Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 106-120 από 2721 αποτελέσματα
106 K. Drivas, A. Panagopoulos and S. Rozakis, "Instigating entrepreneurship to a university in an adverse entrepreneurial landscape," J. Technol. Transf., vol. 43, no. 4, pp. 966-985, Aug. 2018. doi: 10.1007/s10961-016-9525-02019-06-25
107 O. Cartalos, S. Rozakis and D. Tsiouki, "A method to assess and support exploitation projects of university researchers," J. Technol. Transf., vol. 43, no. 4, pp. 986-1006, Aug. 2018. doi: 10.1007/s10961-016-9519-y2019-06-25
108 E. G. Carayannis, S. Rozakis and E. Grigoroudis, "Agri-science to agri-business: the technology transfer dimension," J. Technol. Transf., vol. 43, no. 4, pp. 837-843, Aug. 2018. doi: 10.1007/s10961-016-9527-y2019-06-19
109 K. Karkanorachaki, S. Kiparissis, G. C. Kalogerakis, E. Yiantzi, E. Psillakis and N. Kalogerakis, "Plastic pellets, meso- and microplastics on the coastline of Northern Crete: distribution and organic pollution," Mar. Pollut. Bull., vol. 133, pp. 578-589, Aug. 2018. doi: 10.1016/j.marpolbul.2018.06.0112019-06-19
110 S. E. Chatoutsidou and M. Lazaridis, "Evaluation of particle resuspension and single-layer rates with exposure time and friction velocity for multilayer deposits in a turbulent boundary layer," Aerosol Air Qual. Res., vol. 18, no. 8, pp. 2108-2120, Aug. 2018. doi: 10.4209/aaqr.2018.01.00222019-06-19
111 E. A. Varouchakis, "Spatiotemporal geostatistical modelling of groundwater level variations at basin scale: a case study at Crete’s Mires Basin," Hydrol. Res., vol. 49, no. 4, pp. 1131-1142, Aug. 2018. doi: 10.2166/nh.2017.1462019-06-19
112 A. Udias, M. Pastori, A. Malago, O. Vigiak, N. P. Nikolaidis and F. Bouraoui, "Identifying efficient agricultural irrigation strategies in Crete," Sci. Total Environ., vol. 633, pp. 271-284, Aug. 2018. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.03.1522019-06-19
113 Μαργαρίτα Παπαδογιωργάκη, "Μοντελοποίηση της υπόγειας ροής του υδροφορέα περιοχής Αποκόρωνα Χανίων - Κλιματικά Σενάρια", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20192019-06-10
114 E. Dimitriou and E. Stavroulaki, "Assessment of riverine morphology and habitat regime using nmanned aerial vehicles in a Mediterranean environment," Pure Appl. Geophys., vol. 175, no. 9, pp. 3247-3261, Sept. 2018. doi: 10.1007/s00024-018-1929-32019-06-04
115 M. Frangou, M. Aryblia, S. Tournaki and S. Tsoutsos, "Renewable energy performance contracting in the tertiary sector Standardization to overcome barriers in Greece," Renew. Energ., vol. 125, pp. 829-839, Sept. 2018. doi: 10.1016/j.renene.2018.03.0012019-06-03
116 I. Petidis, M. Aryblia, T. Daras and T. Tsoutsos, "Energy saving and thermal comfort interventions based on occupants’ needs: a students’ residence building case," Energy Build., vol. 174, pp. 347-364, Sept. 2018. doi: 10.1016/j.enbuild.2018.05.0572019-06-03
117 T. Makropoulou, P. Panagiotopoulou and D. Venieri, "N-doped TiO2 photocatalysts for bacterial inactivation in water", J. Chem. Technol. Biotechnol., vol. 93, no. 9, pp. 2518-2526, Sept. 2018. doi: 10.1002/jctb.56392019-06-03
118 T. V. Fountouli and C. V. Chrysikopoulos, "Adsorption and thermodynamics of pharmaceuticals, acyclovir and fluconazole, onto quartz sand under static and dynamic conditions," Environ. Eng. Sci., vol. 35, no. 9, pp. 909-917, Sept. 2018. doi: 10.1089/ees.2017.04992019-06-03
119 A. G. Koutroulis, L. V. Papadimitriou, M. G. Grillakis, I. K. Tsanis, K. Wyser, J. Caesar and R. A. Betts, "Simulating hydrological impacts under climate change: implications from methodological differences of a Pan European Assessment," Water, vol. 10, no. 10, Sept. 2018. doi: 10.3390/w101013312019-06-03
120 M. J. Riva, J. Baeza, S. Bautista, M. Christoforou, I. N. Daliakopoulos, D. Hadjimitsis, J. J. Keizer, H. Liniger, G. Quaranta, C. Ribeiro, R. Salvia, I. K. Tsanis, A. M. Urgeghe, A. Valdecantos and G. Schwilch, "How does land management contribute to the resilience of Mediterranean forests and rangelands? A participatory assessment," Land Degrad. Dev., vol. 29, no. 10, pp. 3721-3735, Oct. 2018. doi: 10.1002/ldr.31042019-06-03
Pages: |...3 |4 |5 |6 |7 | 8 |9 |10 |11 |12 |13 |...