Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση υδρολογικών και γεωχημικών διεργασιών σε ποτάμιο σύστημα διαλείπουσας ροής

Τζωράκη Ουρανία Α.

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1AFB9A7C-EA8A-489E-BA55-5C9FA4BEECE8
Έτος 2007
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

φ. 1: Εισαγωγή - Περιγραφή του προβλήματος -- Κεφ. 2: Βιβλιογραφική ανασκόπηση -- Κεφ. 3: Περιγραφή της περιοχής -- Κεφ. 4: Μεθοδολογία -- Κεφ. 5: Μελέτες και μοντελοποίηση σε κλίμακα λεκάνης απορροής -- Κεφ. 6: Μελέτες σε κλίμακα τμήματος ποταμού -- Κεφ. 7: Εργαστηριακές μελέτες -- Κεφ. 8: Ανάπτυξη μοντέλου ποταμού διαλείπουσας ροής και εφαρμογή στον Κράθη ποταμό

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά