Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός και υλοποίηση γραφικού συστήματος διαχείρισης OWL οντολογιών και χρήση του ως εργαλείο σημασιολογικής περιγραφής περιεχομένου πολυμέσων βασισμένη στο πρότυπο MPEG-7

Πολύδωρος Παναγιώτης

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E5129FDB-855B-4F72-8AFE-BF61E6A4642F
Έτος 2007
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης Πολύδωρος, "Σχεδιασμός και υλοποίηση γραφικού συστήματος διαχείρισης OWL οντολογιών και χρήση του ως εργαλείο σημασιολογικής περιγραφής περιεχομένου πολυμέσων βασισμένη στο πρότυπο MPEG-7", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.14028
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Εισαγωγή -- 2. Σχετικές τεχνολογίες -- 3. Σχετικές εργασίες και αναγκαιότητα υλοποίησης του GRAPHONTO -- 4. Το πλαίσιο διαχείρισης μεταδεδομένων για οπτικοακουστικό υλικό (DS-MIRF framework) -- 5. Αρχιτεκτονική -- 6. Το GRAPHONTO ως ένα σύστημα διαχείρισης OWL οντολογιών -- 7. Λειτουργικότητα εξατομίκευσης χρήσης και απόκρυψης πληροφορίας -- 8. Υποστήριξη σημασιολογικής περιγραφής περιεχομένου πολυμέσων 126

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά