 K. Drivas, S. Rozakis and S. Xesfingi, "The effect of house energy efficiency programs on the extensive and intensive margin of lower-income households’ investment behavior," Energy Policy, vol. 128, pp. 607-615, May 2019. doi: 10.1016/j.enpol.2019.01.0402020-06-11
109 Z. Phua, A. Giannis, Z.-L. Dong, G. Lisak and W.J. Ng, "Characteristics of incineration ash for sustainable treatment and reutilization," Environ. Sci. Pollut. Res., vol. 26, no. 17, pp. 16974-16997, Jun. 2019. doi: 10.1007/s11356-019-05217-82020-06-10
110 G. Goula, G. Botzolaki, A. Osatiashtiani, C.M.A. Parlett, G. Kyriakou, R.M. Lambert and I.V. Yentekakis, "Oxidative thermal sintering and redispersion of Rh nanoparticles on supports with high oxygen ion lability," Catalysts, vol. 9, no. 6, Jun. 2019. doi: 10.3390/catal90605412020-06-10
111 S.A. Banwart, N.P. Nikolaidis, Y.-G. Zhu, C.L. Peacock and D.L. Sparks, "Soil functions: connecting earth's critical zone," Annu. Rev. Earth Planet. Sci., vol. 47, pp. 333-359, May 2019. doi: 10.1146/annurev-earth-063016-0205442020-06-10
112 G.V.C. Malgaresi, H. Zhang, C.V. Chrysikopoulos and P. Bedrikovetsky, "Cotransport of suspended colloids and nanoparticles in porous media," Transp. Porous Med., vol. 128, no. 1, pp. 153-177, May 2019. doi: 10.1007/s11242-019-01239-52020-06-10
113 C.B. Özkal, D. Venieri, I. Gounaki and S. Meric, "Assessment of thin-film photocatalysis inactivation of different bacterial indicators and effect on their antibiotic resistance profile," Appl. Catal. B., vol. 244, pp. 612-619, May 2019. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.11.0952020-06-10
114 V. Savvilotidou, A. Kritikaki, A. Stratakis, K. Komnitsas and E. Gidarakos, "Energy efficient production of glass-ceramics using photovoltaic (P/V) glass and lignite fly ash," Waste Manage., vol. 90, pp. 46-58, May 2019. doi: 10.1016/j.wasman.2019.04.0222020-06-10
115 E.A. Varouchakis, K. Yetilmezsoy and G.P. Karatzas, "A decision-making framework for sustainable management of groundwater resources under uncertainty: combination of Bayesian risk approach and statistical tools," Water Policy, vol. 21, no. 3, pp. 602-622, Jun. 2019. doi: 10.2166/wp.2019.1282020-06-05
116 A.A. Malandrakis, N. Kavroulakis and C.V. Chrysikopoulos, "Use of copper, silver and zinc nanoparticles against foliar and soil-borne plant pathogens," Sci. Total Environ., vol. 670, pp. 292-299, Jun. 2019. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.03.2102020-06-01
117 S. Cappello, C. Cruz Viggi, M. Yakimov, S. Rossetti, B. Matturro, L. Molina, A. Segura, S. Marqués, L.Yuste, E. Sevilla, F. Rojo, A. Sherry, O.K. Mejeha, I.M. Head, L. Malmquist, J.H. Christensen, N. Kalogerakis and F. Aulenta, "Combining electrokinetic transport and bioremediation for enhanced removal of crude oil from contaminated marine sediments: results of a long-term, mesocosm-scale experiment," Water Res., vol. 157, pp. 381-395, Jun. 2019. doi: 10.1016/j.watres.2019.03.0942020-06-01
118 D.D. Alexakis, E.G. Stavroulaki and I.K. Tsanis, "Using Sentinel-1A DInSAR interferometry and Landsat 8 data for monitoring water level changes in two lakes in Crete, Greece," Geocarto Int., vol. 34, no. 7, pp. 703-721, Jun. 2019. doi: 10.1080/10106049.2018.14346852020-06-01
119 N. Kampelis, N. Sifakis, D. Kolokotsa, K. Gobakis, K. Kalaitzakis, D. Isidori and C. Cristalli, "HVAC optimization genetic algorithm for industrial near-zero-energy building demand response," Energies, vol. 12, no. 11, Jun. 2019. doi: 10.3390/en121121772020-06-01
120 V.D. Agou, E.A. Varouchakis and D.T. Hristopulos, "Geostatistical analysis of precipitation in the island of Crete (Greece) based on a sparse monitoring network," Environ. Monit. Assess., vol. 191, no. 6, Jun. 2019. doi: 10.1007/s10661-019-7462-82020-06-01
Pages: |...3 |4 |5 |6 |7 | 8 |9 |10 |11 |12 |13 |...