Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 2989 αποτελέσματα
1 Κωνσταντίνος Βασιλάκης, "Συσχέτιση των παραμέτρων του μετώπου και της μεθόδου εξόρυξης με την παραγωγικότητα και τα χαρακτηριστικά του παραγόμενου μεταλλεύματος σε υπόγεια ορυχεία", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-16
2 Μυρτώ Σιμοπούλου, "Ορυκτολογική και φασματοσκοπική μελέτη χονδριτών μετεωριτών και η σημασία τους στην πιθανή εξόρυξη μεταλλευμάτων από αστεροειδείς. ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-02
3 Γεώργιος Λόλας, "Απομόνωση και χαρακτηρισμός βιο-επιφανειοδραστικών ουσιών για χρήση σε τεχνολογίες ενισχυμένης ανάκτησης πετρελαίου. ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-06-28
4 Μαρίνα Κλουκίνα, "Η εξέλιξη της γεωλογικής χαρτογράφησης στις υπόγειες εκμεταλλεύσεις", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-06-18
5 L. N. Osli, M. R. Shalaby, Md A. Islam, S. Kalaitzidis, M. E. Damoulianou, K. N. Pg Dr Karim, B. Tsikouras, and N. Pasadakis, “Organic matter characteristics and hydrocarbon generating potential of the Miocene Belait Formation, Brunei-Muara district, Brunei Darussalam,” J. Petrol. Sci. Eng., vol. 208, Jan. 2022, doi: 10.1016/j.petrol.2021.109503.2024-06-13
6 A. Stratakis and M. Galetakis, “Prediction of ash fusion temperatures of high calcium lignites originated from the Ptolemais-Amyntaio basin, North Greece,” Int. J. Coal Prep. Util., vol. 42, no. 5, pp. 1304–1317, May 2022, doi: 10.1080/19392699.2019.1708336.2024-06-11
7 Ανδρέας Ξενοφώντος, "Σύνθεση και μηχανική αντοχή δομικών στοιχείων με χρήση αδρανών υλικών από την Κύπρο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-06-10
8 Άννα Πίσπα, "Γεωστατιστική ανάλυση της στάθμης των υπόγειων υδάτων στο υδατικό διαμέρισμα της Δυτικής Μακεδονίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-06-10
9 Κωνσταντίνος Μαντζαρέας, "Κινηματική προσομοίωση εξόρυξης - μεταφοράς σε επιφανειακή εκμετάλλευση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-06-06
10 Μανούσος Παρασκάκης, "Τσιμεντενέσεις στεγάνωσης σε γεωτεχνικά έργα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-05-30
11 Τρύφωνας Προκόπος, "Διερεύνηση εμπλουτισιμότητας και κατανομής κρίσιμων μετάλλων σε φωσφορίτες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-05-28
12 Γεώργιος Παναγόπουλος, "Τεκτονoστρωματογραφική χωρική (3D) προσομοίωση των σχηματισμών Μεταλπικής ηλικίας της λεκάνης της Μεσσαράς, Κεντρική Κρήτη", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-05-22
13 Σταύρος Σταυρόπουλος, "Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση εργαστηριακού διαχωρισμού διοξειδίου του άνθρακα από βιοαέριο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-05-09
14 N. Economou, G. Kritikakis, E. Manoutsoglou, and A. Vafidis, “Fast and efficient void detection in carbonates by combined ERT and borehole data: a case study from Chania airport in Greece,” The Leading Edge, vol. 41, no. 5, pp. 322–330, May 2022, doi: 10.1190/tle41050322.1.2024-04-29
15 I. Lazos, S. Sboras, K. Chousianitis, D. Kondopoulou, C. Pikridas, S. Bitharis and S. Pavlides “Temporal evolution of crustal rotation in the Aegean region based on primary geodetically-derived results and palaeomagnetism,” Acta Geod. Geophys., vol. 57, no. 2, pp. 317– 334, June 2022, doi: 10.1007/s40328-022-00379-3.2024-04-25
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...