Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 106-120 από 2712 αποτελέσματα
106 E. Dimitriou and E. Stavroulaki, "Assessment of riverine morphology and habitat regime using nmanned aerial vehicles in a Mediterranean environment," Pure Appl. Geophys., vol. 175, no. 9, pp. 3247-3261, Sept. 2018. doi: 10.1007/s00024-018-1929-32019-06-04
107 M. Frangou, M. Aryblia, S. Tournaki and S. Tsoutsos, "Renewable energy performance contracting in the tertiary sector Standardization to overcome barriers in Greece," Renew. Energ., vol. 125, pp. 829-839, Sept. 2018. doi: 10.1016/j.renene.2018.03.0012019-06-03
108 I. Petidis, M. Aryblia, T. Daras and T. Tsoutsos, "Energy saving and thermal comfort interventions based on occupants’ needs: a students’ residence building case," Energy Build., vol. 174, pp. 347-364, Sept. 2018. doi: 10.1016/j.enbuild.2018.05.0572019-06-03
109 T. Makropoulou, P. Panagiotopoulou and D. Venieri, "N-doped TiO2 photocatalysts for bacterial inactivation in water", J. Chem. Technol. Biotechnol., vol. 93, no. 9, pp. 2518-2526, Sept. 2018. doi: 10.1002/jctb.56392019-06-03
110 T. V. Fountouli and C. V. Chrysikopoulos, "Adsorption and thermodynamics of pharmaceuticals, acyclovir and fluconazole, onto quartz sand under static and dynamic conditions," Environ. Eng. Sci., vol. 35, no. 9, pp. 909-917, Sept. 2018. doi: 10.1089/ees.2017.04992019-06-03
111 A. G. Koutroulis, L. V. Papadimitriou, M. G. Grillakis, I. K. Tsanis, K. Wyser, J. Caesar and R. A. Betts, "Simulating hydrological impacts under climate change: implications from methodological differences of a Pan European Assessment," Water, vol. 10, no. 10, Sept. 2018. doi: 10.3390/w101013312019-06-03
112 M. J. Riva, J. Baeza, S. Bautista, M. Christoforou, I. N. Daliakopoulos, D. Hadjimitsis, J. J. Keizer, H. Liniger, G. Quaranta, C. Ribeiro, R. Salvia, I. K. Tsanis, A. M. Urgeghe, A. Valdecantos and G. Schwilch, "How does land management contribute to the resilience of Mediterranean forests and rangelands? A participatory assessment," Land Degrad. Dev., vol. 29, no. 10, pp. 3721-3735, Oct. 2018. doi: 10.1002/ldr.31042019-06-03
113 J. Yang, D. L. Mohan Kumar, A. Pyrgou, A. Chong, M. Santamouris, D. Kolokotsa and S. E. Lee, "Green and cool roofs’ urban heat island mitigation potential in tropical climate," Sol. Energy, vol. 173, pp. 597-609, Oct. 2018. doi: 10.1016/j.solener.2018.08.0062019-05-31
114 N. D. Charisiou, G. Siakavelas, L. Tzounis, V. Sebastian, A. Monzon, M. A. Baker, S.J. Hinder, K. Polychronopoulou, I. V. Yentekakis and M.A. Goula "An in depth investigation of deactivation through carbon formation during the biogas dry reforming reaction for Ni supported on modified with CeO2 and La2O3 zirconia catalysts," Int. J. Hydrogen Energy, vol. 43, no. 41, pp. 18955-18976, Oct. 2018. doi: 10.1016/j.ijhydene.2018.08.0742019-05-31
115 S. C. James, L. Wang and C. V. Chrysikopoulos "Modeling colloid transport in fractures with spatially variable aperture and surface attachment," J. Hydrol., vol. 566, pp. 735-742, Nov. 2018. doi: 10.1016/j.jhydrol.2018.09.0472019-05-27
116 A. G. Koutroulis, M. G. Grillakis, I. K. Tsanis and D. Jacob "Mapping the vulnerability of European summer tourism under 2 °C global warming," Clim. Change, vol. 151, no. 2, pp. 157-171, Nov. 2018. doi: 10.1007/s10584-018-2298-82019-05-27
117 N. Kampelis, E. Tsekeri, D. Kolokotsa, K. Kalaitzakis, D. Isidori and C. Cristalli "Development of demand response energy management optimization at building and district levels using genetic algorithm and artificial neural network modelling power predictions," Energies, vol. 11, no. 11, Nov. 2018. doi: 10.3390/en111130122019-05-27
118 M. Grillakis, A. Koutroulis and I. Tsanis "Improving seasonal forecasts for basin scale hydrological applications," Water, vol. 10, no. 11, Nov. 2018. doi: 10.3390/w101115932019-05-27
119 V. Paravolidakis, L. Ragia, K. Moirogiorgou and M. E. Zervakis "Automatic coastline extraction using edge detection and optimization procedures," Geosciences, vol. 8, no. 11, Nov. 2018. doi: 10.3390/geosciences81104072019-05-27
120 P. Panagiotopoulou, "Methanation of CO2 over alkali-promoted Ru/TiO2 catalysts: II. Effect of alkali additives on the reaction pathway," Appl Catal B-Environ., vol. 236, pp. 162-170, Nov. 2018. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.05.0282019-05-24
Pages: |...3 |4 |5 |6 |7 | 8 |9 |10 |11 |12 |13 |...