Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση υδρολογικών και γεωχημικών διεργασιών σε ποτάμιο σύστημα διαλείπουσας ροής

Τζωράκη Ουρανία Α.

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1AFB9A7C-EA8A-489E-BA55-5C9FA4BEECE8
Έτος 2007
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ουρανία Α. Τζωράκη, "Μοντελοποίηση υδρολογικών και γεωχημικών διεργασιών σε ποτάμιο σύστημα διαλείπουσας ροής", Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2007. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14025
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ. 1: Εισαγωγή - Περιγραφή του προβλήματος -- Κεφ. 2: Βιβλιογραφική ανασκόπηση -- Κεφ. 3: Περιγραφή της περιοχής -- Κεφ. 4: Μεθοδολογία -- Κεφ. 5: Μελέτες και μοντελοποίηση σε κλίμακα λεκάνης απορροής -- Κεφ. 6: Μελέτες σε κλίμακα τμήματος ποταμού -- Κεφ. 7: Εργαστηριακές μελέτες -- Κεφ. 8: Ανάπτυξη μοντέλου ποταμού διαλείπουσας ροής και εφαρμογή στον Κράθη ποταμό

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά