Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μέχρι και τον Ιούνιο του 2021 η σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών περιβάλλοντος ονομαζόταν Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 106-120 από 3503 αποτελέσματα
106 A. Petsakos and S. Rozakis, “Models and muddles: comment on ‘Calibration of agricultural risk programming models using positive mathematical programming’,” Aust. J. Agric. Resour. Econ., vol. 66, no. 3, pp. 713–728, July 2022, doi: 10.1111/1467-8489.12407.2024-02-09
107 E. Antoniou and N. Kalogerakis, “Laboratory testing of dispersant effectiveness at high pressures,” Can. J. Chem. Eng., vol. 101, no. 2, pp. 772–781, Feb. 2023, doi: 10.1002/cjce.24707.2024-02-09
108 C. Goumas, I. Trichakis, A.-I. Vozinaki and G. P. Karatzas, “Flood risk assessment and flow modeling of the Stalos stream area,” J. Hydroinf., vol. 24, no. 3, pp. 677–696, Apr. 2022, doi: 10.2166/hydro.2022.004.2024-02-08
109 A. Tsipianitis and Y. Tsompanakis, “Improving the seismic performance of base-isolated liquid storage tanks with supplemental linear viscous dampers,” Earthq. Eng. Eng. Vib., vol. 21, no. 1, pp. 269–282, Jan. 2022, doi: 10.1007/s11803-022-2083-6.2024-02-08
110 S. Sarchani and A. G. Koutroulis, “Probabilistic dam breach flood modeling: the case of Valsamiotis dam in Crete,” Nat. Hazards, vol. 114, no. 2, pp. 1763–1814, Nov. 2022, doi: 10.1007/s11069-022-05446-0.2024-02-08
111 C. V. Chrysikopoulos and T. V. Fountouli, “Cotransport of titanium dioxide nanoparticles and formaldehyde in saturated and unsaturated columns packed with quartz sand,” Vadose Zone J., vol. 22, no. 1, Jan.-Feb. 2023, doi: 10.1002/vzj2.20175.2024-02-08
112 Ιωάννα Μανιάκη, "Διερεύνηση αναβάθμισης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με συστήματα πρωτοβάθμιας διήθησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-02-06
113 P.L. Sullivan, S.A. Billings, D. Hirmas, L. Li, X. Zhang, S. Ziegler, K. Murenbeeld, H. Ajami, A. Guthrie, K. Singha, D. Giménez, A. Duro l, V. Moreno, A. Flores, A. Cueva, Koop, E. L. Aronson, H. R. Barnard, S. A. Banwart, R. M. Keen, A. Nemes, N. P. Nikolaidis, J. B. Nippert, D. Richter, D. A. Robinson, K. Sadayappan, L. F. T. de Souza, M. Unruh, and H. Wen, “Embracing the dynamic nature of soil structure: a paradigm illuminating the role of life in critical zones of the Anthropocene,” Earth Sci. Rev., vol. 225, Feb. 2022, doi: 10.1016/j.earscirev.2021.103873.2024-02-03
114 Á. I. López-Lorente, F. Pena-Pereira, S. Pedersen-Bjergaard, V. G. Zuin Zeidler, S. A. Ozkan, and E. Psillakis, “The ten principles of green sample preparation,” TrAC, Trends Anal. Chem., vol. 148, Mar. 2022, doi: 10.1016/j.trac.2022.116530.2024-02-02
115 G.I. Siakavelas, N. D. Charisiou, A. AlKhoori, V. Sebastian, S. J. Hinder, M. A. Baker, I. V. Yentekakis, K. Polychronopoulou, and M. A. Goula, “Cerium oxide catalysts for oxidative coupling of methane reaction: effect of lithium, samarium and lanthanum dopants,” J. Environ. Chem. Eng., vol. 10, no. 2, Apr. 2022, doi: 10.1016/j.jece.2022.107259.2024-02-02
116 S. Qiu, H. Yang, S. Zhang, S. Huang, S. Zhao, X. Xu, P. He, W. Zhou, Y. Zhao, N. Yan, N. Nikolaidis, P. Christie, and S. A. Banwart, “Carbon storage in an arable soil combining field measurements, aggregate turnover modeling and climate scenarios,” Catena, vol. 220, Jan. 2023, doi: 10.1016/j.catena.2022.106708.2024-02-01
117 Νικόλας Κουπάτου, "Σχέδιο εκκένωσης ευάλωτου πληθυσμού σε περίπτωση πυρκαγιάς με χρήση ΓΣΠ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-01-31
118 H. Relvas, D. Lopes, J. Ferreira, A. Silva, S. Rafael, M. Lopes, S. Marta Almeida, V. Martins, E. Diapouli, A. Korhonen, O. Hänninen, M. Lazaridis, and A. I. Miranda, “Scenario analysis of strategies to control air pollution,” Urban Clim., vol. 44, July 2022, doi: 10.1016/j.uclim.2022.101201.2024-01-31
119 A. Pancielejko, J. Łuczak, W. Lisowski, G. Trykowski, D. Venieri, A. Zaleska-Medynska, and P. Mazierski, “Ionic liquid as morphology-directing agent of two-dimensional Bi2WO6: new insight into photocatalytic and antibacterial activity,” Appl. Surf. Sci., vol. 599, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.apsusc.2022.153971.2024-01-31
120 N. P. Nikolaidis, G. Phillips, S. Poikane, G. Várbíró, F. Bouraoui, A. Malagó, and M. Α. Lilli, “River and lake nutrient targets that support ecological status: European scale gap analysis and strategies for the implementation of the Water Framework Directive,” Sci. Total Environ., vol. 813, Mar. 2022, doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.151898.2024-01-31
Pages: |...3 |4 |5 |6 |7 | 8 |9 |10 |11 |12 |13 |...